Sa oled siin

ELi ministrid arutavad töö- ja pereelu ühitamise meetmeid (EPSCO)

19. ja 20. juulil toimub Kultuurikatlas töö-, sotsiaal-, perede ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlik kohtumine, mida juhivad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (foto: Annika Haas/EU2017EE)
19. ja 20. juulil toimub Kultuurikatlas töö-, sotsiaal-, perede ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlik kohtumine, mida juhivad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (foto: Annika Haas/EU2017EE)

Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrid vahetavad täna ja homme Kultuurikatlas kogemusi ja praktikaid, kuidas liikmesriigid saaksid toetada inimesi tööelu ja perekondlike kohustuste ühitamisel. Täna arutleti, millised lahendused aitavad toetada inimeste võimalusi luua pere ja hoolitseda lähedaste eest ning samas tagada nende maksimaalne panus tööellu. Homme on ministrite arutelu keskmes meeste roll lähedaste hooldamises.

„Ühelt poolt ootavad inimesed, et neil oleksid paindlikud võimalused oma aega jagada töö ja pere vahel. Teisalt on see täiesti mõistetav, et tööandjate huvi on teenida võimalikult suurt tulu. Seega peame looma võimalusi ja lahendusi, millest võidaksid mõlemad,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Üldjuhul eelistab inimene ikka töötada seal, kus talle pakutakse häid lahendusi töö-, pere- ja eraelu ühitamisel. Samamoodi võidab ka tööandja, kes on tööotsijale selle võrra atraktiivsem.“

Ministrid jagasid oma riikide parimaid praktikaid ning selgitasid, millised meetmed on neil kasutusel selleks, et vastata ka eri töö- ja perevormidega seotud vajadustele. Tänapäevased töö ja pereelu ühitamist toetavad meetmed eeldavad tasakaalu leidmist töötajate vajaduste ja tööandjate võimaluste vahel.

„Praegused töö- ja pereelu ühitamise meetmed lähtuvad eelkõige traditsioonilistest perevormidest ja klassikalistest töötamise mudelitest ning hoolduskoormus kipub traditsiooniliselt jääma naiste kanda. Kui me soovime, et meie kõrgelt haritud naiste ressurss ei läheks kaotsi, siis on meil vaja, et mehed võtaksid suurema rolli kodustes ja perekondlikes ülesannetes,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Euroopal on võrdsemast hoolduskoormuse jagamisest palju võita nii majanduslikus kui ka inimeste heaolu mõttes.“

Hoolduskoormuse võrdsem jaotumine naiste ja meeste vahel parandab naiste võimalusi tööturul osaleda. See omakorda aitab kaasa soolise palga- ja pensionilõhe vähendamisele. Sooline hõivelõhe, mis osaliselt on põhjustatud naiste suurest hoolduskoormusest, tekitab iga-aastaselt Euroopa Liidus 370 miljardi euro ulatuses majanduslikku kahju.

Lisaks allkirjastasid Eesti ning kaks järgnevat Euroopa Liidu Nõukogu eesistujat Bulgaaria ja Austria 19. juulil kolmepoolse kokkuleppe, millega pandi paika üldine tegevuskava, kuidas kolm riiki soolise võrdõiguslikkuse edendamisega Euroopa Liidus järgmisel 18 kuul edasi liiguvad. Loe deklaratsiooni täisteksti (PDF) (PDF, 4.87 MB).

19. ja 20. juulil toimub Kultuurikatlas töö-, sotsiaal-, perede ja soolise võrdõiguslikkuse ministrite mitteametlik kohtumine, mida juhivad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.