Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toetatud projektid

Programmil  „Kodune ja sooline vägivald“ on kaks alasuunda

 

Pere- /soopõhine vägivald

 

Eesmärk

Sekkumised

Sooline vägivald on vähenenud
  • Elanikkonna  teadlikkuse on tõusnud soolisest vägivallast ja abisaamise võimalustest
  • Soolise vägivalla ohvritele suunatud tugiteenuste kvaliteedi tõstmine
  • Suurenenud andmete ja teadmiste kättesaadavus

Toetatud projektid

Inimkaubandus/
seksuaalvägivald
 

Eesmärk

Sekkumised

Tugiteenused inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla ohvritele
  • Elanikkonna üldine teadlikkuse tõus inimkaubandusest ja seksuaalvägivallast
  • Inimkaubanduse vastase nõustamisliini teenuste parandamine
  • Tugiteenused seksuaalse ekspluateerimise ohvritele
  • Suurenenud andmete ja teadmiste kättesaadavus

Toetatud projektid

 

Soopõhise vägivalla vähendamine

 

 

Inimkaubanduse/seksuaalvägivalla vähendamine

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017