Töövahendus

Töövahendus on tööd otsivale isikule töö ja tööandjale vajaliku tööjõu pakkumine. Vaba töökoha täitmisel saate kasutada töötukassa töövahendusteenuseid. Lisaks töötukassale osutavad töövahenduse teenust ettevõtjad. 

Ettevõtjate tegevust töövahendajana reguleerivad:

Eraõiguslike töövahendajate üle teeb riiklikku järelevalvet Sotsiaalministeerium. 

 

Teadmiseks töövahendajale ja tööotsijale

 

  • Töövahendajana tegutsemiseks peab ettevõte esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrile. Nimekirja kõigist kehtiva majandustegevusteatega ettevõtetest leiad siit.
  • Majandustegevusteade tuleb majandustegevuse registrile esitada enne majandustegevusega alustamist. Teate saab esitada otse majandustegevuse registrile veebilehel ID-kaardiga sisse logides või sisenedes Eesti teabevärava eesti.ee kaudu. Majandustegevusteadet on võimalik esitada ka e-kirja või posti teel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kes on majandustegevuse registri vastutav töötleja. Sellisel juhul tuleb maksta riigilõivu. Teateid on võimalik esitada ka notari kaudu, mille puhul tuleb maksta notaritasu.
  • Tööotsijalt ei tohi nõuda tasu vaba töökoha ja tööandja andmete eest (TTTS  § 39). Keelatud on tasu võtta kõigi töövahendusega seotud tegevuste eest, näiteks ka vabade töökohtade andmete avaldamise ning elamis- ja töötingimustest teavitamise eest. Tööotsija käest võib tasu võtta vaid muude tööle minekuga kaasnevate kulutuste eest (nt lennupileti või viisa eest). Sel juhul peab töövahendaja suutma neid kulutusi dokumentaalselt tõendada. Töövahendaja võib töövahenduse eest tasu nõuda üksnes tööandjalt või teiselt ettevõtjalt.

 

 

Viimati uuendatud: 9. detsember 2016