Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhine eelarve

Tulemusvaldkondade eesmärgid

Tegutseme peamiselt neljas tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

  • Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud;
  • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
  • tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
  • Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud.
 


Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkonna arengukavadest

 

 


Sotsiaalministeeriumi 2018–2021 programmide eelnõud 

 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhised programmid koondavad tegevused ja teenused riigi eelarvestrateegia perioodiks (programmide eelnõud 01.10.2017 seisuga).

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse viies tulemusvaldkonnas: tööturg, sotsiaalne kaitse, perepoliitika, tervis ja siseturvalisus. Tööturu ja sotsiaalse kaitse tulemusvaldkondades annab strateegilised suunad heaolu arengukava 2016–2023, perepoliitikas laste ja perede arengukava 2012–2020, tervises rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja siseturvalisuse tulemusvaldkonnas siseturvalisuse arengukava 2015–2020. Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.

 

Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
Programm (eelnõud seisuga 01.10.2017)
Tööturg (TT) Heaolu arengukava 2016-2023 Tööturuprogramm
Sotsiaalne kaitse (SK) Heaolu arengukava 2016-2023 Sotsiaalkindlustuse programm
  Heaolu arengukava 2016-2023 Hoolekande programm
  Heaolu arengukava 2016-2023 Soolise võrdõiguslikkuse programm
Perepoliitiks (PP) Laste ja perede arengukava 2012-2020 Laste ja perede programm
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Keskkonnatervise programm 
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Terviseriskide programm
  Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 Tervishoiusüsteemi programm
Siseturvalisus (ST) Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 Tasakaalustatud kodakondsus- ja
rändepoliitika programm
    Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuste
elluviimise programm
     
 
 
 

Tööplaan

Meie ühe aasta tegevusest annab ülevaate tööplaan. Siin on toodud kõik meie vähegi tähtsamad ja kulukamad tööd ja tegemised kogu koos vastutajate ja tähtaegadega. Tööplaan lähtub Vabariigi Valitsuses koos riigieelarve liigendusega kinnitatud tegevuskavast. Tööplaani aruandluse alusel koostab ministeerium ülevaate tegevuskava täitmisest. Sotsiaalministeeriumi tööplaanidega alates aastast 2007 saab tutvuda  riigiportaalis. Kuna samal lehel asuvad ka teiste riigiasutuste tööplaanid, siis valige asutuseks Sotsiaalministeerium, plaaniks soovitud aasta tööplaan ning seejärel vajutage nupule "Genereeri".

 

Sotsiaalministeeriumi ja haldusala tööplaanid

Viimati uuendatud: 15. Veebruar 2018