Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.
Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

Ühtekokku pakub Coursera ligi 300 erinevat inglise keelset kursust rahvusvahelistelt ülikoolidelt ja suurettevõtetelt, mille lõpetamisel on võimalik saada ka vastav sertifikaat. Digiõppe platvormi valikust leiab nii tulevikus vajalikke üldoskusi arendavaid kursusi, nagu digitaalne kirjaoskus, projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka näiteks spetsiifilisemaid kursusi, nagu pilvetehnoloogia haldamisega seotud oskused, arvutimängude arendamine või meditsiiniline neuroteadus. Erineva pikkusega kursustel saab uuendada ka töö otsimiseks vajalikke oskusi ning teadmisi vaimse tervise hoidmisest.  

„Julgustame kõiki õppimisest huvitatuid ka ennast kuni septembri lõpuni registreerima ning kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuma, sest praegune tasuta võimalus õppida kehtib vaid aasta lõpuni. Piiratud pole ka läbitavate kursuste arv, kuid registreerituna tuleks kindlasti kahe nädala jooksul õppima asuda, et mitte kaotada kohta kursustel. See on kahtlemata hea võimalus oma oskuste arendamiseks ja ka vastava sertifikaadi saamiseks peale kursuste lõppu, millega oma võimalusi ja väärtust tööturul suurendada,“ sõnas sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

 „Oskuste arendamine on oluline kõigile inimestele, et olla paremini valmis muutusteks, mida tuleviku tööturul vajatakse. Kindlasti pakub väljakutseid ka COVID-19 kriisist väljumine, mistõttu on oluline, et ka täiskasvanueas jätkatakse oma oskuste arendamist. Täiskasvanud on vägagi õpihimulised mida näitab meie iga-aastaste kutse- ja kõrgkoolide kaudu pakutavate tasuta kursuste populaarsus. Ka praegune rahvusvaheliste sertifikaatide omandamise võimalus on tööalaste võimaluste avardamiseks kindlasti hea võimalus,“ rõhutas haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.

Suur hulk Coursera pakutavaid kursusi on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast, mis võimaldab inimestel omandada algteadmisi ja ka vajalikke oskusi tõendavaid sertifikaate IT-ametites töötamiseks. „Kõrgemaid ja erialaseid IKT-oskusi on vaja üha rohkem kõigis majandusharudes, et hoida oma tänast töökohta või liikuda tasuvamale tööle. COVID19 kriis ja selle tööturu järelvõnked on suurepärane tõuge, et ennast panna proovile ja omandada tulevikukindlaid teadmisi ja oskusi – sealhulgas just veebipõhiselt ehk kaugteel, mis on samuti selle kriisiga tõusnud vajaduseks ja saanud harjunumaks,“ julgustas kursustel osalemist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut. „Eesti majanduse vaatest on kriisi najal ümber- ja täiendõppele hoo andmine võimaluseks tulevasele majanduskasvule alust rajada.“

Tasuta kursuseid pakub Coursera inimestele riigi vahendusel, seetõttu haldavad Eesti ligipääsu neile sotsiaalministeerium ja haridus- ja teadusministeerium ning infot jagavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning töötukassa, kes aitavad vahendada neid kriisi tõttu tööturul enam kannatada saanud inimestele. Kursustele ligipääsuks tuleb end haridusportaalis registreerida.

Coursera platvormil on 300 kursust ülikoolidelt ja ettevõtetelt, muuhulgas pakuvad seal kursusi ka Yale, New York University, Google ja IBM. Koostööd on alustatud juba mitme riigiga, näiteks Läti, Kreeka, Austraalia ja USA osariikidega.

Riikide ülesanne on programmi hallata ning edastada info kursuste kohta kriisi tõttu tööturul kannatada saanud inimestele, kes võivad olla töötud töökaotamisohus või kriisis kannatada saanud valdkondade töötajad või ettevõtjad.

Täpsem info kursuste kohta haridusportaalist. 

#õpimekodus 

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.