Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalvaldkond

Käesolev leht koondab Sotsiaalministeeriumis ja tema valitsemisalas asuvates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning teistes sotsiaalteenuseid osutavates asutustes kogutud ja töödeldud statistikat.  
 
Andmeesitajateks on kohalikud omavalitsusüksused teenuste ja toetuste osas, mille korraldamisega nad otseselt tegelevad, ning erinevaid sotsiaalteenuseid osutavad asutused.
 
Statistika kogumine ja töötlemine on korraldatud veebipõhiselt s-veebi (alates 2001. aasta andmetest) ja h-veebi töökeskkonnas (alates 2003. aasta kohta kogutavatest andmetest).
 
S-veebis kogutavate andmete esitajateks on kohalikud omavalitsusüksused, h-veebi andmeesitajateks on sotsiaalteenuste osutajad.
Viimane, seni mahukaim sotsiaalvaldkonna muutuseid käsitlev kogumik on „Sotsiaalvaldkonna arengud 2000-2006" (3.04 MB, PDF), mis sisaldab põhjaliku analüütilise ülevaate kõrval ka detailsemaid statistilisi andmetabeleid kogumiku lisas. Kogumik koondab järgmiseid teemasid: Eesti rahvastik ja pered, sotsiaalne kaasatus, vaesus ja elatustase, sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalse kaitse kulutused.
 

Sotsiaalhoolekanne

 

Teenuste statistika ja aruannete vormid

Asendus- ja järelhooldus

Eluruumi tagamise teenus / Eluasemeteenus

Lühiülevaated

Isikliku abistaja teenus

Koduteenus

Lühiülevaated

Varjupaigateenus / Kodutute öömaja teenus

Lühiülevaated

Lapsehoiuteenus

Lühiülevaated

Perekonnas hooldamine (asendus- ja järelhoolduse all)

 

Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid

Lühiülevaated

 

Puudega inimeste hooldus

Lühiülevaated

 

Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused / Päevakeskuse teenused

Lühiülevaated

 

Tugiisikuteenus

Lühiülevaated

Erihoolekandeteenused

Lühiülevaated

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus / Täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses

Lühiülevaated

Lastekaitse 

Lühiülevaated

Hoolekandeasutus

Turvakoduteenus / Varjupaigateenus

Lühiülevaated

Sotsiaaltransporditeenus

Võlanõustamisteenus

 

 

Viimati uuendatud: 18. november 2021