Sa oled siin

Eesti ja Austraalia sõlmivad sotsiaalkindlustuslepingu

Täna allkirjastavad sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja Austraalia suursaadik Gerald Thomson Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu, mis on planeeritud jõustuma 2018. aastal. Kahe riigi vahel sõlmitud leping tagab, et kodumaal välja teenitud riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi. Samuti liidetakse vajadusel edaspidi mõlemas riigis omandatud pensionistaažid. Näiteks Eestis töötatud viis aastat ja Austraalias töötatud kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse kui viisteist aastat pensionistaaži. Sealjuures maksab kumbki riik pensioni proportsionaalselt oma territooriumil omandatud staažide eest.  Eesti Vabariik on sarnased lepingud sõlminud veel Venemaa, Moldova, Ukraina ja Kanadaga ning mitmete riikidega on läbirääkimised pooleli.

„Seoses tööga liiguvad inimesed täna oluliselt rohkem ja seega peame oma inimeste eest hoolt kandma kõikjal maailmas. Allkirjastatav leping tagab, et riikliku pensioni maksmist jätkatakse ka siis, kui inimene kolib Eestist Austraaliasse või vastupidi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.
 
Samuti võetakse vanaduspensioni määramisel edaspidi arvesse mõlemas riigis omandatud pensionistaažid. Üldkorras tekib Eestis õigus vanaduspensionile isikul, kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. Kui isikul on Eestis pensionistaaži vaid viis aastat,  kuid tema Eesti ja Austraalia pensioniõiguslik staaž on kokku vähemalt viisteist aastat, siis tekib isikul vanaduspensionieas õigus saada Eesti vanaduspensioni. Samuti võib isikul samal ajal tekkida õigus saada Austraalia vanaduspensioni. Pensionistaažide liitmiseks peab inimesel olema vähemalt kaheteistkümne kuu pikkune Eesti pensionistaaž ja sama pikk Austraalia kindlustusperiood, millest kuus kuud on katkemata. Pensioni suurus arvutatakse proportsionaalselt vastavalt konkreetses riigis omandatud pensionistaažile.
 
Tööandjate jaoks lihtsustab leping töötajate lähetamist teise riiki. Lähetuse ajal on võimalik vältida töötaja topeltkindlustuskaitse tekkimist. Näiteks kui töötaja lähetatakse Austraaliast Eestisse tööle, tuleb töötaja eest sissemakseid sotsiaalkindlustussüsteemi tasuda vaid Austraalias. Samuti säilib Austraalias töötaja kindlustuskaitse.
 
Praegu elab Austraalias suuruselt kuues eestlaste kogukond maailmas. Hinnanguliselt elab ja töötab Austraalias 10 000 Eestist pärit inimest. Rahvastikuregistri andmetel elab seal 2218 Eesti kodanikku. Eestis elab püsivalt umbes 30 austraallast. 

Pärast lepingu allkirjastamist ratifitseeritakse see mõlema riigi poolt. Lepingu alusel pensioni saamiseks tasub inimesel pöörduda sotsiaalkindlustusega tegelevate Eesti ja  Austraalia asutuste poole pärast lepingu jõustumist 2018. aastal.