Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Hoolekandeasutustele avaneb dementsusega inimeste teenusekohtade kohandamiseks taotlusvoor

12. detsember 2018 - 11:01

13. detsembrist 2018 kuni 13. märtsini 2019 kell 17.00 on avatud taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele väljaspool kodu nii päevast kui ööpäevast üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes.

Taotluste hindamise tulemused selguvad hiljemalt 25. aprilliks, seejärel saavad taotlejad sellekohase teabe oma e-postile. 

Toetuse andmise eesmärk:
 • parandada üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisust;
 • suurendada üldhooldusteenuse pakkujate võimekust osutada dementsusega inimestele teenust;
 • soodustada dementsusega inimestele mõeldud spetsiaalsete abivahendite kasutuselevõttu.
   

Toetatavad tegevused
 

Toetatavateks tegevusteks on hoolekandeasutuse õueala ja teenuse osutamiseks kasutatavate siseruumide füüsiline kohandamine ja vajalike vahendite soetamine:

 • turvalisuse tagamiseks;
 • elukvaliteedi säilitamiseks;
 • igapäevase toimetuleku toetamiseks.

Toetatakse kohanduste tegemisest tingitud kulusid, nagu näiteks projekteerimiskulud, sealhulgas ehitus-, sise- või maastikuarhitektuurialased tööd. Lisaks ka ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulusid ning dementsusega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli, seadmete ja inventari soetamist või paigaldamist. Samuti toetatakse erinevate abitehnoloogiate soetamist, näiteks GPS-aed ja kukkumisandurid.

Toetust antakse olemasolevate teenusekohtade kohandamiseks ning uute teenusekohtade loomiseks üldhooldusteenuse vahetuks osutamiseks seni kasutuses mitteoleval pinnal.
 

Taotleja
 

Taotleja saab olla avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kes osutab hoolekandeasutuses kohandatavatel teenusekohtadel üldhooldusteenust.
 

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 1,5 miljonit eurot.
 • Taotletav summa taotleja kohta võib olla kuni 100 000 eurot.
 • Taotlejal on lubatud esitada kuni kaks projektitaotlust maksimaalselt kahe hoolekandeasutuse kohandamiseks.
 • Toetuse maksimaalne osakaal on 85% toetatava projekti kogumaksumusest.
 • Omafinantseeringu määr on 15%.

Hinnapakkumiste lisamine taotlusele ei ole kohustuslik, kuid need on kasulik võtta, et osata valida parim võimalik hind. Hinnapakkumiste olemasolu arvestatakse komisjoni poolt projekti eelarve hindamisel.

Taotluste esitamine
 

Taotlusvoorus osalemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@sm.ee pealkirjaga „Teenusekohtade kohandamine“. Taotlusvormid on leitavad taotlusvooru tingimuste ja korra dokumendist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. märts 2019 kell 17.00.

Projekti lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2019.

Lisainfo

Kontakt

Taotlusvooru viib läbi sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond.

René Randver
hoolekande osakonna nõunik
tel. 6269 218
rene.randver@sm.ee