Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (SKAIS)

Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine - SKAIS2


Sotsiaalministeeriumis on käimas sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt (SKAIS2), mille eesmärgiks on Sotsiaalkindlustusameti riiklike pensionide, toetuste, hüvitiste ning erinevate teenuste (rehabilitatsiooni, erihoolekande, ohvriabi) pakkumise tööprotsesside optimeerimine, neid toetava uue infosüsteemi ehitamine ning uute avalike teenuste vahendite ja kanalite loomine.

SKAIS-iks nimetame sotsiaalkindlusameti infosüsteemi, mis toetab Sotsiaalkindlustusameti avalike teenuste tööprotsesse sh ka riikliku pensionikindlustuse registri tööd. Riiklik pensionikindlustuse register tagab andmete olemasolu riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramiseks ja maksmiseks, elatisabi määramiseks ja maksmiseks ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmiseks. SKAIS ja PKR on Sotsiaalkindlustusameti ametnike põhilisteks infotöö vahenditeks, mis peavad võimaldama täpsete ning õigeaegsete väljamaksete tegemist õigetele isikutele ja minimaalsete kulutustega. 

Sotsiaalvaldkonna avalike teenuste kaasajastamise projekti koostööpartneriks on lisaks Sotsiaalkindlustusametile ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond.

Uute teenuste ja infosüsteemi kaasajastamine toimub vastavalt IT strateegia dokumendile, mis seab selged kriteeriumid SKA uuendatud tööprotsesse toetavale infosüsteemile ning määratleb üldise tegevuskava ehk rakenduskava uue infosüsteemi arendamiseks. Strateegia on koostatud tulevikkuvaatavalt kuni aastani 2020, selle rakenduskava ajaraam on kuni aastani 2016. Strateegiadokumendi esimene versioon valmis koostöös Sotsiaalministeeriumi partneritega avalikus- ja erasektoris 2013. a. sügisel. 

Strateegiadokumendi lõplik versioon kinnitatakse 2014. a. sügisel kui on selgunud ka uue infosüsteemi arenduspartner.


Täpsem info projekti kohta
 

 

Viimati uuendatud: 16. mai 2017