Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhine eelarve

Tulemusvaldkondade eesmärgid

Tegutseme peamiselt neljas tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

  • Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud;
  • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
  • tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
  • Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud.
 


Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkonna arengukavadest


Sotsiaalministeeriumi programmid


Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse viies tulemusvaldkonnas: tööturg, sotsiaalne kaitse, perepoliitika, tervis ja siseturvalisus. Tööturu ja sotsiaalse kaitse tulemusvaldkondades annab strateegilised suunad heaolu arengukava 2016–2023, perepoliitikas laste ja perede arengukava 2012–2020, tervises rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja siseturvalisuse tulemusvaldkonnas siseturvalisuse arengukava 2015–2020. Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.
 

Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2019-2022 programmid
(kinnitatud 09.01.2019)
2020-2023 programmid
(kinnitatud 31.01.2020)
Tööturg (TT) Heaolu arengukava 2016-2023 Tööturuprogramm (1.02 MB, PDF) Tööturuprogramm (1.13 MB, PDF)
Sotsiaalne kaitse (SK) Heaolu arengukava 2016-2023 Sotsiaalkindlustuse programm (991.6 KB, PDF) Sotsiaalkindlustuse programm (1.05 MB, PDF)
  Heaolu arengukava 2016-2023 Hoolekandeprogramm (1.11 MB, PDF) Hoolekandeprogramm (1.24 MB, PDF)
  Heaolu arengukava 2016-2023 Soolise võrdõiguslikkuse programm (955.39 KB, PDF) Soolise võrdõiguslikkuse programm (1.18 MB, PDF)
Perepoliitika (PP) Laste ja perede arengukava 2012-2020 Laste ja perede programm (1.01 MB, PDF) Laste ja perede programm (1.13 MB, PDF)
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Keskkonnatervise programm (905.02 KB, PDF) Keskkonnatervise programm (1003.37 KB, PDF)
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Terviseriskide programm (932.13 KB, PDF) Terviseriskide programm (1.02 MB, PDF)
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Tervishoiusüsteemi programm (1.13 MB, PDF) Tervishoiusüsteemi programm (1.14 MB, PDF)
Siseturvalisus (ST) Siseturvalisuse arengukava 2015-2020    
   

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
tegevuste elluviimise programm
(552.69 KB, PDF)


 

 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukavad kuni 2017. aastani (2018. a läks sotsiaalministeerium üle tegevuspõhisele eelarvele ja valitsemisala arengukava enam ei koostata)

 
 

Sotsiaalministeeriumi tulemusaruanded

 

Tööplaan
 

Meie ühe aasta tegevusest annab ülevaate tööplaan. Siin on toodud kõik meie vähegi tähtsamad ja kulukamad tööd ja tegemised kogu koos vastutajate ja tähtaegadega. Tööplaan lähtub Vabariigi Valitsuses koos riigieelarve liigendusega kinnitatud tegevuskavast. Tööplaani aruandluse alusel koostab ministeerium ülevaate tegevuskava täitmisest. Sotsiaalministeeriumi tööplaanidega alates aastast 2007 saab tutvuda  riigiportaalis. Kuna samal lehel asuvad ka teiste riigiasutuste tööplaanid, siis valige asutuseks Sotsiaalministeerium, plaaniks soovitud aasta tööplaan ning seejärel vajutage nupule "Genereeri".

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala tööplaanid

Viimati uuendatud: 17. juuni 2020