Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL (Tubakadirektiiv) artiklid 15 ja 16, mille alusel hakatakse alates 2019. aasta 20. maist rakendama üle-euroopalist tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi eesmärgiga ohjeldada tubaka salaturgu.

Tubakadirektiivi artikli 15 alusel kehtestatakse eelnõus tubakatoodete müügipakendite jälgitavus (nn Track & Trace), mille kohaselt tuleb märgistada kõik tubakatoodete müügipakendid kordumatu numbritest ja  tähtedest koosneva tunnuskoodiga. Euroopa Liidus toodetud tubakatoodete jaoks on Eesti turul pädev tunnuse väljaandja tootjariigi tunnuse väljaandja. Kolmandatest riikidest imporditud tubakatoodete jaoks on pädev Eesti riigi poolt määratud tunnuse väljaandja Allexis s.r.o www.allexis.com, www.idissuer.ee.

Iga tubakatoodete turustamisahelas osalev ettevõtja alates tootjast kuni ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtet registreerib kõikide müügipakendite tema valdusesse jõudmise, kõik vahepealsed tehingud ja müügipakendi tema valdusest lõpliku lahkumise. Registreerimisprotsessi võimaldamiseks tuleb kõigil Eesti tubakakäitlejatel taotleda ettevõtte tunnuskood Eesti riigi poolt määratud tunnuse väljaandjalt Allexis s.r.o. Ajutiselt saab seda teha lehel www.tpd.ee ning alates 21.05 veebilehel www.idissuer.ee.

 Teave edastatakse andmehoidlasse, kuhu on juurdepääs Euroopa Komisjonil ja liikmesriikide pädevatel asutustel. Registreerimisprotsessi lihtsustamiseks võib  kordumatu tunnuse anda ka rühmapakendile või sellest suuremale pakendile (nt plokk, kaubaalus või konteiner) seda aga tingimusel, et tagatud on võimalus üheselt tuvastada kõik neis sisalduvad müügipakendid. Rühmapakendile või sellest suuremale pakendile võib ettevõtja küsida tunnuseid tunnuse väljaandja käest või need ise luua.

Kohustus varustada kõik tubakatoodete turustamisahelas osalevad ettevõtjad kuni ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, laod ja veoettevõtted) seadmetega, mis võimaldavad tubakatooteid registreerida, on direktiivi kohaselt pandud tubakatootjatele.

Artikli 16 ülevõtmiseks kehtestatakse nõue võtta tubakatoodete müügipakendil kasutusele ka tubakatoote autentsuse kontrollimist lihtsustav turvaelement. Turvaelement trükitakse või kinnitatakse tubakatoote müügipakendile nii, et seda ei ole võimalik eemaldada, kustutada, varjata või poolitada, sealhulgas maksumärgi, hinnasildi või muu elemendiga. Eestis kasutusel olev maksumärk vastab turvaelemendile kehtestatud nõuetele, mistõttu on otsustatud Eestis võtta turvaelemendina kasutusele maksumärk. Juhtudel, kui tootele maksumärki ei paigaldata (duty-free kauplustes), tuleb tootele paigaldada tootja turvaelement. Selle töötab selle välja tubakatoote tootja või importija ise, arvestades seaduse ja rakendusotsuse nõudeid. Tootja või importija turvaelement tuleb enne selle kasutuselevõttu esitada Maksu- ja Tolliametile ning ka iga hilisema muutmise puhul tuleb sellest teavitada Maksu- ja Tolliametit.

Nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Maksu- ja Tolliamet. Nõudeid kohaldatakse sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 2019. aasta 20. maist ning muudele tubakatoodetele alates 2024. aasta 20. maist.

 

Unikaalsete tunnuste ülesehitus


Viimati uuendatud: 28. Jaanuar 2020