Sa oled siin

Sotsiaalministeerium

- Minister Tanel Kiik osaleb valitsuskabineti nõupidamisel.

 

- Sotsiaalminister Tanel Kiik ja terviseala asekantsler Maris Jesse osalevad vähitõrje tegevuskava tutvustaval veebiüritusel.

 

В начале декабря правительство поддержало предложение министерства социальных дел о начале переговоров с Европейской комиссией о ходатайстве дополнительных средств в размере 4,5 миллионов евро из средств REACT-EU для закупки и распределения продовольственной помощи нуждающимся в 2021-2023 годы. Это позволит министерству социальных дел ускорить раздачу продовольственной помощи нуждающимся и увеличить объем помощи на 50% в 2021 году.

 

Valitsus toetas detsembri alguses sotsiaalministeeriumi ettepanekut alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi, et taotleda REACT-EU vahenditest aastateks 2021-2023 puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmiseks ja jagamiseks lisavahendeid 4,5 miljonit eurot. See võimaldab sotsiaalministeeriumil kiirendada abivajajatele toiduabi jagamist ning suurendada abi mahtu 2021. aastal 50% võrra.

 

Valitsuskabinet kiitis tänasel istungil heaks COVID-19 vaktsineerimise plaani. Vaktsineerimise plaanist annavad ülevaate sotsiaalminister Tanel Kiik, terviseala asekantsler Maris Jesse ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst dr Marje Oona. COVID-19 vaktsiinide arendusest, ohutusest ja efektiivsusest ning Euroopa Liidu müügiloataotluste menetlemise hetkeseisust räägib Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.

 

Kohalikud omavalitsused peaksid suurendama omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga, eelisarendades kodus elamist toetavate teenuste pakkumist ning teenusmajade rajamist eakatele, leiab sotsiaalministeerium Eesti Linnade ja Valdade Liidule saadetud pöördumises.

 

At today's meeting of the Cabinet of Ministers, Minister of Social Affairs Tanel Kiik introduced the pre-purchase agreement of COVID-19 vaccine between the European Commission and the pharmaceutical company Moderna. It is one of seven pre-purchase agreements for the European Union's vaccine portfolio that the government decided to join last week. State authorities and the health care system are preparing to start vaccination as soon as the vaccines arrive in Estonia. The first vaccines may receive an EU marketing authorization by the end of the year, and the first deliveries arrive in Estonia in January.

 

Ощущение опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии за последние несколько недель не возросло, за исключением Ида-Вирумаа. Там доля людей, считающих ситуацию критической, увеличилась (65% → 70%), а доля тех, кто считает, что ситуация никогда не была серьезной, значительно снизилась (16% → 9%). Жители Ида-Вирумаа лучше остальных осведомлены о текущих мерах по борьбе с коронавирусом по сравнению с другими регионами, выяснилось в ходе исследования, проведенного Turu-uuringute AS по заказу министерства социальных дел.

 

Eesti inimeste ohutunne koroonaviiruse leviku suhtes viimase paari nädala jooksul tervikuna Eestis tõusnud ei ole, välja arvatud Ida-Virumaal. Seal on olukorda kriitiliseks hindavate inimeste osakaal tõusnud (65%→70%) ning oluliselt vähenenud nende osakaal, kelle hinnangul polegi olukord kunagi tõsine olnud (16%→9%). Ida-Virus on inimeste teadlikkus kehtivatest koroonaviiruse vastastest meetmetest teiste piirkondadega võrreldes kõige kõrgem, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud Turu-uuringute AS küsitlusest.

 

- Minister Tanel Kiik osaleb sotsiaalkindlustusreformi komisjoni koosolekul.

 

Lehed