Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Algab tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks

Edasta tänusõnad lapsevanemale: www.aitähsulle.ee
Edasta tänusõnad lapsevanemale: www.aitähsulle.ee

Tänasest saab igaüks öelda ka avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis www.aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele. Samal ajal juhitakse tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.

Vaata tänulaulu videot! 

„Viimane aasta on nii vähemal kui suuremal määral meie kõigi harjumuspärase elu peapeale pööranud. Seda just eriti lapsevanemate jaoks, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. On aeg, et ka lapsevanemaid märgataks ja tunnustataks erakordsete pingutuste eest, mida on tulnud teha COVID-19 tingitud kriisis laste toetamisel. Ei ole lihtne ühendada distantsõpet, eri vanuses laste soove ja vajadusi oma palgatöö, hobide ja vabaaja tegevuste ning paarisuhte eest hoolitsemisega. Loodetavasti on olnud selles perioodis ka head, kui pere koosolemisest on saanud uus normaalsus. Soovin tänada ja tunnustada kõiki lapsevanemaid ja ka neid inimesi ja organisatsioone, kes on lapsevanematele ulatanud abikäe kõigi kohustustega paremaks hakkama saamiseks,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et kõige enam on vaimse tervise probleemidega kimpus just noored, lapsed ja pered, millele viitab peretülide ja – vägivalla sagenemine. Lapsevanemate kurnatusest ja märkamise ning tunnustamise vajadusest annab tunnistust ka märtsis Lastekaitse Liidu poolt läbiviidud kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate küsitlus, kust selgus, et lapsevanemad tundsid kriisi ajal kõige enam puudust vabast ajast, toetavatest sõnumitest ja abisaamise võimalustest, ilmnes, et vanemad olid kurnatud ja väsinud, kuna tuli täita mitmeid rolle samaaegselt.

Lisaks avalikule tänamisele pööratakse kampaanias tähelepanu lapsevanemate oma vajadustele ning kutsutakse vajadusel nõu ja abi saamiseks pöörduma lasteabitelefonile 116 111, lasteabi chat’is või lugema nõuandeid  veebilehelt tarkvanem.ee

 „Sellistel perioodidel on tähtis märgata ja teha pai nii lapsevanemale kui ka lapsele ja märgata väiksemaidki positiivseid asju. Selleks, et lapsele toeks olla, ei tohiks ära unustada ka iseenda vajadusi. Kuidas seda paremini teha, selleks võib leida mõtteid portaalist tarkvanem.ee,“ ütles portaali tarkvanem.ee esindaja Ly Kasvandik Tervise Arengu Instituudist.

Seda, et inimesed on mures nii enda, kui oma lähedaste emotsionaalse olukorra ja vaimse tervise pärast, näitab pöördumiste arvu kasv lasteabitelefonile 116 111. „Vanematele teeb muret, et lapsed on ülekoormatud õppimisega, palju on tegemata kodutöid ja kooli lõpp on käega katsuda. Lastel on keeruline naasta kooli, sest kadunud on koolis käimisega seotud rutiin. Vanemad on nõutud, kuna napiks jääb oskusi toime tulla emotsionaalselt- ja vahel lausa füüsiliselt nö ülekeevate lastega. Palju on pöördumisi, kus vanemad soovivad nõustaja vastuvõtule, kuna lapsed on masenduses ja endassetõmbunud ning nendega kontakti saada on ilmvõimatu. Lapsed omakorda tunnevad muret sellepärast, et vanemad neid ei mõista ega saa aru, et ei ole lihtne saada koolis järje peale, kui üldse jõudu ja motivatsiooni ei ole. Lapsed süüdistavad endid, et nad pole piisavalt head ja on vanematele koormaks. Lasteabitelefonile on oodatud pöörduma nii lapsed kui vanemad, sest  mure on ikka koos kergem seljatada, kui üksi temaga silmitsi seista“ lisab sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni juht Kätlin Servet.

Sotsiaalministeeriumi toetuskampaania lapsevanematele toimub 3.-13. juunini, mil on avatud veebileht www.aitähsulle.ee, kus on võimalik panna teele tänusõnad lapsevanematele ning kuulata Laulupesa ja Koit Toome tänulaulu lapsevanematele. Sealt on võimalik tänusõnu jagada allalaetava tänukirjana, samuti kuvatakse neid digiplakatitel linnaruumis ja bänneritel uudisteportaalides ning teistes digikanalites. Samuti leiab lehelt viiteid tuge pakkuvatele veebilehtedele nagu tarkvanem.ee ja Lasteabi.ee.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Toodetele ja teenustele ligipääsetavuse seaduse eelnõuga astume edasi märkimisväärse sammu kõigile inimestele ligipääsetavama ühiskonna suunas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
22.06.2021|Sotsiaalministeerium

Tooted ja teenused muutuvad inimestele ligipääsetavamaks

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega viie ministeeriumi koostöös muudetakse teatud kindlad tooted ja teenused ning nende kohta antav teave kõigile inimestele ligipääsetavamaks. Eelnõuga võetakse üle EL ligipääsetavuse direktiiv.

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“
16.06.2021|Sotsiaalministeerium

UURING: Tööandjate hoiakud soosivad vähenenud töövõimega inimeste palkamist

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.