Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustuskoodeks

Sotsiaalkindlustust Euroopas ei reguleeri vaid Euroopa Liidu õigusaktid. Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks on koostatud 16. aprillil 1964. aastal Strasbourgis ning on Euroopa Nõukogu üks tähtsaim konventsioon sotsiaalse kaitse valdkonnas. Sotsiaalkindlustuskoodeks sätestab Euroopa sotsiaalkindlustuse miinimumstandardi.

Sotsiaalkindlustuskoodeks on õiguslikus seoses Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalhartaga, millele Eesti kirjutas alla 4. mail 1998. Vastavalt sotsiaalharta artiklile 12 (Õigus sotsiaalkindlustusele) kohustub lepinguosaline riik tagama sotsiaalkindlustussüsteemi toimimise vähemalt sellisel tasemel, mis on vajalik sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimiseks.Sotsiaalkindlustuskoodeks hõlmab järgnevaid sotsiaalkindlustuse liike: arstiabi, haigushüvitisi, töötushüvitisi, vanadushüvitisi, tööõnnetushüvitisi, perehüvitisi, emadushüvitisi, invaliidsushüvitisi ja toitjakaotushüvitisi. Eesti ratifitseeris Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi 12. aprillil 2004. Eesti on võtnud endale kohustused koodeksi pea kõikide osade suhtes, v.a. tööõnnetushüvitis.

Iga aasta esitavad osalisriigid raportid ratifitseeritud osade kohustuste täitmise kohta ja üle aasta ratifitseerimata osade kohta. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ja soovituste ekspertkomitee vaatab osalisriikide raportid üle ning koostab nende kohta järeldused.

Eesti on sõlminud teiste riikidega ka kahepoolseid sotsiaalkindlustuslepinguid, mis aitavad inimestel paremini oma pensioniõigusi realiseerida.

Avaldamismärge
Pealkiri
Aruanded
Järeldused
RT II 2004, 6, 17 Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks
1. aruanne 01.07.05-30.06.06 (208.55 KB, PDF)
2. aruanne 01.07.06-30.06.07 (76.89 KB, PDF)
3. aruanne 01.07.07-30.06.08 (95.59 KB, PDF)
3. aruanne (artikkel 76) 01.07.06-30.06.08 (29.85 KB, PDF)
4. aruanne 01.07.08-30.06.09 (85.7 KB, PDF)
5. aruanne 01.07.09-30.06.10 (128.89 KB, PDF)
5. aruanne (artikkel 76) 01.07.08-30.06.10 (35.38 KB, PDF)
6. aruanne 01.07.10-30.06.11 (255 KB, PDF)
7. aruanne 01.07.11 – 30.06.12 (111.47 KB, PDF)
art 76 aruanne 01.07.10 – 30.06.12 (67.04 KB, PDF)
8. aruanne 1.07.2012-30.06.2013 (292.94 KB, PDF)
9. aruanne 1.07.2013-30.06.2014 (124.15 KB, PDF)
art 76 aruanne 01.07.12 – 30.06.14 (68.67 KB, PDF)
10. aruanne 01.07.14 - 30.06.15 (246.38 KB, RTF)
 
2008. a järeldused 2. aruande juurde (20.58 KB, PDF)
2009. a järeldused 3. aruande juurde (29.9 KB, PDF)
 
2010. a järeldused 4. aruande juurde (40.02 KB, PDF)
2011. a järeldused 5. aruande juurde (10.49 KB, PDF)
 
2012.a järeldused 6.aruande juurde (93.19 KB, PDF)
2013.a järeldused 7.aruande juurde (65.96 KB, PDF)
 
2014.a järeldused 8.aruande juurde (76.36 KB, PDF)
2015.a järeldused 9.aruande juurde (72.17 KB, PDF)

2016.a järeldused 10.aruande juurde (42 KB, DOC)

       
Viimati uuendatud: 14. märts 2017