Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Eesti hakkab juhtima sotsiaalkaitsekomitee tööd

Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad valisid täna Brüsselis sotsiaalkaitsekomitee uueks esimeheks järgmiseks kaheks aastaks sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse. Sotsiaalkaitsekomitee nõustab Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu ministreid.

„Komitee juhtimine on meile kahtlemata suur au,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „See annab Eestile võimaluse tugevdada oma sidemeid teiste liikmesriikidega ja suunata ka tähelepanu nendele probleemidele, mis on siin aktuaalsed. Sotsiaalkaitse küsimused omavad aina olulisemat kaalu Euroopa Liidu tulevikuarengutes ja me peame nendest aruteludest aktiivselt osa võtma. Kogemuste vahetamine ja avatud arutelu liikmesriikide vahel on üks sotsiaalkaitsekomitee toimimise eelduseid.“ 

Sotsiaalkaitsekomitee peamised ülesanded on jälgida arenguid sotsiaalkaitses ja edendada valdkondlikku koostööd liikmesriikide vahel. Lisaks koostab komitee aruandeid sotsiaalse kaasatuse, tervishoiu, pikaajalise hoolduse ja pensionide kohta ning jälgib riigipõhiste soovituste täitmist. Komitee on Euroopa Liidus positiivse arenguna välja toonud tööhõive kasvu, sh nii noorte kui ka vanemaealiste seas. Samas on komitee suunanud tähelepanu ka kitsaskohtadele, näiteks on vaesuses elavate inimeste arv mitmes liikmesriigis endiselt kõrge. Samuti valmistab muret sissetulekute ebavõrdsus ja olukord, kus töötavad inimesed ei ela oma palgast ära. 

Sotsiaalkaitsekomitee töös osaleb Euroopa Komisjonist ja igast liikmesriigist kaks liiget, komitee juht valitakse liikmete seast kaheks aastaks. Komitee juhti toetavad kaks valitavat asejuhti ja alaline sekretariaat. Komitee koguneb reeglina kord kuus Brüsselis.

Vaata lähemalt: https://www.consilium.europa.eu/et/council-eu/preparatory-bodies/social-...