Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töövahendus

Jaanuaris jõustusid muudatused töövahendusteenuse ja renditööjõu vahendamise tingimustes.

Selle aasta jaanuaris jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mis täpsustavad töövahendusteenuse ja renditööjõu vahendamise tingimusi.

Peamised muudatused:

  • Täpsustunud on töövahenduse mõiste. Uue mõiste kohaselt hõlmab töövahendus igasuguse vajaliku teabe vahendamist töö ja töötaja leidmiseks. Muudatuse eesmärk on vältida tööotsijalt tasu nõudmist teenuse üksikute komponentide (nt konsultatsioon) eest.
  • Keelatud on tasu võtmine töötajalt tema renditööle suunamise eest. Seni keelas seadus tööotsijalt tasu võtmise töövahenduse osutamisel. Muudatusega sätestati selge keeld ka renditööjõu vahendamisel töötajalt tasu võtta.
  • Muutunud on renditööjõudu vahendavate ettevõtjate ring, kellel on kohustus esitada majandustegevusteade. Seni pidid teate esitama kõik töötajaid kasutajaettevõttele rentivad ettevõtjad. Edaspidi on majandustegevusteate esitamine vajalik vaid nö rendiagentuurina tegutsevatel ettevõtjatel. Selle all mõeldakse ettevõtjaid, kes sõlmivad isikuga töölepingu selge ja ainsa eesmärgiga suunata töötajarenditööle töölepingu seaduse § 6 lõike 5 mõistes. Teate esitamine ei ole enam vajalik nende tööandjate puhul, kes vaid ajutiselt rendivad oma töötajaid, kes tavaliselt täidavad tööülesandeid tööandja juures.
  • Järelevalvet ettevõtjate üle, kes tegelevad töövahendusega või renditööjõu vahendamisega, hakkab teostama Tööinspektsioon. See tähendab muuhulgas, et tööotsijad, kel on probleeme erabüroode vahendusteenustega, saavad pöörduda Tööinspektsiooni poole.

Töövahendus on töö ja töötaja leidmiseks vajaliku teabe vahendamine isiku ja tööandja vahel. Vaba töökoha leidmiseks ja täitmiseks saate kasutada töötukassa töövahendusteenuseid. Lisaks töötukassale osutavad töövahenduse teenust ettevõtjad. 

Ettevõtjate tegevust töövahendajana reguleerivad:

Eraõiguslike töövahendajate üle teeb riiklikku järelevalvet Tööinspektsioon. 

 

Teadmiseks töövahendajale ja tööotsijale

 

  • Töövahendajana tegutsemiseks peab ettevõte esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrile. Nimekirja kõigist kehtiva majandustegevusteatega ettevõtetest leiad siit.
  • Majandustegevusteade tuleb majandustegevuse registrile esitada enne majandustegevusega alustamist. Teate saab esitada otse majandustegevuse registrile veebilehel ID-kaardiga sisse logides või sisenedes Eesti teabevärava eesti.ee kaudu. Majandustegevusteadet on võimalik esitada ka e-kirja või posti teel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kes on majandustegevuse registri vastutav töötleja. Sellisel juhul tuleb maksta riigilõivu. Teateid on võimalik esitada ka notari kaudu, mille puhul tuleb maksta notaritasu.
  • Tööotsijalt ei tohi nõuda töövahenduse eest tasu (TTTS  § 391 lg 1). Keelatud on tasu võtta kõigi töövahendusega seotud tegevuste eest, näiteks ka vabade töökohtade andmete avaldamise ning elamis- ja töötingimustest teavitamise eest. Tööotsija käest võib tasu võtta vaid muude tööle minekuga kaasnevate kulutuste eest (nt lennupileti või viisa eest). Sel juhul peab töövahendaja suutma neid kulutusi dokumentaalselt tõendada. Töövahendaja võib töövahenduse eest tasu nõuda üksnes tööandjalt või teiselt ettevõtjalt.

Kasulikud materjalid

Viimati uuendatud: 25. september 2020