Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sündmused/ettekanded

Kalender

Detsember 2016

Kutsume Teid 13. detsembril toimuvale seminarile "Töö pagulasperedega Šotimaa näitel". Seminar toimub Tallinna Ülikooli Konverentsikeskuses. Täpsema informatsioon ajakava, toimumiskoha ja registreerumise kohta leiate siit (111.41 KB, PDF) .

Mai / Juuni 2016 

26.mail algusega kell 9.00 toimub tervishoiumuuseumis programmi "Kodune ja sooline vägivald" lõpuseminar, kus tutvustatakse programmitegevuste kahepoolsete suhete ja koostöö mõju  ning uuringut, mis näitab Eesti elanikkonna teadlikkuse ja hoiakute muutust viimaste aastate jooksul. Esialgane päevakava on leitav SIIN. Ettekanded on SIIN.

Jaanuar/Veebruar 2015

7.jaanuaril 2015 noorsootöötajate koolitus Tartus "Inimkaubandus Eestis 2014. Suunad aastaks 2015". Kutse/üritse info. (70.65 KB, PDF)Korraldaja Eluliin MTÜ
28.jaanuaril 2015 ekspertgrupi ümarlaud Istanbuli konventsiooni teemal. Korraldaja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Lisainfo helvekase@gmail.com.
31.jaanuaril 2015 toimub piirkondlik spetsialistide koolitus Rakveres. Korraldaja Eesti Naiste Varjupaikade Liit (ENVL). lisainfo eha.reitelmann@gmail.com
5-6.veebruaril toimub naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajate koolitus seksuaalvägivallast. Korrladaja ENVL (www.naisteliin.ee). Lisainfo eha.reitelmann@gmail.com
10.veebruaril kell 14-16.30 toimub Sotisaalministeeriumis infoseminar väikeprojektide elluviijatele. Teemad: projekti aruandlus, teavitustegevus, kahepoolsete suhete arendamine jpm. Lisainfo irje.tammeleht@sm.ee
20.veebruaril toimub juristide ümarlaud teemal„Juristide roll ja võimalused perevägivalla ennetamisel ja tõkestamisel“. Korraldaja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Lisainfo helvekase@gmail.com

Märts/Aprill 2015

5.-6.märtsil toimub võtmespetsialistide koolitus. Teemaksseksuaalvägivalla ohvritele teenuste loomine tervisehoiusüsteemis ja eri asjatundjate koostöö seksuaalvägivallaohvrite abistamisel. Külalislektor Norrast.Korraldaja Eesti Seksuaaltervise Liit. Registreerumine 23.jaanuarini agnes@estl.ee.
23.-24.märtsil toimub koolitajate koolitus Viimsi SPAs. Teemaks riskihindamine.Korrladaja ENVL (www.naisteliin.ee). Lisainfo eha.reitelmann@gmail.com
14-15.aprillil toimub koolitajate koolitus. Teemaks seadusandlus, ohvrite kaitse.Korrladaja ENVL (www.naisteliin.ee). Lisainfo eha.reitelmann@gmail.com
29-30 aprillil toimub koolitajate koolitus. Teemaks trauma.Korrladaja ENVL (www.naisteliin.ee). Lisainfo eha.reitelmann@gmail.com
29.aprillil kell 12-14 toimub värske ekspertküsitluse "Politsei ja lähisuhtevägivald" tutvustus Nordic Forum Hotellis. korraldaja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Kutse ja eelregistreerimise info on leitav SIIT. (239.97 KB, PDF)

Mai/Juuni 2015

29.juunil alustas Eesti Seksuaaltervise Liit meedia- ja välikampaaniaga Norra toetusprogrammi projekti "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustikuloomine ja võimestamine" raames. Kampaania hõlmab endas sotsiaalreklaamitelevisioonis ja raadios ning kinodes, välikampaaniat bussipeatusteserinevates Eesti linnades ja samuti teeme koostööd erinevate ööklubidega, et paigaldada teavituskleebised nende tualettruumidesse. On ilmunud ka erinevaid seksuaalvägivalla teemalisi artikleid ajakirjades ning ajalehtedes. Kampaaniaga soovime pöörata tähelepanu seksuaalvägivalla probleemile Eestis, anda rohkem infot ning selge sõnum ohvritele ning ohvri lähedastele sellest, et abi on olemas. Ühtlasi anname sõnumi üldsusele seksualvägivalla taunitavuse kohta, et paraneks teadlikkus seksuaalvägivalla olemusest, selle absoluutsest lubamatusest, aga ka nõu ja abi saamise võimalustest. Lisaks meedia- ja välikampaaniale on valminud ka seksuaalvägivalla teemaline leht http://www.estl.ee/valdkonnad/seksuaalvägivald/
7.mail toimub programmi "Kodune ja sooline vägivald" projektide elluviijate infoseminar Tartus. Kutse ja täiendav informatsioon on leitav SIIN (37.79 KB, DOCX). Lisainfo pille.ruul/@/sm.ee või irje.tammeleht/@/sm.ee
11-15.mai Võtmespetsialistide koolitus (politsei, meedikud, sotsiaaltöötajad, juristid) Ida-Virumaal ja Tartus. Norra lektorid. Korrladaja Eesti Avatud ühiskonna Instituut. www.eaui.ee
29.mail kell 10 - 17.00 rahvusvaheline konverents "Kui mees on mees?"
Koht: Kultuurikatel, Põhja pst.27a, Tallinn
Teemad: meeste muutunud rollid ühiskonnas, uus mehelikkus, kui mees on vägivallatseja, kui mees on ohver lähisuhtes, kui mees on eeskujuks jne. Peaesineja Jeff Hearn (UK), kogemused ja head praktikad Norrast ja Eestist. Vaata siit : KUTSE (450.8 KB, PDF) ja PÄEVAKAVA (359.3 KB, PDF). Registreeri end konverentsile SIIN.
Lisainfo pille.ruul@sm.ee, irje.tammeleht@sm.ee.
Koolitajate koolitus (kuupäev lahtine). Teemaks baasteadmised naistevastasest vägivallast.Korrladaja ENVL (www.naisteliin.ee). Lisainfo eha.reitelmann@gmail.com
3. juunil kell 13.00–14.30 toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuses Pikk 73, Tallinn raamatu „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest” esitlus. Raamat räägib sellest, kuidas rääkida lapsega koduseinte vahel toimuvast vägivallast. Raamatu valmimist on toetatud Norra toetusprogrammist „Kodune ja sooline vägivald“ . KUTSE ja info registreerimiseks esitlusele on SIIN (1.76 MB, PDF).
5. juunilkell 13.00–14.30 toimub Tähtvere Avatud Naistekeskuses Näituse 3, Tartu raamatu „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest” esitlus. Raamat räägib sellest, kuidas rääkida lapsega koduseinte vahel toimuvast vägivallast. Raamatu valmimist on toetatud Norra toetusprogrammist „Kodune ja sooline vägivald“ . KUTSE ja info registreerimiseks esitlusele on SIIN (1.76 MB, PDF).

Juuli/August 2015

6-8.juulil toimub kogemuslik teavituskampaania „Varjud”. 8.juulil 2015 ajavahemikul 12.00-16.00 korraldab kunstiterapeut Victoria Scotti (PhD kandidaat) koostöös Pärnu naiste varjupaigaga kogemusliku kunstiinstallatsiooni Pärnu Rannapargis (Tammsaare puistee pool), et teavitada Pärnu elanikke ning külalisi ühiskonna ühest valupunktist – lähisuhtevägivallast. 6. ja 7.juulil toimuvad käelise loovtegevuse töötoad käsitööaidas Pärnumaal, Lindil. Lisainformatsioon Margo orupõld naistevarjupaik@gmail.com
29.juunist 12.juulini toimub Eesti Seksuaaltervise Liit meedia- ja välikampaania Norra toetusprogrammi projekti "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustikuloomine ja võimestamine" raames. Kampaaniaga soovime pöörata tähelepanu seksuaalvägivalla probleemile Eestis, anda rohkem infot ning selge sõnum ohvritele ning ohvri lähedastele sellest, et abi on olemas. Ühtlasi anname sõnumi üldsusele seksualvägivalla taunitavuse kohta, et paraneks teadlikkus seksuaalvägivalla olemusest, selle absoluutsest lubamatusest, aga ka nõu ja abi saamise võimalustest.Lisaks meedia- ja välikampaaniale on valminud ka seksuaalvägivalla teemaline leht http://www.estl.ee/valdkonnad/seksuaalvägivald/ Kampaania raameskutsume teid 08.juulil Tallinnas Tammsaare pargis vahemikus 14-17 kuhu on üles pandud seksuaalvägivallavastase sõnumiga voodi, küsitleme möödujaid (palume vastata kolmele küsimusele) ning jagame infot ja kingime seksuaalvägivallavastase sõnumiga T-särgi. Lisainfo kampaania kohta kristina@estl.ee , www.estl.ee
1.august uuringu "Ohvrite vajaduste analüüd rehabilitatsiooni teenuste järele ja motivaatorid keskkonnast väljumiseks" esitlus. Korraldaja Eluliin MTÜ
Naiste tugikeskuste ja tugitelefoni töötajate koolitus"Tugigrupid, psühhopatoloogia". Korrladaja ENVL (www.naisteliin.ee). Lisainfo eha.reitelmann@gmail.com

September/ Oktoober 2015

14.septembril ohvriabi töötajate koolitus "Kuriteo ohvrite abistamine". Norra lektorid. Korraldaja Eluliin MTÜ. Lisainfo eda@eluliin.ee
15.septembril ümarlaud "Kuriteoohvrite riikliku abistamine Norras". Kohtumine Torill Berge Andersen ja Ivar Anre Holm Norra kuriteohvrite kompensatsiooni ametist. Korraldaja Eluliin MTÜ. Lisainfo eda@eluliin.ee
21-23.septembril PO õppereis Norrasse. Korraldaja Norra Tervisedirektoraat.
24-25.septembril koolitajate koolitus. Korraldaja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Lisainfo eha.reitelmann/@/gmail.com
8-9.oktoobril seksuaalvägivalla teemaline 2-päevane koolitus võtmespetsialistidele. Korraldaja Eesti Seksuaaltervise Liit. Lisainfo kristina/at/estl.ee
15.oktoobril Tartus ja 22.oktoobril Tallinnas PPA spetsialistide koolitused seksuaalvägivallast. Korraldaja Eesti Seksuaaltervise Liit. Lisainfo kristina/at/estl.ee
19.oktoobril toimub inimkaubanduse ohvrite moraalse kompensatiooni uuringu esitlus. Korraldaja Eluliin MTÜ. Lisainfo eda/@/eluliin.ee
19.oktoobril toimub projekti "Erivajadustega noor ja probleemne seksuaalne käitumine" ümarlaud. Korraldaja MTÜ Tartu Laste Tugikeskus. Lisainfo mroomeldi/at/gmail.com
27.oktoobril toimub Tartus projekti  "Erivajadustega noor ja probleemne seksuaalne käitumine" käigus välja antud metoodilise juhendmaterjali tutvustus. Lisainfo mroomeldi/at/gmail.com
Oktoobri viimasel nädalal koolitus tugikeskuste töötajatele. Teemaks teistest kultuuri- ja religiooniruumidest tulnud naised teenuste saajatena. Korraldaja Eesti Naiste Varjupaikade Liit. Lisainfo eha.reitelmann/@/gmail.com

November/ Detsember 2015

3.novembril spetsialistide ümarlaud (politsei) teemal ühtne koostöömudel lähisuhte vägivalla ennetamisel ja ohvrite abistamisel. Korraldaja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Lisainfo helvekase/at/gmail.com
25.novembril Naistevastase vägivalla konverents "Abi naistevastase vägivalla ohvritele- KUIDAS EDASI?" Projekti kokkuvõtted. Korraldaja ENVL www.naisteliin.ee. Lisainfo eha.reitelmann/at/gmail.com Videomaterjalid konverentsist on nähtaval aadressil: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkJBA50SAa7BItyMKyg1mHnZd2Xj1OvQi
26.novembril EEA ja Norra vägivalla vähendamise toetusprogrammide POde ja projekti elluviijate heade praktikate jagamise konverents. Seminarile on oodatud Norra toetusprogrammi ja projektidega seotud võtmeisikud ning partnerite esindajad. Seminar on inglise keeles. Vaata täpsemalt PÄEVAKAVA (292.03 KB, PDF) ja ESITLUSI (194.61 KB, PDF). Lisainfo pille.ruul/at/sm.ee ja irje.tammeleht/at/sm.ee
25.novembril Lääne-Tallinna keskhaiglas, 26.novembril Ida-Tallinna keskhaiglas ning 4.detsembril Pärnu haiglas meedikute koolitus seksuaalvägivallast. Korraldaja Eesti Seksuaaltervise Liit. Lisainfo kristina/at/estl.ee
7.detsembril uuringu "Noorte teadlikkus inimkaubandusest ja ennetusest" (456.88 KB, PDF) meediaesitlus. Projekti lõpuüritus. Korraldaja MTÜ Living for Tomorrow. Kokkuvõte projektist on leitav SIIN. (3.61 MB, PDF)
10.detsembril Justiitsministeeriumis ja 11.detsembril kell 17.00 Radisson Blu Sky hotellis uuringu "IK ohvrite vajadused seoses rehabilitatsiooni teenustega ja motivatsiooni faktoritega, mis aitaks kaasa ohvri IK keskkonnast väljumisele" tutvustus ja projekti lõpuseminar. Korraldaja Eluliin MTÜ. Lisainfo eda/at/eluliin.ee
14. detsembril toimub Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses seminar, kuidas rääkida lastele lähisuhte vägivallast. Seminaril tutvustab Tähtvere Avatud Naistekeskus lastele suunatud raamatut ja spetsialistele mõeldud juhendmaterjali. Lisainfo ja registreerimine naistekeskus/at/gmail.com

Jaanuar/Veebruar 2016

14 ja 15.jaanuaril Tartu kliinikumis 21., 27. jaanuaril ja 2.veebruaril Tallinnas, 11.veebruaril Tartus ning 12.veebruaril Ida-Viru Keskhaiglas meedikute koolitus tööst seksuaalvägivalla ohvriga. Korraldaja Eesti Seksuaaltervise Liit. Lisainfo kristina/at/estl.ee

Märts/aprill 2016

3. märtsil  kell 11.30- 14.00 toimub Nordic Hotel Forumis EAÜI uuringu tutvustus.  Registreerimise info ja päevakava on leitav SIIN.
23.märtsil toimub Riigikogus EAÜI projektijäreldusi tutvustav seminar ja ümarlaud. Täpsem programm ja registreerimise info on leitav SIIN (254.35 KB, PDF).
30.märtsil toimub EAÜI projekti lõpuseminar, kus muuhulgas tutvustatakse uuringut, mis selgitab, kui palju läheb Eesti riigile maksma lähisuhtevägivald. Lisainfo helvekase/at/gmail.com
31.märtsil toimub ENVL projekti lõpetamise tänuüritus Tallinnas. Täpsem info eha.reitelmann/at/gmail.com
31.märtsil kell 12.30- 18.00 korraldab Tähtvere Avatud Naistekeskus avatud uste päeva, kus esitletakse Juhani Püttsepp ja Jarõna Ilo lastele suunatud lähisuhtevägivallast rääkivat raamatut „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest“, aruteletakse teemal, kuidas rääkida lastega vägivallast, tehakse maaliteraapiat ning kokkuvõtteid projekti tegevustest. Täpsem info ja registreerimine SIIN (228.5 KB, PDF)
29. aprillil toimub ESTL projekti lõppseminar ja projektitegevuste mõju uuringu tutvustus. Täpsem info kristina/at/estl.ee

 Detsember 2016

Kutsume Teid 13. detsembril toimuvale seminarile "Töö pagulasperedega Šotimaa näitel". Seminar toimub Tallinna Ülikooli Konverentsikeskuses. Täpsema informatsioon ajakava, toimumiskoha ja registreerumise kohta leiate siit (111.41 KB, PDF) .

ETTEKANDED 29.05.2015 "Kui mees on mees?"

Konverents „Kui mees on mees?“
Aeg:29.mail 2015 kell 10-17
Koht: Kultuurikatel, Põhja pst. 27a, Tallinn Konverents on salvestatud aadressil:
http://www.postimees.ee/3206043/video-konverents-kui-mees-on-mees
Avatervitused: Dagfinn Sørli, Norra Suursaadik Eestis
Margus Tsahkna, Sotsiaalkaitseminister Videoklipid: Mida hindad mehes? ETTEKANDED:
Kui mees on mees?
Jeff Hearn„What makes a man?- on men and change“ (2.91 MB, PDF). Lisa 1-viited. Lisa 2-artiklid
Marion Pajumets „Seltsimehed, esimehed, rahamehed, IT-mehed, joomamehed, löömamehed - Edu ja mehelikkuse ümbermõtestamistest ja „maskuliinsuse kriisist“ viimaste kümnendite Eestis“ (1.45 MB, PDF). Kui mees on vägivaldne?
Margit Pärn „Lähisuhtevägivald 2014“ (1.21 MB, PDF)
Laura Kikas „Vägivallakurjategijate kohtlemine vanglas ja kriminaalhoolduses„ (180.74 KB, PDF)
Merete Berg Nesset, Stig Jarwson“The Brøset anger management model“ (921.9 KB, PDF)
Kui mees on ohver?
Christian Veske „Mul ei olnud kuskile minna“ (871.88 KB, PDF)
Pia Ruotsala „Mees kui ohver paarisuhtes“ (310.32 KB, PDF)
Ole Kristian Hjemdal “Men as Victims of Intimate Partner Violence“ (952.86 KB, PDF) Kui mees on eeskujuks?
Are Christoffer Saastad „Men as role models in fighting gender based violence“ (418.15 KB, PDF), Norra
Renee Nahkur„Meeste kriisikeskus täna ja homme“ (881.55 KB, PDF), Eesti
Danica Adamčíková„Ring the bell against violence against women” (940.68 KB, PDF) ,Slovakkia
Sass Henno http://www.postimees.ee/3206043/video-konverents-kui-mees-on-mees
Andres Anvelt http://www.postimees.ee/3206043/video-konverents-kui-mees-on-mees Videoklipid: Mida teha, et vägivalda oleks vähem?
Päeva kokkuvõttev paneel:http://www.postimees.ee/3206043/video-konverents-kui-mees-on-mees
Margus TsahknaSotsiaalkaitseminister
Helmen Kütt Riigikogu liige
Andres Anvelt Riigikogu liige
Urmas Paet Euroopa Parlamendi liige
Rait Kuuse Sotsiaalala asekantsler

ETTEKANDED 26.11.2015 "Parimad praktikad perevägivalla vastu võitlemisel"

Sharing best practices tackling gender-based violence“

Presentations of the good practices I     

Sirle Blumberg, Living for Tomorrow NGO, Estonia, "Human trafficking prevention and victim support hotline+3726607320 service" (1.37 MB, PDF)

Mona Larsen-Asp, Anne-Mette Øvrum Bi-lateral pilot project Sør Odal,Norway “Sharing best Practices between Spain and Norway; awareness-raising and the social and labor integration of Women Victims of Gender based Violence” (328.51 KB, PDF)

Ernesta Butkuviene The Association „Kaunas Women‘s Line“ , Lithuania "Women's Helpline – LIVING FOR SHARING" (448.04 KB, PDF)

Apolonia Sejkova, MyMamy NGO Presov; Slovakkia "Anima-advisory center and shelter.Awareness rising and prevention / secondary schools, Roma settlements, rural areas" (2.18 MB, PDF)

Marju Medar  Tallinn University, Estonian Institute for Open Society Research, Estonia "Gender violence and victim support curriculum at Tallinn University" (202.53 KB, PDF)

Presentations of the good practices II

Branislava Marvanova Vargova ROSA , Czeck Republic "STOP VIOLENCE for Health Sector" (1.97 MB, PDF)

Sebastian Lizinczyk, Central Board of Prison Service in Poland,"Working with convicted domestic violence perpetrators" (1.1 MB, PDF)

Kristina Papsejeva, Estonian Sexual Health Association, Estonia "There is no justification for sexual violence" (1.49 MB, PDF)

Lemme Haldre, Tartu Child Support Centre, Estonia "Youth with special needs and unexpected sexual behavior" (657.25 KB, PDF)

Zuzana Dubová, Labyrint Brno, z.s. Czeck Republic "By filming against a domestic violence" (2.11 MB, PDF)

 Maailmakohvik (338.85 KB, PDF)- kokkuvõte seminarist

Pildid 1 (161.52 KB, JPG)/2 (109.28 KB, JPG)/3 (109.58 KB, JPG)/4 (171.47 KB, JPG)/5 (80.67 KB, JPG)/6 (122.36 KB, JPG)/7 (173.18 KB, JPG)/8 (177.98 KB, JPG)

ETTEKANDED 26.05.2016 "Lõpukonverents kahepoolsete suhete ja koostöö mõjust soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamisele Eestis"

Ettekanded

26.mai 2016, Eesti Tervishoiu Muuseumis www.tervishoiumuuseum.ee/en/

Avasõnavõtud:    Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna

                         Norra Suursaadik Eestis Dagfinn Sørli

  • Programm "Kodune ja sooline vägivald" - kellele ja milleks? / Katri Eespere
  • Elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016/ Jaanika Hämmal, TNS Emor

Projektitegevuste mõju inimkaubanduse ennatmiseks ja ohvrite abistamiseks

Sekkumised seksuaalvägivalla vähendamiseks ja ohvrite abistamiseks

Projektitegevuste mõju soopõhise vägivalla vähendamiseks ning ohvrite paremaks abistamiseks          

Programmi elluviimise kokkuvõtted

 
Viimati uuendatud: 13. märts 2017