Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toetusskeem

 

Toetusskeemist

Programmist rahastatud projektid võime nende valikuprotseduuride ning rahastuspõhimõtete põhjal jagada kolme kategooriasse:

 

 

 • Eelnevalt kindlaksmääratud projektid on ainulaadsed sellepoolest, et neil on programmilepinguga kindlaksmääratud projekti elluviija, toetussumma, esmärgid ja tegevused. St, et projektid on konkreetseid valdkondlikke vajadusi arvestades ellu kutsutud.
 • 2013. aasta 31. mail kuulutati avatuks programmi avatud taotlusvoorud, mille raames toetati tegevusi, mille eesmärk oli soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Eraldi oli raha eraldatud spetsiifilisteks töö-, pere- ja eraelu tasakaalu toetavateks tegevusteks.
 • Väikeprojektide taotlusvooru eristab avatud taotlusvoorust projektide kestus, toetuse suurus ning toetuse andmise tingimused.

 


Eelnevalt kindlaksmääratud projektid

 

 

Eelnevalt kindlaksmääratud projektid on ainulaadsed sellepoolest, et neil on programmilepinguga kindlaksmääratud projekti elluviija, toetussumma, esmärgid ja tegevused. St, et projektid on konkreetseid valdkondlikke vajadusi arvestades ellu kutsutud.

 

Programmi raames rakendatakse kahte eelnevalt kindlaksmääratud projekti:

"Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni"

Elluviija: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
Eraldatud toetus: €700 000

"Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus"

Elluviija: Statistikaamet
Eraldatud toetus: €227 762

Avatud taotlusvoorud

2013. aasta 31. mail kuulutati avatuks programmi avatud taotlusvoorud, mille raames toetati tegevusi, mille eesmärk oli soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Eraldi oli raha eraldatud spetsiifilisteks töö-, pere- ja eraelu tasakaalu toetavateks tegevusteks.

See tähendab, et toetust oli võimalik taotleda ühes liidetud taotlusvoorus kahele valdkonnale:

soolise võrdõiguslikkuse edendamine;
töö-, pere- ja eraelu tasakaal.

Kandideerima olid oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku või erasektori ärilised või mitteärilised asutused ja valitsusvälised organisatsioonid. Samuti Eestis tegutsevad valitsusvahelised organisatsioonid. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine oli lubatud ning oodatud.

Taotluste esitamise tähtajaks, 26. augustiks 2013. a esitati Sotsiaalministeeriumile kokku 6 taotlust: 4 soolise võrdõiguslikkuse ning 2 töö-, pere- ja eraelu ühitamise valdkonnas.

Iga taotluse vaatasid läbi kaks Sotsiaalministeeriumist sõltumatut ja erapooletut eksperti, kes hindasid projekte vastavalt taotlusvoorus avaldatud valikukriteeriumidele ja hindamisvormile. Ekspertide antud punktide keskmise punktisumma alusel moodustati projektide paremusjärjestus, mis esitati Sotsiaalministeeriumi poolt moodustatud taotlusvooru valikukomisjonile. Juhtudel, mil ekspertide poolt antud punktide erinevus oli suurem kui 30%, hindas projektitaotlust ka kolmas sõltumatu ekspert. Sellisel juhul kasutati kahe lähima punktitulemuse keskmist projektide paremusjärjestuse koostamiseks.

Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas esitatud projekte hindasid Astrid Mats, Kait Kabun, Liina Järviste ja Reimo Mets.
Töö-, pere- ja eraelu valdkonnas esitatud projekte hindasid Astrid Mats, Kait Kabun ja Redi Koobak.

Valikukomisjon oli kolmest asjakohase pädevusega inimesest koosnev komisjon, kellest kaks ei olnud Sotsiaalministeeriumi töötajad. Põhjendatud juhtudel võis valikukomisjon projektide paremusjärjestust muuta esitades üksikasjaliku muudatuste põhjenduse valikukomisjoni koosoleku protokollis.

Valikukomisjon kinnitas programmi raames rahastamiseks soovitatavate projektide lõpliku nimekirja ja esitas selle Sotsiaalministeeriumile. Lõplik rahastusotsus langetati 21. novembril 2013. a.

Toetatud projektid soolise võrdõiguslikkuse edendamise valdkonnas:

"SIHT -  Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse"

Projekti elluviija: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA
Eraldatud toetus: €224 808

"Soolise võrdõiguslikkuse alane õppeprogramm õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste tudengitele ja täienduskoolitus haridustöötajatele" 

Projekti elluviija: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
Eraldatud toetus: €183 366

Toetatud projektid töö-, pere- ja eraelu ühitamise valdkonnas:

"Töö-, pere- ja eraelu ühitamist soodustavate ettevõtete toetusmehhanismi arendamine"

Projekti elluviija: MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Eraldatud toetus: €170 000

"Efektiivsus ja õiglus lasteaiakohtade jagamisel: mehhanismi disain (EEMD)“

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikool
Eraldatud toetus: €170 000

 

 

Väiketoetusskeem

 

 

Väikeprojektide taotlusvoor

Kuninglik Norra Saatkond
Norra Laste-, noorte- ja pereasjade direktoraat

 

 • Rahandusministeerium
 • Finantsmehhanismide Kantselei

   

  Eelnevalt kindlaksmääratud projektid

  Avatud taotlusvoorud

  Väiketoetusskeem

  Eelnevalt kindlaksmääratud projektid on ainulaadsed sellepoolest, et neil on programmilepinguga kindlaksmääratud projekti elluviija, toetussumma, esmärgid ja tegevused. St, et projektid on konkreetseid valdkondlikke vajadusi arvestades ellu kutsutud.

   

  Programmi raames rakendatakse kahte eelnevalt kindlaksmääratud projekti:

  Elluviija: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei

  Eraldatud toetus: €700 000

  Elluviija: Statistikaamet
  Eraldatud toetus: €227 762

  Avatud taotlusvoorud

  2013. aasta 31. mail kuulutati avatuks programmi avatud taotlusvoorud, mille raames toetati tegevusi, mille eesmärk oli soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Eraldi oli raha eraldatud spetsiifilisteks töö-, pere- ja eraelu tasakaalu toetavateks tegevusteks.

  See tähendab, et toetust oli võimalik taotleda ühes liidetud taotlusvoorus kahele valdkonnale:

  • soolise võrdõiguslikkuse edendamine;
  • töö-, pere- ja eraelu tasakaal.

  Kandideerima olid oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku või erasektori ärilised või mitteärilised asutused ja valitsusvälised organisatsioonid. Samuti Eestis tegutsevad valitsusvahelised organisatsioonid. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine oli lubatud ning oodatud.

  Taotluste esitamise tähtajaks, 26. augustiks 2013. a esitati Sotsiaalministeeriumile kokku 6 taotlust: 4 soolise võrdõiguslikkuse ning 2 töö-, pere- ja eraelu ühitamise valdkonnas.

  Iga taotluse vaatasid läbi kaks Sotsiaalministeeriumist sõltumatut ja erapooletut eksperti, kes hindasid projekte vastavalt taotlusvoorus avaldatud valikukriteeriumidele ja hindamisvormile. Ekspertide antud punktide keskmise punktisumma alusel moodustati projektide paremusjärjestus, mis esitati Sotsiaalministeeriumi poolt moodustatud taotlusvooru valikukomisjonile. Juhtudel, mil ekspertide poolt antud punktide erinevus oli suurem kui 30%, hindas projektitaotlust ka kolmas sõltumatu ekspert. Sellisel juhul kasutati kahe lähima punktitulemuse keskmist projektide paremusjärjestuse koostamiseks.

  Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas esitatud projekte hindasid Astrid Mats, Kait Kabun, Liina Järviste ja Reimo Mets.
  Töö-, pere- ja eraelu valdkonnas esitatud projekte hindasid Astrid Mats, Kait Kabun ja Redi Koobak.

  Valikukomisjon oli kolmest asjakohase pädevusega inimesest koosnev komisjon, kellest kaks ei olnud Sotsiaalministeeriumi töötajad. Põhjendatud juhtudel võis valikukomisjon projektide paremusjärjestust muuta esitades üksikasjaliku muudatuste põhjenduse valikukomisjoni koosoleku protokollis.

  Valikukomisjon kinnitas programmi raames rahastamiseks soovitatavate projektide lõpliku nimekirja ja esitas selle Sotsiaalministeeriumile. Lõplik rahastusotsus langetati 21. novembril 2013. a.

  Toetatud projektid soolise võrdõiguslikkuse edendamise valdkonnas:

  "SIHT -  Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse"

  Projekti elluviija: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA
  Eraldatud toetus: €224 808

  "Soolise võrdõiguslikkuse alane õppeprogramm õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste tudengitele ja täienduskoolitus haridustöötajatele" 

  Projekti elluviija: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
  Eraldatud toetus: €183 366

  Toetatud projektid töö-, pere- ja eraelu ühitamise valdkonnas:

  "Töö-, pere- ja eraelu ühitamist soodustavate ettevõtete toetusmehhanismi arendamine"

  Projekti elluviija: MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
  Eraldatud toetus: €170 000

  "Efektiivsus ja õiglus lasteaiakohtade jagamisel: mehhanismi disain (EEMD)“

  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikool
  Eraldatud toetus: €170 000

  Väiketoetusskeem

   

   

   

 • Kuninglik Norra Saatkond
 • Norra Laste-, noorte- ja pereasjade direktoraat
Viimati uuendatud: 8. detsember 2015