Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statistika

 
Käesolev leht koondab Sotsiaalministeeriumis ja tema valitsemisalas asuvates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning teistes sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas teenuseid osutavates asutustes kogutud ja töödeldud statistikat.

 

Viimati ilmus kogumik nii eesti-, inglise- kui venekeelsena:

Eesti ja rahvusvahelised andmebaasid

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017