Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Balti riikide vaimse tervise koostöökohtumisel vahetatakse kogemusi abi kättesaadavuse parandamiseks

"Järjest olulisemaks on muutumas psühholoogilise esmaabi andmise oskused kriisiolukordades, mistõttu loodame vahetada kogemusi ka Ukraina sõjapõgenikele psühholoogise toe korraldamise osas,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
"Järjest olulisemaks onmuutumas psühholoogilise esmaabi andmise oskused kriisiolukordades, mistõttu loodame vahetada kogemusi ka Ukraina sõjapõgenikele psühholoogise toe korraldamise osas,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub täna Riias Läti tervishoiuministri Daniels Pavlutsiga, ning osaleb vaimse tervise sümpoosionil, et vahetada kogemusi vaimse tervise abi pakkumisega seotud küsimustes. Olulisemate teemadena on arutlusel vaimse tervise teenuste osutamine kogukonna tasandil ja tervisekeskustes.

„Viimaste aastate kriisid on suurendanud vajadust vaimse tervise abi järele. Pean oluliseks vaimse tervise abi toomise võimalikult inimesele lähedale, et ennetada murede kumuleerumist kliinilist abi vajavateks probleemideks. Selleks annavad võimaluse enesehoole ja vaimse tervise esmaabi oskuste laiem omandamine kui ka kogukonna psühholoogi ja erinevate abivõimaluste toomine omavalitsuste juurde ja tervisekeskustesse. Samuti on järjest olulisemaks muutumas psühholoogilise esmaabi andmise oskused kriisiolukordades, mistõttu loodame vahetada kogemusi ka Ukraina sõjapõgenikele psühholoogise toe korraldamise osas,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Lisaks kohtumisele Läti tervishoiuministri Daniels Pavlutsiga osaleb Signe Riisalo ka vaimse tervise sümpoosionil, kus on arutluse all uute vaimse tervise programmide juurutamine, institutsionaalne koostöö ning kogukonna põhiste vaimse tervise teenuste pakkumine. Kogemuste vahetamiseks külastavad ministriga visiidil viibivad sotsiaalministeeriumi vaimse tervise valdkonna eksperdid ka laste ja noorte vaimse tervise keskust, Riia psühhiaatriahaiglat ning ambulatoorset psühhiaatrilise abi kliinikut.

Covidi-kriisist saadud õppetunnid ning suurenenud tähelepanu vajadus vaimse tervise valdkonna tugevama juhtimise järgi viisid minister Riisalo eestvedamisel vaimse tervise osakonna moodustamiseni sotsiaalministeeriumis käesoleva aasta alguses. Osakonna ülesandeks on  ehitada üles jätkusuutlik vaimse tervise süsteem enesehoolest kuni kvaliteetsete raviteenusteni. Selleks tuuakse enam fookusesse varasema staadiumi teenuseid, mis on rohkematele inimestele vajalikud ja ühiskonnale jõukohasemad, kuna vajavad vähem ressurssi, kui psühhiaatria teenused, mis on praegu vaimse tervise teenuste pakkumises peamises fookuses.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Kuigi tegemist on olnud siiski sõjategevusest tingitud lisaeelarvega, on mul hea meel, et ka Riigikogu kinnitas täna tunduvalt pikema perspektiiviga otsuse, nagu selleks on toimetulekupiiri tõstmise,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
19.05.2022|Sotsiaalministeerium

Lisaeelarvega toetatakse Eesti inimeste toimetulekut ja sõjapõgenike abistamist

Riigikogu kiitis täna heaks lisaeelarve, millega eraldatakse sotsiaalministeeriumi haldusalale kokku 192,8 miljonit eurot.

„Erivajadusega laste vanemad on rõhutanud vajadust, et nad ei peaks olema riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel info vahendajad, vaid riigi ja KOVi vahel toimuks automaatne andmete vahetamine ning seejärel saavad abivajavad pered tuge ilma, et nad seda ise igalt poolt küsima peaksid,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
11.05.2022|Sotsiaalministeerium

Järgmisest aastast jõustuvad erivajadusega laste perede jaoks olulised muudatused ning maist lihtsustub abivahendite kättesaamine

Järgmisest aastast muutub omavalitsustel lihtsamaks võimalike abivajavate peredeni jõudmine, paindlikumaks muutub raske ja sügava puudega lastele mõeldud tugiteenuste toetusfondi kasutamine ning selle aasta maist lihtsustub abivahendite kättesaamine.