Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töövõime toetamise süsteem

Pilt: Inimene pastapliiatsiga kirjutamas paberile

Töövõime toetamise süsteem

TÖÖVÕIME HINDAMINE

 

Kui tunned, et su töövõime on vähenenud, tuleks pöörduda Eesti Töötukassasse, kes hindab inimese töövõimet. Hindamisel on kolm võimalikku tulemust: täielik, osaline või puuduv töövõime.

Töövõime hindamisele eelneva kuue kuu jooksul tuleb käia pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab inimese terviseseisundit ja sisestab tema terviseandmed e-tervisesse.

Kui see on tehtud, saab inimene täita töövõime hindamise taotluse ja esitada selle töötukassale.

VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA INIMESELE

 

Eesti Töötukassa pakub vähenenud töövõimega inimestele erinevaid toetusi ja teenuseid.

Osalise või puuduva töövõime korral on inimesel õigus saada töövõimetoetust.

Töövõimetoetus on osalise töövõime korral 8,6241 eurot päevas ja puuduva töövõime korral 15,13 eurot päevas. See tähendab vastavalt 258,72 ja 453,90 eurot kuus, milles on 30 päeva.

TÖÖANDJALE

 

Töötukassa pakub tööandjale, kelle juures töötab või kes plaanib tööle võtta vähenenud töövõimega inimese, erinevaid soodustusi ja teenuseid. 

Tööandjal on võimalik töötaja jaoks taotleda palgatoetust, sotsiaalmaksu hüvitamist ja töökoha kohandamist. Lisaks pakub töötukassa töötajale vajadusel ka tööalaseid abivahendeid.

 
 

Kalkulaator

 

Oma töövõimetoetuse arvutamiseks saate kasutada kalkulaatorit.

NB! Kalkulaatori abil saadud tulemusel on informatiivne tähendus. Töövõimetoetuse määrab töövõime hindamise tulemuste põhjal Eesti Töötukassa.

 

Osaline töövõime Puuduv töövõime
(mitme kalendripäeva eest kuus makstakse töövõimetoetust)

 

* Sissetuleku hulka arvatakse sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, sh töötasu, palk, töötuskindlustushüvitis, vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis, tööandja makstav haigushüvitis ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasu. 

 

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 14. detsember 2021