STARi kasutajakonto saamine

STARi töökeskkonda kasutajakonto saamiseks

 

Kohaliku omavalitsuse töötaja

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud juhendmaterjalis „Haldusasutuse andmete ja kasutajakontode haldamine (PDF)“).
 2. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee  (digi)allkirjastatud taotlus juurdepääsu taotleva ametniku ja omavalitsuse sotsiaalosakonna juhi või omavalitsuse juhi poolt, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva ametniku:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, sotsiaaltöötaja, arveldaja)
 • e-maili aadress

 

Teenuseosutaja töötaja

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud teenuseosutajate juhendmaterjalis "Kasutajakontode haldamine (PDF)").
 2. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee (digi)allkirjastatud taotlus juurdepääsu taotleva isiku ja asutuse juhi poolt, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva isiku:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, teenuseosutaja esindaja)
 • e-maili aadress

 

 

STARi testkeskkonda kasutajakonto saamiseks

 

Edastage oma soov meili teel aadressil STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Viimati uuendatud: 28. Veebruar 2019