Sa oled siin

Eesti saab tuge Euroopa globaliseerumisfondist

Võimalik on saada nii lühiajalisi tööturukoolitusi kui ka kuni 2,5-aastase kestusega ümberõpet tasemeõppena. Foto: pexels.com
Võimalik on saada nii lühiajalisi tööturukoolitusi kui ka kuni 2,5-aastase kestusega ümberõpet tasemeõppena. Foto: pexels.com

Eesti taotlus täiendavate tööturuteenuste pakkumiseks Ida-Virumaal suurkoondamiste käigus töö kaotanud inimestele sai Euroopa Komisjonilt rahastamise otsuse. Sellega saab Eesti riik esimest korda kasutada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendeid.

„Tööturul oma konkurentsivõime tagamiseks on oluline tõsta kvalifikatsiooni ja omandada uusi oskusi. Võrreldes tavapäraste teenustega saavad koondatud Ida-Virumaal täiendavat toetust tasemeõppes osalemiseks ning suuremas mahus eesti keele õpet,“ ütles tööhõive osakonna juhataja Siiri Otsmann. „Teenused on kättesaadavad juba juulist ning inimesed kasutavad neid praeguseks aktiivselt.“ 

Oktoobri lõpu seisuga on tasemeõppes osalenud või osalemas 122, tööturukoolitustel 149, eesti keele koolitusel 42 ja tööpraktikal 28 inimest, mobiilsustoetust on saanud 12 inimest.

Võimalik on saada nii lühiajalisi tööturukoolitusi kui ka kuni 2,5-aastase kestusega ümberõpet tasemeõppena. Juba värvatud inimeste koolitamiseks hüvitatakse pool töötajate koolitus- ja kvalifikatsiooni omandamise kuludest. Eesti keele õpet pakutakse sama fondi kaudu nii töötutele kui neile, kes on juba uue töö leidnud. Töö leidmiseks elukohast eemal hüvitatakse mobiilsustoetusena kuue kuu vältel inimese kaugemale tööle sõitmise kulud kuni 300 euro ulatuses ühes kuus. Lisaks aidatakse inimesi EGF-ist ka tööpraktika ja nõustamisteenustega.

Euroopa Parlament andis oma heakskiidu Eesti taotlusele 24. oktoobril, liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu 8. novembril ja rahastamisotsus allkirjastati 23. novembril.  Valitsus andis sotsiaalministeeriumile, rahandusministeeriumile ja sihtasutustele Innove volituse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) vahendite taotlemiseks ja haldamiseks tänavu 24. märtsil.

Euroopa Komisjon kannab liikmesriigile toetussumma üle kahe nädala jooksul alates otsuse jõustumisest ning sellega kaetakse 60% projekti eelarvest.

Veel uudiseid samal teemal

„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
26.02.2021

Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peame tõhustama tööturuteenuste pakkumist ning katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“
25.02.2021|Sotsiaalministeerium

Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.