Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustushüvitised ja -toetused

Riik aitab tagada inimeste heaolu sotsiaaltoetuste ja -teenuste ning tööturu võimaluste kaudu. Sotsiaalkaitseskeemid on loodud selleks, et ajutiselt mittetöötav inimene ei satuks kiiresti vaesusesse.

 

Riigi pakutavad sotsiaalkindlustushüvitised tagavad sissetuleku vanaduse, haiguse, töövõimetuse, toitja kaotuse, lapse sünni ja töötuse korral. Kui pere on vaatamata sotsiaalkindlustusskeemidele sattunud puudusesse, tagab riik sotsiaalabi.  

Hüvitiste tagamisel arvestatakse süsteemi adekvaatsust ja elujõulisust. Adekvaatsus tähendab, et hüvitis peab olema tasemel, mis hoiab ära inimese vaesusesse sattumise. Sotsiaalkaitsekulud moodustavad märkimisväärse osa riigieelarvest, mistõttu tuleb jälgida kohustuste ja võimaluste tasakaalu ehk jätkusuutlikkust.

Mida suurem arv inimesi osaleb kas täis- või osaajaga tööturul, seda suurem on võimalus sotsiaalkaitse säilitamiseks ja arendamiseks. Heaolutaseme säilitamine ja soovitava elustandardi tagamine vananevas ühiskonnas on enamikule valitsustest keeruline ülesanne – pensioni- ja tervishoiusüsteemide elujõulisus on laialt arutuse all olevad teemad üle Euroopa. Üha olulisemaks muutub aktiveeriv sotsiaalkaitse ning eesmärgiks on võetud parem töö- ja pereelu ühitamine.

 
Viimati uuendatud: 11. Veebruar 2020