Sa oled siin

Eesti esitas EGF-i taotluse

Sotsiaalministeerium esitas täna Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile (EGF) taotluse täiendavate tööturuteenuste pakkumiseks Ida-Virumaa ettevõtete suurkoondamiste käigus töö kaotanud inimestele  
 

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul peab Ida-Virumaal soodustama uute töökohtade loomist, uutel töökohtadel on aga vajalikud uued oskused. „Töö kaotanuile saab EGFi toel pakkuda täiendavaid tööturuteenuseid. Võrreldes tavapäraste teenustega, hakkame koondatutele pakkuma tasemeõppes osalemiseks täiendavat toetust ning pakume ka suures mahus eesti keele õpet. Tööturuolukorra paranemist soodustab ka uus töökoha loomise toetus, mida saab Ida-Virumaal taotleda selle nädala esmaspäevast,“ ütles minister. 
 
Taotlus hõlmab tänavu aasta alguses ja eelmise aasta teises pooles Ida-Virumaal toimunud suurkoondamisi. Täiendavaid tööturuteenuseid saab pakkuda inimestele, kes alates 2015. aasta augustist on koondatud kolmest suurest ettevõttest: Eesti Energia, Nitrofert ja VKG. Projektist on kavas teenuseid osutada vähemalt 745 inimesele kogumaksumusega 1,9 miljonit eurot. Tegevuste elluviija on Eesti Töötukassa.
 
EGFi vahenditest plaanitakse toetada olemasolevatele meetmetele lisaks täiend- ja ümberõpet, suuremat tööalast mobiilsust ning nõustamisteenuseid. Kavas on:
- Pakkuda nii lühemaid tööturukoolitusi kui ka kuni 2,5 aastase kestusega ümberõpet tasemeõppena.
- Toetada uut tööandjat värvatud inimeste koolitamisel hüvitades koolitus- ja kvalifikatsiooni omandamise kuludest 50%.
- Võimaldada eesti keele õpet nii töötutele kui neile inimestele, kes on juba uue töö leidnud. 
- Soodustada töö leidmist elukohast eemal, hüvitades 6 kuu vältel inimese kaugemale tööle sõitmise kulud.
- Pakkuda võimalust leida uus töö teises valdkonnas läbi tööpraktika.
- Osutada inimestele vajalikke nõustamisteenuseid.
 
Taotlust hindab Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga. Euroopa Komisjon rahastab EGF projekte kuni 60% ulatuses, 40% projekti eelarvest katab liikmesriik. Kokku võtab rahastamisotsus tavapäraselt aega umbes pool aastat, kuid liikmesriik võib tegevustega alustada varem. Eestil on plaanis tegevustega alustada juulist 2016. 
 
Valitsus kiitis tänavu 24. märtsil heaks EGF-ist vahendite taotlemise. Kuna Eesti taotleb EGF vahendeid esimest korda, on lisaks taotluse ettevalmistamisele tulnud Eestis luua riiklik süsteem fondi rakendamiseks ning need ettevalmistused jätkuvad.
 

Veel uudiseid samal teemal

"Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed" kampaania plakat
08.01.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium alustab 2020. aastat üleskutsega üksteisemõistmisele

Sotsiaalministeerium kutsub alanud aastal üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus. „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ kampaanias astuvad üles ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt.

14.12.2019|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium esitas linnade ja valdade liidule ettepanekud eelarveläbirääkimisteks

Kohalikud omavalitsused peaksid suurendama oma investeeringuid sotsiaalsesse kaitsesse, eelisarendama ja pakkuma senisest enam kodus elamist võimaldavaid teenuseid, leiab sotsiaalministeerium Eesti Linnade ja Valdade Liidule saadetud pöördumises.