Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andev organ, mis moodustati 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel.

 

Nõukogu ülesanne on:

 • kinnitada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad;

 • nõustada Vabariigi Valitsust soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes; 

 • esitada Vabariigi Valitsusele oma seisukoht ministeeriumide esitatud riiklike programmide vastavuse kohta soolise võrdõiguslikkuse seaduse §-le 9 ning

 • teha ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud küsimustes.​

 

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogusse kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:
 

 • Eesti Ametiühingute Keskliit
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Eesti Naiste Koostöökett
 • Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 • Eesti Tööandjate Keskliit
 • Eesti Töötukassa
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
 • Rektorite Nõukogu
 • SA Innove
 • Statistikaamet
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
 • Tervise Arengu Instituut
 • Vabaühenduste Liit
 • Reformierakonna fraktsioon
 • Eesti Keskerakonna fraktsioon
 • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
 • Isamaa fraktsioon
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Nõukogu esimees on University College London ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel.

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu töö tehnilise korraldusega tegeleb sotsiaalministeerium. 

Nõukogule võib teha ülesannetega seotud ettepanekuid ja soovitusi. Kontakteerumiseks võib kirjutada aadressile: helen.biin@sm.ee.

Istungite materjalid

2020

Aeg Pealkiri/Kirjeldus


2020-09-10

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohtumise protokoll (135.22 KB, PDF)

Soolise võrdõiguslikkuse rahastamine 2020 (243.75 KB, PDF) - Liina Kanter

Sooline ja seksuaalne ahistamine kui võimuküsimus (785.1 KB, PDF) - Aro Velmet

Sooline ja seksuaalne ahistamine Eesti kõrghariduses (365.44 KB, PDF) - Ehti Järv

 

2020-06-17

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohtumise protokoll (211.39 KB, PDF)

Soolise palgalõhe vähendamine: REGE (1.85 MB, PDF) - Triin Roosalu

InWeGe projekt (2.83 MB, PDF) - Liisa Pakosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Aeg Pealkiri/Kirjeldus


2018-12-04

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohtumise protokoll (244.02 KB, PDF) (244.02 KB,PDF).

 


2018-08-21

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohtumise protokoll  (243.48 KB, PDF)(243.48 KB,PDF).

"Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 (284.67 KB, PPTX)" (284.67 KB, PowerPoint). Maris Uuetoa

 

2018-03-26

"Naised juhtivatel kohtadel" (326.77 KB, PDF) - lühiülevaade"(326,77 KB, PDF).

"Palgalõhe vastu!" (386.23 KB, PDF) Plaani ülevaade (386,23 KB, PDF). Peep Peterson

"Palgalõhe vähendamise tegevused" (96.5 KB, PDF) (96,5 KB, PDF). Sotsiaalministeerium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Aeg Pealkiri/Kirjeldus

 

2017-12-19

Istungi protokoll (353.79 KB, PDF) (353.79 KB, PDF).

"Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017" (2.73 MB, PDF) (2.73 MB, PDF). Hede Sinisaar, Sotsiaalministeerium

"Soolise võrdõiguslikkuse valdkonna rahastusest" (701.63 KB, PDF) (701.63 KB, PDF). Liina Kanter, Sotsiaalministeerium

Balti riikide ühine kogumik „Womenand Menin the Baltic States2018“ (391.35 KB, PDF) (391.35 KB, PDF). Kaja Sõstra, Statistikaamet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 7. oktoober 2020