Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Algab Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmete ja asendusliikmete valimine

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee praeguste liikmete volitused lõppevad 2015. aasta sügisel ning seoses sellega on Sotsiaalministeerium alustanud komitee uute liikmete ja asendusliikmete kandidaatide valimise menetlust. Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis tagab organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse ning võimaldab oma liikmetel osaleda Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessis. Komitee liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks (2015-2020). Rohkem informatsiooni komitee kohta leiab veebilehelt http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.et.home

Taotluse komitee liikme kandidaatide ja asendusliikme kandidaatide esitamiseks võivad, lähtuvalt komitee struktuurist, esitada vastavalt:

I rühma liikme ja asendusliikme kandidaadid – tööandjate keskliidud ja ettevõtjate üleriigilised esindusühingud (kaks liikme kandidaati ja kaks asendusliikme kandidaati);
II rühma liikme ja asendusliikme kandidaadid – ametiühingute keskliidud (kaks liikme kandidaati ja kaks asendusliikme kandidaati);
III rühma liikme ja asendusliikme kandidaadid – väljaspool I ja II rühma tegevusvaldkonda tegutsevad kodanikuühendused, eelkõige majandus- ja ühiskonnaelu, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal tegutsevad isikud (kolm või kaks liikme kandidaati ja kolm või kaks asendusliikme kandidaati*). 

Lähtuvalt komitee eesmärkidest, ülesannetest ja struktuurist ei saa taotlust kandidaatide esitamiseks esitada:

  • erakonnad;
  • erakondadega vahetult seotud ühingud;
  • äriühingud;
  • füüsilised isikud.

Komitee liikmesuse välistavad:

  • liikmesus valitsuses;
  • liikmesus parlamendis;
  • liikmesus Euroopa Liidu institutsioonides;
  • liikmesus Euroopa Liidu Regioonide Komitees;
  • liikmesus Euroopa Investeerimispanga haldusnõukogus;
  • alaline töö Euroopa Liidu ametniku või teenistujana.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai 2015. Liikme ja asendusliikme kandidaatide esitamiseks kvalifitseeruvad organisatsioonid selguvad ühe nädala jooksul. Seejärel antakse vajadusel rühmasiseselt organisatsioonidele kaks nädalat aega kandidaatide esitamise osas kokkuleppimiseks. Juhul kui organisatsioonid ei jõua kokkuleppele, koostab Sotsiaalministeerium kahe nädala jooksul iga rühma kohta eraldi taotlejate paremusjärjestuse ning teavitab kõiki taotluse esitanud organisatsioone, kes taotluse esitanutest saavad õiguse esitada liikme ja asendusliikme kandidaadid. Seejärel on organisatsioonidel aega 5 tööpäeva kandidaatide nimetamiseks.

Kandideerimisest huvitatud organisatsioonidel palume lähemalt tutvuda Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaatide valiku põhimõtetega (64.46 KB, PDF).

* Hetkel on Eestil III rühmas 3 kohta, kuid on võimalik, et liikmete arvu vähendatakse järgmiste kuude jooksul 2-le. 

Täiendav informatsioon ja taotluste esitamine: liis.tonismaa@sm.ee, 626 9805