Sa oled siin

Eesti ja Valgevene vaheline sotsiaalkindlustusleping lihtsustab pensionite maksmist

Eesti ja Valgevene vaheline sotsiaalkindlustusleping lihtsustab pensionite maksmist. Foto: Pexels.com
Eesti ja Valgevene vaheline sotsiaalkindlustusleping lihtsustab pensionite maksmist. Foto: Vanem paar jalutab käest kinni hoides. Pexels.com

1. märtsist jõustub Eesti ja Valgevene vahel sotsiaalkindlustusleping, mille kohaselt on võimalik maksta pensioni neile Eestis elavatele inimestele, kes on töötanud Valgevenes ning saanud sellega ka pensioniõigused ja ka vastupidi - Valgevenes elavatele inimestele, kes on oma pensioniõigused omandanud Eestis. Kui inimesel ei ole pensioni määramiseks vajalik staažinõue ühes riigis täitunud, saab lepingu alusel määrata pensioni teises riigis täitunud pensionistaaži arvesse võttes, kumbki riik maksab sel juhul pensioni vastavalt oma riigis täitunud pensionistaažile.

„Eesti ja Valgevene arendavad aktiivselt majandussuhteid mistõttu on ka palju Eesti inimesi, kes on töötanud  Valgevenes ja Valgevenes on Eestis töötanuid, kes pensioniikka jõudes soovivad saada mõlemas riigis väljateenitud pensioni. Kehtima hakanud sotsiaalkindlustusleping võimaldabki riikidel vastastikku inimeste pensioniõigusi arvestama hakata ja neile ka teisese riigis välja teenitud pensioni maksta,“ sõnas sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna juhataja Triin Uusberg.

Lisaks sätestab leping, et kui ka kahes riigis omandatud pensionistaaž ei ole pensioni määramiseks piisav, saab arvesse võtta kolmandas riigis omandatud pensionistaaži, millega lepingupool on sõlminud vastava kokkuleppe. Kui inimesel on õigus sooduspensionile, makstakse lepingu alusel pensioni ka pensionieast varem. Leping määrab samuti kindlaks, kumma riigi tööjõumakse tuleb maksta inimese kohta, kes töötab mõlemas riigis või kes on ühest riigist teise tööle lähetatud. Lepingut rakendav asutus Eestis on Sotsiaalkindlustusamet.

1989. aastal elas Eestis ligi 28 000 valgevenelast, kuid paljud neist lahkusid Nõukogude Liidu lagunemisel. 2017. aastal elas Statistikaameti andmetel Eestis ligi 11 800 valgevenelast. Äriregistri andmetel oli 12. juuni 2018. a seisuga Eestis registreeritud üle 617 Valgevene osalusega ettevõtte. Alates 2011. aastast kuulub Valgevene koos teiste Euroopa Liidu idapartneritega Eesti prioriteetsete arengukoostöö sihtriikide hulka.

Käesoleval ajal maksab Eesti riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni 130-le Eestis pensioniõigused väljateeninud Valgevenes elavale pensioniealisele inimesele.

Eestil on senini kehtivad sotsiaalkindlustuslepingud Austraalia, Kanada, Moldova, Ukraina ja Venemaa Föderatsiooniga. Pensioni makstakse välisriiki ka Euroopa Liidus kehtivate sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimääruste alusel. Kui inimesel on 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži ja ta on pensioniealine, makstakse Eesti pensioni ülemaailmselt riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel. 

Euroopa Liidu määruse alusel maksab Eesti pensioni välisriikidesse umbes 9800 inimesele, välislepingute alusel ligikaudu 3500 inimesele ning riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel maksame pensioni välisriiki ligikaudu 400 inimesele.

 

 

Veel uudiseid samal teemal

Eestis on kollektiivlepingu laiendamine kasutusel meditsiini- ja transpordisektoris. Samuti lepivad Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit iga-aastaselt kokku töötasu alammäära, mida laiendatakse kõigile Eesti töötajatele.
26.10.2020

Kollektiivlepingute laiendamine saab uued reeglid

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse kollektiivlepingute laiendamise tingimusi. Eesmärk on, et palga ja tööaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt viiendikule sektori töötajatest.

Pean oluliseks, et töökeskkonna riskide hindamine ja nende maandamiseks abinõude kasutuselevõtt oleks sama mugav kui tulude deklareerimine. Kindlasti aitab sellele kaasa digitaalse teenuse kasutuselevõtt, mis vähendab tunduvalt tööandja halduskoormust. Eelkõige peaks see rõõmustama väikeettevõtjaid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Pexels.com
08.10.2020

Uus infosüsteem aitab tööandjatel luua ohutut töökeskkonda

Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega lihtsustatakse tööandjatel töökeskkonna nõuete täitmist. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt arendatav Tööinspektsiooni e-teenuseid koondav infosüsteem (TEIS) lubab tulevikus ettevõtjatel töökeskkonna riskianalüüse Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu kiiremini ja mugavamalt koostada. Riskianalüüs tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2021.