Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

COVID-19 kriis on õpetanud meile koostööd nii rahvusvaheliselt kui ka tervishoiuasutuste, meditsiinistaapide, teadusasutuste ja erasektori vahel. Tervishoiutöötajate ja -juhtide töö ning panus on olnud hindamatu, aga pandeemia pole veel kaugeltki lõppenud. Sisuliselt ainus võimalus haiglate ülekoormuse ennetamiseks on vaktsineerimine ja selleks vajame kõigi osapoolte jätkuvat ühist pingutust, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik täna, 8. septembril Viljandis toimuval Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsil.

 

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno andis täna, 6. septembril teada, et soovib ametist lahkuda.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa kvaliteetsema hoolekandelise abi pakkumisele ja lihtsustavad inimeste asjaajamist. Muudatusega pakuvad nii riik kui kohalik omavalitsus edaspidi puudega inimestele kiiremini ja terviklikumat vajalikku abi.

 

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile toetuse andmise tingimused, millega investeeritakse aastani 2023 täiendavalt 12,6 miljonit eurot haiglavõrgu haiglate tervishoiukriisideks valmisoleku tõstmiseks. Toetuse abil luuakse hapnikravi võimekusega isolatsioonipalateid ning parandatakse vältimatu abi toimepidevust pikaajalise elektrikatkestuse puhuks.

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega üldhooldekodu teenuse osutajad saavad küsida toetust nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, sealhulgas teenusekohtade toimepidevuse parandamiseks, tulekahjuohu vähendamiseks ja elektrienergia varustuskindluse parandamiseks. Toetuse maht on neli miljonit eurot, millega on kavas toetada enam kui 100 hooldekodu kohandamist.

 

COVID-19 vastase vaktsineerimise võimekuse suurendamiseks jõustuvad alates septembrist määruse muudatused, millega antakse kooliõdedele õigus teha vaktsineerimisi lisaks õpilastele ka täiskasvanud kooliperele. Samuti saavad kooliõed hakata alates septembrist tegema nii õpilastele kui ka koolitöötajatele koroonaviiruse teste.

 

- Ministrid Tanel Kiik ja Signe Riisalo osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb Balti terviseministrite videokohtumisel.

 

- Ministrid Tanel Kiik ja Signe Riisalo osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.

 

Lehed