Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhine eelarve

Tulemusvaldkondade eesmärgid

Tegutseme peamiselt neljas tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

  • Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud;
  • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
  • tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
  • Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud.
 


Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkonna arengukavadest

 

 


Sotsiaalministeeriumi 2018–2021 programmid

 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhised programmid koondavad tegevused ja teenused riigi eelarvestrateegia perioodiks (programmid kinnitatud 05.02.2018 seisuga).

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse viies tulemusvaldkonnas: tööturg, sotsiaalne kaitse, perepoliitika, tervis ja siseturvalisus. Tööturu ja sotsiaalse kaitse tulemusvaldkondades annab strateegilised suunad heaolu arengukava 2016–2023, perepoliitikas laste ja perede arengukava 2012–2020, tervises rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja siseturvalisuse tulemusvaldkonnas siseturvalisuse arengukava 2015–2020. Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.

 

Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2018-2021 programmid
(kinnitatud 05.02.2018)
2019-2022 programmide eelnõud
(kinnitatud 09.01.2019)
Tööturg (TT) Heaolu arengukava 2016-2023 Tööturuprogramm Tööturuprogramm
Sotsiaalne kaitse (SK) Heaolu arengukava 2016-2023 Sotsiaalkindlustuse programm Sotsiaalkindlustuse programm
  Heaolu arengukava 2016-2023 Hoolekande programm Hoolekande programm
  Heaolu arengukava 2016-2023 Soolise võrdõiguslikkuse programm Soolise võrdõiguslikkuse programm
Perepoliitika (PP) Laste ja perede arengukava 2012-2020 Laste ja perede programm Laste ja perede programm
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Keskkonnatervise programm Keskkonnatervise programm
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Terviseriskide programm Terviseriskide programm
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Tervishoiusüsteemi programm Tervishoiusüsteemi programm
Siseturvalisus (ST) Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 Tasakaalustatud kodakondsus- ja
rändepoliitika programm
 
    Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
tegevuste elluviimise programm

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
tegevuste elluviimise programm

 
 
 

Tööplaan

Meie ühe aasta tegevusest annab ülevaate tööplaan. Siin on toodud kõik meie vähegi tähtsamad ja kulukamad tööd ja tegemised kogu koos vastutajate ja tähtaegadega. Tööplaan lähtub Vabariigi Valitsuses koos riigieelarve liigendusega kinnitatud tegevuskavast. Tööplaani aruandluse alusel koostab ministeerium ülevaate tegevuskava täitmisest. Sotsiaalministeeriumi tööplaanidega alates aastast 2007 saab tutvuda  riigiportaalis. Kuna samal lehel asuvad ka teiste riigiasutuste tööplaanid, siis valige asutuseks Sotsiaalministeerium, plaaniks soovitud aasta tööplaan ning seejärel vajutage nupule "Genereeri".

 

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala tööplaanid

 

Viimati uuendatud: 14. Jaanuar 2019