Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Siit leiate uudised ja teated lähiajal toimuvate ürituste kohta

Uudised ja teated

 • Sotsiaalministeeriumil on hea meel kutsuda Teid osalema Norra Toetustest rahastatava programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ lõpukonverentsile.

  Konverentsi peamised teemad on sugu ja haridus, sugu ja meedia ning töö- ja pereelu ühitamine Eestis.

  Üritusele on oodatud asjakohaste valdkondade huvigruppide, asutuste, kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute ja ettevõtjate esindajad ning ajakirjanikud.

  Konverentsi päevakava leiate SIIT (1.52 MB, PDF) .

  Konverentsil osalemine on tasuta, kuid eelneva registreerimise alusel. Palume täita registreerimisvorm SIIN hiljemalt            23. septembriks. Kohtade arv on piiratud, kuid konverentsi on võimalik jälgida ka veebiülekande kaudu.

 • Trev-2 kutsub lastetoa avamisele ja kuulama Marion Pajumetsa ettekannet töö- ja pereelu tasakaalust. TegeLASTE toa avamine toimub Tallinnas Pärnu mnt 463 18. aprillil kell 14:00 (II korruse nõupidamiste ruumis).                                                                                                                      Tallinna, Põlva ja Rapla kontorites on valminud spetsiaalselt laste jaoks kohandatud ruumid, kus on kõik võimalused õppetööde tegemiseks, puhkamiseks ja mängimiseks. TegeLASTE tuba on mõeldud kasutamiseks TREV-2 töötajate kooliealistele lastele.

 • Konverentsil osalemine on tasuta, kuid eelneva registreerimise alusel. Palume täita registreerimisvorm SIIN hiljemalt            23. septembriks. Kohtade arv on piiratud, kuid konverentsi on võimalik jälgida ka veebiülekande kaudu.

 • 30. märtsil toimub Võrus JAKO Nõustamis- ja Koolituskeskuse projekti „Astume üheskoos vägivalla vastu“ lõpuüritus, kus antakse ülevaade projekti jooksul tehtust, tutvustatakse tagasisidet projektis osalenud naiste ootustest erinevatele abiorganisatsioonidele ja spetsialistidele ning toimub koolitus teemal „Reis alateadvusesse“. Registreeru sündmusele SIIN.

 • Tallinna Ülikool kutsub osalema konverentsil Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses. Konverents toimub projekti „Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks” raames. Registreerimine on avatud 15. märtsini k.a.

 • 30. märtsil toimub Võrus JAKO Nõustamis- ja Koolituskeskuse projekti „Astume üheskoos vägivalla vastu“ lõpuüritus, kus antakse ülevaade projekti jooksul tehtust, tutvustatakse tagasisidet projektis osalenud naiste ootustest erinevatele abiorganisatsioonidele ja spetsialistidele ning toimub koolitus teemal „Reis alateadvusesse“. Registreeru sündmusele SIIN.

 • Tallinna Ülikool kutsub osalema konverentsil Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses. Konverents toimub projekti „Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks” raames. Registreerimine on avatud 15. märtsini k.a.

 • SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projekti "Sootundliku arengukeskkonna loomine kodus ja koolis" lõpusündmus toimub 31. märtsil Tartus. Lõppseminaril tutvustatakse kahe projekti käigus välja töötatud programmi, millest üks on suunatud õpetajale ja keskendub sootundliku õpikeskkonna loomisele ning teine on mõeldud lapsevanematele ja toetab sootundliku kasvukeskkonna loomist. Samuti antakse ülevaade mõlema programmi koolitajate väljaõppest. Registreeru sündmusele SIIN.

 • Eesti Inimõiguste Keskus korraldab 1. aprillil seminari, kus teemadeks töö- ja pereelu tasakaal ning mitmekesisuse päev. Seminari peaesineja on mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna tippekspert Lisa Ann Cooper. Seminaril räägib endine tippjuht, Ameerika Ühendriikide taustaga, kuid juba ligi kaks aastakümmet Norras elav Lisa Ann, miks on töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemaga tegelemine ettevõtete ja organisatsioonide jaoks kasulik, jagab Norra kogemusi ning asetab teema laiemasse mitmekesisuse ja võrdsete õiguste konteksti. Tutvu päevakavaga SIIN.

Lähiajal toimuvad koolitused

 • Hetkel puudub info lähiajal toimuvate koolituste kohta 

   

2016. aastal toimunud ürituste arhiiv

 • Estover OÜ kutsub „Hiir Cheezo“ mängutoa avamisele. 23. märtsil avatavas lastetoas saavad lapsed vajadusel aega veeta ettevõtte töötajast vabatahtliku järelevalvel. Rohkem infot projekti ning mängutoa kohta leiab SIIN.

 • Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskus kutsub projekti „Üksikvanemate huvide kaitseks - ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine“ raames teostatud uuringu „LAPSE ÜLALPIDAMISKOHUSTUSE TÄITMINE ÜKSIKVANEMAGA PEREKONNAS“ tulemuste esitlusel esmaspäeval, 21.03.2016 kell 14.00-16.00 Õpetajate Majas Tallinnas.
 • Omanäolise Kooli Arenduskeskus Ootab 17.veebruaril 2016 kell 17:30-20:30 osalema sotsiodraamas, mis toimub korporatsioonis Revelia (Veski 45, Tartu). Sotsiodraama toimub projekti „Sootundliku arengukeskkonna loomine kodus ja koolis“ raames. Lisainfot saab siit.
 • Sisekaitseakadeemias lõppeb peatselt projekt „Lasteakadeemia“. Olete oodatud projekti lõpuseminarile, mis toimub 04.02.2016 akadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis Murastes. Seminariks koguneme kell 16.00. Rohkem infot projekti kohta leiate siit .
 • Estover kutsub seminarile: „Hiir Cheezo mängutoa“ projekti seminar „Töötajaskonna teadlikkuse tõstmine võrdõiguslikkuse alal“ toimub 20. jaanuaril kell 13 Estover OÜ suures koosolekutureruumis Paneeli 2a. Rohkem infot projekti kohta saab siit .
 • Teisipäeval, 8. märtsil toimub Viljandis Tartu Ülikooli projekti „SooKool“ lõpusündmus nimega „Naistepäeval „andekatest poistest“ ja „usinatest tüdrukutest“. Neli projektis osalenud kooli räägivad oma kogemustest sooteadlikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse arendamisel, esineb Tartu Lille Maja foorumteater, toimuvad karjäärinõustamise ning reklaami ja turunduse töötoad ning tutvustame projekti vältel kogutud, loodud ja kasutatud sooteadlikku õpet toetavaid materjalide ja infoallikaid. Lisainfo 8.03 seminari kohta: Inga Kukk, inga.kukk@ut.ee, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Lisainfo projekti kohta leiate siit .

2015. aastal toimunud ürituste arhiiv

 • 10. detsembril kutsub Tallinna Tehnikaülikool kõiki huvilisi üritusele "Lasteaiakohtade jagamine:Soovitused kohalikele omavalitsustele", tegemist on projekti Efektiivsus ja õiglus lasteaia- ja koolikohtade jagamisel: mehhanismi disain (EEMD) lõpuüritusega. Tapsemalt saab ürituse kohta lugeda ja kavaga tutvuda siin.
 • 6. novembril toimub BPW Estonia korraldatud koolitus "Töö - ja pereelu tasakaalu loomine ettevõttes". Koolituse viib läbi rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimiskonsultant Tiina Bruno Rootsist. Täpsem info ja registreerimine siin .
 • Septembris, oktoobris allkirjastas sotsiaalkaitseminister käskkirjad, mille kohaselt rahastame programmi väiketoetusskeemi lisataotlusvooru raames viite projekti. Projektide kohta täpsemalt saab lugeda siit .
 • 14. ja 16. augustil toimub kolmas Paide Arvamusfestival, kus diskussioone veavad ka mitmed programmist rahastatud projektide elluviijad. Arvamusfestivali kohta saab täpsemalt lugeda siit .
 • 20. juunil osaleb Nele Laos (MTÜ OMA TUBA) teisel Tšehhi Naiste Kongressil "Naised meedias", kus ta esindab projekti "Oma hääl" ning osaleb paneelis "Meedias töötavad naised". Lähetust toetab Friedrich-Ebert-Stiftungi fond.

   Tšehhi Naiste kongressi kohta saab täpsemalt lugeda siit .

 • 1. ja 2. juunil toimus Võrdõigusvoliniku kantselei eestvedamisel konverents "Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis." Konverentsil arutleti kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil soosuhete üle postsotsialistlikus Eestis ja otsiti lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks ühiskonnas. Lisainfo »
 • 29. mail toimus programmi "Kodune ja sooline vägivald" raames konverents "Kui mees on mees?"
 • 27. ja 29. mail toimus Praxise eestvedamisel täienduskoolitus “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?”, mille eesmärk oli tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis.
 • 8. mail toimus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhitud töö-, pere- ja eraelu teemalise arenguprogrammi IV päev, mille fookuses olid perekesksed organisatsioonid. Vastuseid otsiti küsimustele nagu, mida tähendab olla perekeskne organisatsioon? Mida tähendab erinevate generatsioonide juhtimine, lapsehoolduspuhkusel olijate parem integreerimine tagasi tööellu ja selle organisatsiooni poolne juhtimine?
 • 24. aprillil toimus Tallinnas Praxise eestvedamisel täienduskoolitus “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?”, mille eesmärk oli tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis. Praktiliste näidete, rühmatööde ja arutelude kaudu pöörati tähelepanu ühele õppekava üldosa olulisele teemale - soolisele võrdõiguslikkusele hariduses.
 • 22. aprillil toimus Tartus Praxise eestvedamisel täienduskoolitus “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?”, mille eesmärk oli tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis. Praktiliste näidete, rühmatööde ja arutelude kaudu pöörati tähelepanu ühele õppekava üldosa olulisele teemale - soolisele võrdõiguslikkusele hariduses.
 • 10. aprillil toimus Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei eestvedamisel õigusspetsialistidele ja huvikaitseorganisatsioonidele suunatud strateegilise hagelemise seminar.
 • 10. aprillil toimus töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemal seminar "Elupusle: võrdsed võimalused, organisatsioonide tulemuslikkus ning töö-, pere- ja eraelu tasakaal". Ajakava on leitav SIIT (163.96 KB, PDF)
 • 26. märtsil toimus Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei korraldamisel inimeste individuaalne nõustamine võrdse kohtlemise küsimustes Paides.
 • 19. märtsil toimus Statistikaameti projekti "Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus" viies töötuba. Fookuses olid täiendavad indikaatorid, mida Statistikaamet lisaks soolisele palgalõhele projekti raames avaldama hakkab. Töötoa materjalid »
 • 13. märtsil toimus Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei korraldamisel inimeste individuaalne nõustamine võrdse kohtlemise küsimustes Rakveres
 • 9. märtsil toimus Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei korraldamisel inimeste individuaalne nõustamine võrdse kohtlemise küsimustes Jõgeval.
 • Valminud on võrdõiguslikkust väärtustav portaal Feministeerium.ee. Portaalis kajastatavaid lugusi saab jälgida ka Facebookis.
 • 27. veebruaril toimus MTÜ Vastutustundlliku Ettevõtluse Foorum eestvedamisel seminar "Paindlikkus ja sisemine motivatsioon". Seminari korraldati töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemale suunatud tööandjate arenguprogrammi raames. Lisainfo »
 • 21. veebruaril toimus MTÜ BPW Estonia eestvedamisel koolitus "Naised, ärgake üles". Koolitus keskendus naiste julgustamisele ning innustamisele ja andis muu hulgas juhiseid, kuidas enda eest seista ja karjääriredelil edeneda. Lisainfo »
 • 19. veebruaril toimus Naiste Tugi- ja Teabekeskuse poolt elluviidava projekti avaüritus. Seminari eesmärk oli teadvustada, kuidas tuhanded üksikvanemad (ja nende kaudu kümned tuhanded Eesti lapsed) elavad vaesuses või vaesuse piiril, kuna ei saa kätte neile seadusega ette nähtud elatist. Sõna võtsid Sirje Otstavel, Dagmar Kutsar, Kristel Jürna, Andres Anvelt, Arvi Pink jt. Lisainfo »
 • 18. veebruaril toimus Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus eestvedamisel üldhariduskoolide õpetajatele ja Rajaleidja keskuste töötajatele sooteadliku õppe viimane teemapäev "Mida saan teha, et tulevased mehed oleksid haritumad ja naised teeksid tasuvat tööd?". Lisainfo »
 • 13. veebruaril tutvustas Võrdõigusvoliniku kantselei kahte värskelt valminud analüüsi, mis käsitlesid 2015. aastal Riigikokku kandideerivate erakondade nimekirju ja valimisplatvorme soolise võrdõiguslikkuse seisukohast. Lõppraportiga on võimalik tutvuda siin » (422.23 KB, PDF)
 • 28. ja 29. jaanuaril toimusid Eesti Naisteühenduste SA korraldamisel soolise võrdõiguslikkuse alased koolitused haridustöötajatele.  Lisainfo »
 • 26. jaanuaril toimus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eestvedamisel "Eesti jätkusuutliku ettevõtluse konverents 2015". Lisainfo »
 • 22. ja 23. jaanuaril toimua Viimsis Eesti Naisteühenduste Ümarlaua eestvedamisel talvekool, kus Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud tutvusid Soome, Norra ja Rootsi kogemustega sooaspekti integreerimisel õpetajaharidusse. Lisainfo »
 • 20. ja 21. jaanuaril toimusid Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus eestvedamisel üldhariduskoolide õpetajatele ja Rajaleidja keskuste töötajatele sooteadliku õppe teemapäevad "Mida saan teha, et tulevased mehed oleksid haritumad ja naised teeksid tasuvat tööd?". Lisainfo »
 • 16. jaanuaril toimus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eestvedamisel seminar pealkirjaga "Dialoog informeerimise asemel - sidusgruppide kaasamine". Lisainfo »

Vanemad postitused

 • Väikeprojektide elluviijate on avatud lisataotlusvoor Eesti ja Norra vaheliste kahepoolsete suhete edendamiseks. Toetatakse tegevusi, mis keskenduvad teadmiste ja kogemuste vahetamisele, vastavad programmi eesmärkidele ja täiendavad juba rahastatud tegevusi. Lisainfo »
 • Võrdõigusvoliniku kantseleil on valminud analüüs, mis käsitleb 2015. aastal Riigikokku kandideerivate erakondade nimekirju soolise võrdõiguslikkuse seisukohast. Uuringuraportiga on võimalik tutvuda siin » (422.23 KB, PDF)
 • 2014. aasta novembris osales programmi väiketoetusskeemi peaspetsialist Irje Tammeleht Prahas Open Society Fund Praha korraldatud konverentsil "Gender Stereotypes". Konverentsil tutvustas ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi projektijuht Heidi Solba Norra toetustest rahastatavat projekti "Töö-, pere- ja eraelu ühitamist soodustavate ettevõtete toetusmehhanismi arendamine". Ettekannetega on võimalik tutvuda siin » ja videosalvestusi on võimalik vaadata siin »
 • 08.09.2014 toimus infoseminar toetuse saajatele, kus käsitleti projektide vahearuannete menetlemisega tõstatunud küsumusi ning tutvustati paikvaatluste menetluskäiku. Lisainfo ja ettekanded »
 • 29.01.2014 toimus programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ning "Kodune ja sooline vägivald" väikeprojektide toetusskeemide infoseminar, kus tutvustati nii toetuse saamise tingimusi kui ka parimaid praktikaid Norrast. Lisainfo ja ettekanded »
 • 15.08.2013 toimus programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ning "Kodune ja sooline vägivald" avatud taotlusvoorude teine infoseminar. Räägiti riskide hindamisest, kommunikatsioonist, jagati praktikaid Norrast ning vastati taotlejate küsimustele. Lisainfo ja ettekanded »
 • 12.06.2013 toimus programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ning "Kodune ja sooline vägivald" avatud taotlusvoorude esimene infoseminar. Tutvustati programmide raames pakutavaid rahastamisvõimalusi ja tingimusi ning riiklikest arengukavadest tulenevaid valdkondlikke vajadusi. Samuti viidi läbi töötuba teemal, kuidas kirjutada projekti, mis lähtuks toetuse andja soovidest, kasusaaja vajadustest ja avaldaks samal ajal sihtrühmale oodatud mõju. Lisainfo ja ettekanded »
 • 04.04.2013 toimus programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ning "Kodune ja sooline vägivald" avakonverents. Lisainfo ja ettekanded »

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 20. september 2016