Sa oled siin

Augustist muutuvad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hinnad

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega kehtestatakse 1. augustist 2018 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele uued hinnad. Hinnamuutuse on tinginud spetsialistide puudus ning sellest tulenevalt teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi halvenemine.

„Peame inimestele tagama teenuste kättesaadavuse, mis on viimastel aastatel takerdunud asjatundjate puuduse taha," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hinnad on püsinud peaaegu muutumatuna mitmeid aastaid ning see on hakanud oluliselt mõjutama teenuste kättesaadavust. Teenuse pakkumiseks on vaja asjatundlikke spetsialiste ning see eeldab ka kõrgemaid tööjõukulusid. Seega, et kvaliteetset teenust oleks võimalik pakkuda ka edaspidi, peame olema võimelised maksma konkurentsivõimelist töötasu teenust osutavatele inimestele.“

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Muudatused rehabilitatsiooniteenuste hindades lähtuvad SKA ettepanekutest, mis on tehtud senise praktika ja koostööpartnerite tagasisidel. Praeguste rehabilitatsiooniteenuste hindade asemel kehtestatakse uued, et tagada teenuste hindade suurem läbipaistvus. Augusti algusest tõusevad peaaegu kõikide sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnad. Hindade kujundamisel võeti arvesse teenust osutava personaliga kaasnevad kulud, seadmete ja muu inventari kulud ning teenuse lisakulud, näiteks ruumide korrashoid jms.

Määrusega muudetakse ka rehabilitatsiooniprogrammide hindamise kriteeriumeid. Uued kriteeriumid annavad võimaluse kinnitata eelkõige neid programme, mis vastavad täpsemalt riiklikele arengusuundadele – eelistatud on programmid, mida muu hulgas pakutakse inimese igapäevases keskkonnas, näiteks kodus.

Link määrusele Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/117042018006

17.04.18