Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

COVID-19 vaktsineerimise avapäeval, 27. detsembril said Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus kaheksas tervishoiuasutuses esimese vaktsiinidoosi kokku 207 tervishoiutöötajat.

 

В Эстонии сегодня начинается вакцинация от COVID-19. В первую очередь вакцину получат медицинские работники больниц, скорой помощи и центров семейных врачей в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии. Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может протекать более серьезно, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

 

Täna, 27. detsembril algab Eestis COVID-19 vaktsineerimine. Esimesena alustatakse haiglate, kiirabide ja perearstikeskuste tervishoiutöötajate vaktsineerimisega Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus ning alates tulevast nädalast järk-järgult juba üle Eesti. COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

 

Сегодня в Эстонию прибыла первая партия вакцины от COVID-19, содержащая 9750 доз вакцины для вакцинации 4875 человек. Во всем Европейском союзе вакцинация начинается с 27 декабря. В Эстонии первые прививки будут сделаны в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии.

 

Täna, 26. detsembri varahommikul jõudis Eestisse terviseametisse esimene COVID-19 vaktsiini saadetis, milles on 9750 vaktsiinidoosi 4875 inimese vaktsineerimiseks. Vaktsineerimisega alustatakse Euroopa Liidus 27. detsembril. Eestis toimuvad esimesed vaktsineerimised Ida-Virumaal, Tartus ja Tallinnas ning alates tulevast nädalast järk-järgult juba üle Eesti.

 

Более девяти из десяти человек оценивают свою информированность о текущих мерах по борьбе с коронавирусом как хорошую или очень хорошую, 75% населения считают нынешнее положение, связанное с распространением коронавируса в Эстонии, критическим. Соблюдение инструкций по предотвращению распространения вируса достигло почти критического уровня: 92% соблюдали все или большинство мер по предотвращению коронавируса. Половина из опрошенных готовы к немедленной вакцинации от COVID-19, 21% не имеют позиции по данному вопросу. По данным опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу министерства социальных дел в середине декабря, доля тех, кто не хочет проходить вакцинацию, увеличилась почти на 4% по сравнению с октябрем и ноябрем.

 

Enam kui üheksa inimest kümnest hindab oma informeeritust kehtivatest koroonaviiruse vastastest meetmetest heaks või väga heaks, 75% elanike hinnangul on koroonaviiruse levikuga seotud olukord Eestis kriitiline. Viiruse leviku takistamiseks antud juhiste täitmine jõudis peaaegu eriolukorra tasemeni, kõiki või enamust juhiseid järgib 92%. COVID-19 vastu on valmis end kohe vaktsineerima 50% ja seisukohta ei oska võtta 21%. Vaktsineerimist mittesoovijate osakaal kasvas võrreldes oktoobri ja novembriga ligi 4%, selgub detsembri keskel sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud Turu-uuringute AS elanikkonna küsitlusest.

 

В ходе прошедшего вчера вечером совещания кабинет правительства одобрил составленный под руководством министерства социальных дел план системы здравоохранения для преодоления кризиса COVID-19 в 2021 году. План включает проводившиеся прежде и дальнейшие действия для приостановки распространения заболевания COVID-19, обеспечения устойчивого функционирования системы здравоохранения и возвращения общества к обычному состоянию.

 

Valitsuskabinet kiitis tänasel nõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumi eestvedamisel koostatud tervisesüsteemi plaani COVID-19 kriisi ületamiseks 2021. aastal. Plaan koondab seni tehtud ja edasisi tegevusi COVID-19 haiguse leviku pidurdamiseks, tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks ja ühiskonna tavapärase toimimise juurde naasmiseks.

 

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas riikliku immuniseerimiskava muudatused, millega võimaldatakse alates tuleva aasta 1. oktoobrist gripivastast vaktsineerimist kõigile 65-aastatele ja vanematele inimestele Haigekassa toel. Lisaks laiendatakse vaktsineerimise õigusega õdede ringi. Edaspidi saavad vaktsineerida kõik iseseisva õendusabi pakkujad.

 

Lehed