Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötus- ja ravikindlustushüvitised

Töötuskindlustushüvitised
 

Töötuskindlustuse andja on Eesti Töötukassa, kes maksab töötuskindlustushüvitist, töötutoetust, koondamishüvitist ja pankrotihüvitist

Töötuskindlustuse eesmärgid on:

  • tagada töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
  • tagada töölepingu ülesütlemise või teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral; 
  • kaitsta töötajat tööandja maksejõuetuse korral.

Hüvitisi rahastatakse töötuskindlustusmaksetest laekunud rahast. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 1,6%.  Tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 0,8%. 
 

Ravikindlustushüvitised
 

Eestis kehtib kohustuslik ravikindlustus, kuhu laekub raha sotsiaalmaksust. Ravikindlustuseks maksab tööandja töötaja brutopalgast 13%.

Ravikindlustus toimib solidaarsusprintsiibil: raviteenus ei sõltu konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu suurusest. Kui haiguse, haige hooldamise või sünnituse tõttu pole töötamine ajutiselt võimalik, maksab Eesti Haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitisi. 

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse:

  • pikema kui ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
  • pikema kui kolmekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool;
  • juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele.
Viimati uuendatud: 26. aprill 2017