Sa oled siin

EL terviseministrid arutasid võimalusi ravimite tarneraskustega toimetulekuks

raviminappus
Tarneraskuste vältimiseks sätestab EL ravimidirektiiv hulgimüüjatele kohustuse tagada pidevalt konkreetse geograafilise piirkonna vajadustele vastav piisav ravimivalik ja tarnida nõutavad kogused.

Euroopa Liidu terviseministrid arutasid täna, 9. detsembril Brüsselis võimalusi ravimipoliitika alase koostöö tugevdamiseks, et parandada ravimite kättesaadavust ja toimetulekut tarneraskustega. Ministrite hinnangul on vaja tugevdada EL üleseid regulatsioone ning täpsustada turuosaliste kohustusi ja vastutust ravimite kättesaadavuse tagamisel.

„Ravimite kättesaadavusega seotud väljakutsed on olnud Euroopas tähelepanu all juba aastaid. Sellele vaatamata pole suudetud leida toimivaid lahendusi, et tagada katkematu ravimitega varustamine kõikides riikides, mistõttu on raviminappus kasvavaks ohuks inimeste tervisele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Terviseministrite hinnangul on tarneraskustega toimetulekuks vaja parandada infovahetust ning leppida kokku ühtsed teavitusvormid ja juhised kõigile turuosalistele tarneraskuste korral tegutsemiseks. Samuti on vaja tugevdada EL tasandi regulatsioone, et täpsustada turuosaliste kohustusi ja vastutust ravimite kättesaadavuse tagamisel, sh kohustust kindlustada piisav ravimivaru liikmesriigis kohapeal ning kõigi liikmesriikide võrdne kohtlemine.“

Eesti toetas Hollandi ettepanekut töötada välja Euroopa Liidu ravimipoliitika tegevuskava. „Ootame, et ministrite nõukogu selle ka võimalikult kiiresti kinnitaks. On aeg astuda väga konkreetseid samme, et leida lahendused probleemidele, millega kõik riigid silmitsi seisavad,“ ütles minister Kiik.

Eestis on 2019. aastal teatatud ligi 300 ravimi tarneraskusest. On olukordi, kus turul ei ole samaväärset ravimit ka teiselt tootjalt. „Ravimite puudumisest tingitud probleemidele on juhtinud ministeeriumi tähelepanu nii perearstide kui lastearstide esindajad. Kuigi viimaste aastate jooksul on ravimite tarnehäiretest teavitamine paranenud, peame suutma senisest paremini ennetada tarneraskuste mõju Eesti patsientidele. Seepärast olen palunud kutsuda jaanuari alguseks kokku arstide, ametite ja ravimituru osapoolte ümarlaua, et arutada, mida oleks võimalik Eestis siseriiklikult tarneraskuste vähendamiseks ära teha,“ ütles minister Tanel Kiik. „Probleemi ulatusest parema ülevaate saamiseks julgustan ka patsiente teavitama ravimiametit olukordadest, kus nad on jäänud apteegis vajaliku ravimita.“

Tarneraskuste vältimiseks sätestab EL ravimidirektiiv hulgimüüjatele kohustuse tagada pidevalt konkreetse geograafilise piirkonna vajadustele vastav piisav ravimivalik ja tarnida nõutavad kogused. Ka Eesti ravimiseaduse alusel on hulgimüüjal kohustus tagada püsiv ja piisav ravimite valik ning kiire kohaletoimetamine Eesti piires.

Lisaks sätestab ravimiseadus ravimi müügiloa hoidja kohustuse tagada ravimi turustamine vastavalt ravivajadusele. Tarneraskuste korral peab müügiloa hoidja teavitama ravimiametit vähemalt kaks kuud varem ravimi Eestis turustamise katkestamisest või lõpetamisest ja selle põhjusest. 

Tarneraskustest saab ravimiametit teavitada aadressil info@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.

Veel uudiseid samal teemal

Terviseolukord Euroopa Liidus
22.01.2020|Sotsiaalministeerium

Terviseülevaade: paremate tervisenäitajate saavutamist takistab ebavõrdsus

Eesti inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ning elukohast. Rahvastiku tervisenäitajate parandamiseks tuleb vähendada ebavõrdsust tervises, et ka majanduslikult kehvemal järjel olevad inimesed saaksid elada kauem tervena ning panustada aktiivselt ühiskonda, selgub Euroopa Komisjoni koostatud Eesti terviseprofiilist.

ravimid
10.01.2020|Sotsiaalministeerium

Ravimite tarneraskuste leevendamiseks on vaja rohkem läbipaistvust ja kiiret infovahetust

Sotsiaalministeeriumis toimus kolmapäeval, 8. jaanuaril arstide, ametite ning ravimituru osapoolte ümarlaud, kus olid kõne all siseriiklikud meetmed ravimite tarneraskuste ennetamiseks ning nende mõju leevendamiseks patsientidele. Tarneraskuste ennetamiseks peeti oluliseks läbipaistvamat ülevaadet ravimivarudest nii hulgimüügis kui apteekides, tarneraskuse tekkimisel aga kiiret infovahetust kõigi ravimi tarneahela lülide vahel ravimitootjast patsiendini.