Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhine eelarve

Tulemusvaldkondade eesmärgid

Tegutseme peamiselt kahes tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

  • Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud;
  • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
  • tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
  • Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud.
 


Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkonna arengukavadest


Sotsiaalministeeriumi programmid


Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse kahes tulemusvaldkonnas: heaolu ja tervis. Heaolu tulemusvaldkondades annab strateegilised suunad heaolu arengukava 2016–2023, perepoliitikas laste ja perede arengukava 2012–2020, tervises rahvastiku tervise arengukava 2020–2030. Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.
 

Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2020-2023 programmid
(kinnitatud 31.01.2020)
2021-2024 programmid
(kinnitatud 9.02.2021) 
Heaolu (HE) Heaolu arengukava 2016-2023 Tööturuprogramm (1.13 MB, PDF) Tööturuprogramm (1.51 MB, PDF)
  Heaolu arengukava 2016-2023 Sotsiaalkindlustuse programm (1.05 MB, PDF) Sotsiaalkindlustuse programm (1.29 MB, PDF)
  Heaolu arengukava 2016-2023 Hoolekandeprogramm (1.24 MB, PDF) Hoolekandeprogramm (1.56 MB, PDF)
  Heaolu arengukava 2016-2023 Soolise võrdõiguslikkuse programm (1.18 MB, PDF) Soolise võrdõiguslikkuse programm (1.29 MB, PDF)
  Laste ja perede arengukava 2012-2020 Laste ja perede programm (1.13 MB, PDF) Laste ja perede programm (1.48 MB, PDF)
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 20020-2030 Keskkonnatervise programm (1003.37 KB, PDF) Tervist toetava keskkonna programm (1.05 MB, PDF)
  Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 Terviseriskide programm (1.02 MB, PDF) Tervist toetavate valikute programm (1.28 MB, PDF)
  Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 Tervishoiusüsteemi programm (1.14 MB, PDF) Inimkeskse tervishoiu programm (1.85 MB, PDF)
       

 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukavad kuni 2017. aastani (2018. a läks sotsiaalministeerium üle tegevuspõhisele eelarvele ja valitsemisala arengukava enam ei koostata)

 
 

Sotsiaalministeeriumi tulemusaruanded

 

Tööplaan
 

Meie ühe aasta tegevusest annab ülevaate tööplaan. Siin on toodud kõik meie vähegi tähtsamad ja kulukamad tööd ja tegemised kogu koos vastutajate ja tähtaegadega. Tööplaan lähtub Vabariigi Valitsuses koos riigieelarve liigendusega kinnitatud tegevuskavast. Tööplaani aruandluse alusel koostab ministeerium ülevaate tegevuskava täitmisest. 

Sotsiaalministeeriumi tööplaan

Viimati uuendatud: 17. juuni 2021