Sa oled siin

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andev organ, mis moodustati 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel.

 

Nõukogu ülesanne on:

 • kinnitada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad;

 • nõustada Vabariigi Valitsust soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes; 

 • esitada Vabariigi Valitsusele oma seisukoht ministeeriumide esitatud riiklike programmide vastavuse kohta soolise võrdõiguslikkuse seaduse §-le 9 ning

 • teha ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud küsimustes.​

 

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogusse kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:
 

 • Eesti Töötukassa
 • Tervise Arengu Instituut
 • Statistikaamet
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
 • Sihtasutus Innove
 • MTÜ Eesti Naiste Koostöökett
 • Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus
 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 • Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
 • Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Eesti Linnade Liit
 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • Rektorite Nõukogu
 • Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
 • Eesti Tööandjate Keskliit
 • Eesti Ametiühingute Keskliit
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
 • Eesti Sotsiaaldemokraatlik erakond
 • Eesti Vabaerakond
 • Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
 • Eesti Keskerakond
 • Eesti Konservatiivse rahvaerakonna fraktsioon
 • Eesti Reformierakond
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit

Nõukogu esimees on University College London ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu töö tehnilise korraldusega tegeleb sotsiaalministeerium. 

Nõukogule võib teha ülesannetega seotud ettepanekuid ja soovitusi. Kontakteerumiseks võib kirjutada aadressile: Kaisa.Knight@sm.ee.

Istungite materjalid

2018

Aeg Pealkiri/Kirjeldus


2018-12-04

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohtumise protokoll (244.02 KB, PDF) (244.02 KB,PDF).

 


2018-08-21

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohtumise protokoll  (243.48 KB, PDF)(243.48 KB,PDF).

"Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 (284.67 KB, PPTX)" (284.67 KB, PowerPoint). Maris Uuetoa

 

2018-03-26

"Naised juhtivatel kohtadel" (326.77 KB, PDF) - lühiülevaade"(326,77 KB, PDF).

"Palgalõhe vastu!" (386.23 KB, PDF) Plaani ülevaade (386,23 KB, PDF). Peep Peterson

"Palgalõhe vähendamise tegevused" (96.5 KB, PDF) (96,5 KB, PDF). Sotsiaalministeerium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Aeg Pealkiri/Kirjeldus

 

2017-12-19

Istungi protokoll (353.79 KB, PDF) (353.79 KB, PDF).

"Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017" (2.73 MB, PDF) (2.73 MB, PDF). Hede Sinisaar, Sotsiaalministeerium

"Soolise võrdõiguslikkuse valdkonna rahastusest" (701.63 KB, PDF) (701.63 KB, PDF). Liina Kanter, Sotsiaalministeerium

Balti riikide ühine kogumik „Womenand Menin the Baltic States2018“ (391.35 KB, PDF) (391.35 KB, PDF). Kaja Sõstra, Statistikaamet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 11. Jaanuar 2019