Sa oled siin

Eesti ja Valgevene vaheline sotsiaalkindlustusleping lihtsustab pensionite maksmist

Eesti ja Valgevene vaheline sotsiaalkindlustusleping lihtsustab pensionite maksmist. Foto: Pexels.com
Eesti ja Valgevene vaheline sotsiaalkindlustusleping lihtsustab pensionite maksmist. Foto: Vanem paar jalutab käest kinni hoides. Pexels.com

1. märtsist jõustub Eesti ja Valgevene vahel sotsiaalkindlustusleping, mille kohaselt on võimalik maksta pensioni neile Eestis elavatele inimestele, kes on töötanud Valgevenes ning saanud sellega ka pensioniõigused ja ka vastupidi - Valgevenes elavatele inimestele, kes on oma pensioniõigused omandanud Eestis. Kui inimesel ei ole pensioni määramiseks vajalik staažinõue ühes riigis täitunud, saab lepingu alusel määrata pensioni teises riigis täitunud pensionistaaži arvesse võttes, kumbki riik maksab sel juhul pensioni vastavalt oma riigis täitunud pensionistaažile.

„Eesti ja Valgevene arendavad aktiivselt majandussuhteid mistõttu on ka palju Eesti inimesi, kes on töötanud  Valgevenes ja Valgevenes on Eestis töötanuid, kes pensioniikka jõudes soovivad saada mõlemas riigis väljateenitud pensioni. Kehtima hakanud sotsiaalkindlustusleping võimaldabki riikidel vastastikku inimeste pensioniõigusi arvestama hakata ja neile ka teisese riigis välja teenitud pensioni maksta,“ sõnas sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna juhataja Triin Uusberg.

Lisaks sätestab leping, et kui ka kahes riigis omandatud pensionistaaž ei ole pensioni määramiseks piisav, saab arvesse võtta kolmandas riigis omandatud pensionistaaži, millega lepingupool on sõlminud vastava kokkuleppe. Kui inimesel on õigus sooduspensionile, makstakse lepingu alusel pensioni ka pensionieast varem. Leping määrab samuti kindlaks, kumma riigi tööjõumakse tuleb maksta inimese kohta, kes töötab mõlemas riigis või kes on ühest riigist teise tööle lähetatud. Lepingut rakendav asutus Eestis on Sotsiaalkindlustusamet.

1989. aastal elas Eestis ligi 28 000 valgevenelast, kuid paljud neist lahkusid Nõukogude Liidu lagunemisel. 2017. aastal elas Statistikaameti andmetel Eestis ligi 11 800 valgevenelast. Äriregistri andmetel oli 12. juuni 2018. a seisuga Eestis registreeritud üle 617 Valgevene osalusega ettevõtte. Alates 2011. aastast kuulub Valgevene koos teiste Euroopa Liidu idapartneritega Eesti prioriteetsete arengukoostöö sihtriikide hulka.

Käesoleval ajal maksab Eesti riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni 130-le Eestis pensioniõigused väljateeninud Valgevenes elavale pensioniealisele inimesele.

Eestil on senini kehtivad sotsiaalkindlustuslepingud Austraalia, Kanada, Moldova, Ukraina ja Venemaa Föderatsiooniga. Pensioni makstakse välisriiki ka Euroopa Liidus kehtivate sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimääruste alusel. Kui inimesel on 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži ja ta on pensioniealine, makstakse Eesti pensioni ülemaailmselt riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel. 

Euroopa Liidu määruse alusel maksab Eesti pensioni välisriikidesse umbes 9800 inimesele, välislepingute alusel ligikaudu 3500 inimesele ning riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel maksame pensioni välisriiki ligikaudu 400 inimesele.

 

 

Veel uudiseid samal teemal

„Valitsus pidas oluliseks Euroopa Liidu liikmesriikides sama, võrdse ja võrdväärse töö eest naistele ja meestele võrdse palga maksmise nõude täitmist ning Euroopa Liidu algatuste koordineerimist selles küsimuses. Palkade läbipaistvus avaldab positiivset mõju töötajate rahuolule, organisatsiooni mainele, sellega kaasneb personali voolavuse vähenemine ning motivatsiooni ja tootlikkuse tõus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Valitsus pidas oluliseks Euroopa Liidu liikmesriikides sama, võrdse ja võrdväärse t
04.06.2020

Tanel Kiik: peame oluliseks naistele ja meestele võrdväärse töö eest võrdse palga maksmist

Täna kinnitas Vabariigi Valitsus seisukohad vastamaks Euroopa Komisjoni palkade läbipaistvuse suurendamise konsultatsioonile, mille eesmärk on selgitada välja tõhusaimad võimalused naiste ja meeste võrdse palga põhimõtte tagamiseks.

Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa koostööna hakatakse pakkuma töövahendust neile lühiajalistele välismaalastest töötajatele, kes on kaotanud töö, et viia paindlikumalt kokku tööjõu pakkumine ja hooajalise tööjõu vajadus.
01.06.2020

Töövahendusteenuse pakkumine aitab vähendada hooajalist tööjõupuudust

Alates tänasest on võimalik Eestis lühiajaliselt töötanud, kuid hetkel töötutel välismaalastel saada töövahendusteenust, kui neil on töö leidmise korral õigus jätkata lühiajalist töötamist Eestis. Varem pidi töötaja olema töötukassa töövahendusteenuse saamiseks veel eelmises kohas tööl.