Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Algab tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks

Edasta tänusõnad lapsevanemale: www.aitähsulle.ee
Edasta tänusõnad lapsevanemale: www.aitähsulle.ee

Tänasest saab igaüks öelda ka avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis www.aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele. Samal ajal juhitakse tähelepanu ka lapsevanemate oma vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.

Vaata tänulaulu videot! 

„Viimane aasta on nii vähemal kui suuremal määral meie kõigi harjumuspärase elu peapeale pööranud. Seda just eriti lapsevanemate jaoks, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. On aeg, et ka lapsevanemaid märgataks ja tunnustataks erakordsete pingutuste eest, mida on tulnud teha COVID-19 tingitud kriisis laste toetamisel. Ei ole lihtne ühendada distantsõpet, eri vanuses laste soove ja vajadusi oma palgatöö, hobide ja vabaaja tegevuste ning paarisuhte eest hoolitsemisega. Loodetavasti on olnud selles perioodis ka head, kui pere koosolemisest on saanud uus normaalsus. Soovin tänada ja tunnustada kõiki lapsevanemaid ja ka neid inimesi ja organisatsioone, kes on lapsevanematele ulatanud abikäe kõigi kohustustega paremaks hakkama saamiseks,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et kõige enam on vaimse tervise probleemidega kimpus just noored, lapsed ja pered, millele viitab peretülide ja – vägivalla sagenemine. Lapsevanemate kurnatusest ja märkamise ning tunnustamise vajadusest annab tunnistust ka märtsis Lastekaitse Liidu poolt läbiviidud kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate küsitlus, kust selgus, et lapsevanemad tundsid kriisi ajal kõige enam puudust vabast ajast, toetavatest sõnumitest ja abisaamise võimalustest, ilmnes, et vanemad olid kurnatud ja väsinud, kuna tuli täita mitmeid rolle samaaegselt.

Lisaks avalikule tänamisele pööratakse kampaanias tähelepanu lapsevanemate oma vajadustele ning kutsutakse vajadusel nõu ja abi saamiseks pöörduma lasteabitelefonile 116 111, lasteabi chat’is või lugema nõuandeid  veebilehelt tarkvanem.ee

 „Sellistel perioodidel on tähtis märgata ja teha pai nii lapsevanemale kui ka lapsele ja märgata väiksemaidki positiivseid asju. Selleks, et lapsele toeks olla, ei tohiks ära unustada ka iseenda vajadusi. Kuidas seda paremini teha, selleks võib leida mõtteid portaalist tarkvanem.ee,“ ütles portaali tarkvanem.ee esindaja Ly Kasvandik Tervise Arengu Instituudist.

Seda, et inimesed on mures nii enda, kui oma lähedaste emotsionaalse olukorra ja vaimse tervise pärast, näitab pöördumiste arvu kasv lasteabitelefonile 116 111. „Vanematele teeb muret, et lapsed on ülekoormatud õppimisega, palju on tegemata kodutöid ja kooli lõpp on käega katsuda. Lastel on keeruline naasta kooli, sest kadunud on koolis käimisega seotud rutiin. Vanemad on nõutud, kuna napiks jääb oskusi toime tulla emotsionaalselt- ja vahel lausa füüsiliselt nö ülekeevate lastega. Palju on pöördumisi, kus vanemad soovivad nõustaja vastuvõtule, kuna lapsed on masenduses ja endassetõmbunud ning nendega kontakti saada on ilmvõimatu. Lapsed omakorda tunnevad muret sellepärast, et vanemad neid ei mõista ega saa aru, et ei ole lihtne saada koolis järje peale, kui üldse jõudu ja motivatsiooni ei ole. Lapsed süüdistavad endid, et nad pole piisavalt head ja on vanematele koormaks. Lasteabitelefonile on oodatud pöörduma nii lapsed kui vanemad, sest  mure on ikka koos kergem seljatada, kui üksi temaga silmitsi seista“ lisab sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni juht Kätlin Servet.

Sotsiaalministeeriumi toetuskampaania lapsevanematele toimub 3.-13. juunini, mil on avatud veebileht www.aitähsulle.ee, kus on võimalik panna teele tänusõnad lapsevanematele ning kuulata Laulupesa ja Koit Toome tänulaulu lapsevanematele. Sealt on võimalik tänusõnu jagada allalaetava tänukirjana, samuti kuvatakse neid digiplakatitel linnaruumis ja bänneritel uudisteportaalides ning teistes digikanalites. Samuti leiab lehelt viiteid tuge pakkuvatele veebilehtedele nagu tarkvanem.ee ja Lasteabi.ee.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Euroopa Liidus tuleb tagada õiglased töötingimused, sh palk ning adekvaatne sotsiaalkaitse kõigile töötajatele nii liikmesriikidest kui kolmandatest riikidest. Hoogu kogub ka platvormitöö, mis pakub inimestele väga erinevas vormis töötamise võimalusi tagamata samas alati piisavaid sotsiaalseid garantiisid, mis seab osa platvormitöötajad teistega võrreldes kehvemasse olukorda,“ sõnas tervise- ja tööminister Kiik.
25.09.2021

Kiik: Euroopa Tööjõuametist peab saama riikidele tugev partner üle-Euroopaliste tööjõu probleemide lahendamisel

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kohtus eile Eestis visiidil viibiva Euroopa Tööjõuameti (ELA) peadirektori Cosmin Boianguga, et arutada tööjõu piiriülese liikumise küsimusi EL-is ning ELA rolli ja võimalikku abi nende küsimuste lahendamisel. Oluliste teemadena käsitleti ka kolmandatest riikidest pärit tööjõu teemat ning platvormitöö üha aktiivsema kasutamisega seotud küsimusi.

„Riikliku perelepitussüsteemi eesmärk ei ole saavutada laste vanemate omavahelist ära leppimist, vaid vaidlevad osapooled peaksid jõudma konkreetsetes vaidlusküsimustes mõlemale poolele sobiva lahenduseni, mis lähtub lapse huvidest,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Eesmärk on aidata kaasa vanema ja lapse lähedase suhte taastamisele või säilitamisele olukorras, kus vanemad on lahku läinud. Vaidluse keskmes on ja peavad alati olema lapse huvid ja heaolu.“
23.09.2021|Sotsiaalministeerium

Valitsus kiitis heaks riikliku perelepitussüsteemi loomise

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega luuakse riiklik perelepitussüsteem, et võimaldada vanematel lahku minnes sõlmida lapse heaolust lähtuvaid elukorralduse kokkuleppeid nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Kohtuväliste kokkulepete sõlmimine ennetab probleemide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.