Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Esimesed kaksteist kõrge vaktsineeritusega hooldekodu saavad toetust

„Hea meel on tõdeda, et tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud 92% hooldekodude elanikest ja 75% töötajatest, mille tulemusel on langenud nii hooldekodude klientide nakatumiste kui haiglasse sattumise arvud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
„Hea meel on tõdeda, et tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud 92% hooldekodude elanikest ja 75% töötajatest, mille tulemusel on langenud nii hooldekodude klientide nakatumiste kui haiglasse sattumise arvud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas käskkirja, millega saavad toetust esimesed kaksteist kõrge vaktsineeritusega hooldekodu. Toetuse saamiseks peab vähemalt 90 protsenti töötajatest olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.

Toetuse saavad Iru Hooldekodu, OÜ Kagutuul, SA Jõhvi Hooldekeskus, SA Otepää Tervisekeskus, MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja turvakeskus, SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri, Sihtasutus Aarike Hooldekeskus, OÜ Pariisi Erihoolduskeskus, Väätsa eakate kodu, Mittetulundusühing Iisaku Hooldekeskus, Muhu Hooldekeskuse SA ning SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Suurim väljamakse hoolekandeasutusele oli ca 41 000 eurot.

„Hea meel on tõdeda, et tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud 92% hooldekodude elanikest ja 75% töötajatest, mille tulemusel on langenud nii hooldekodude klientide nakatumiste kui haiglasse sattumise arvud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Ministri sõnul on hea meel tõdeda, et vaatamata epideemiast tingitud ohtudele, võimaldab 140 hooldekodu klientide külastamist vastavalt asutuse enda kehtestatud reeglitele. „Soovin kõigile rahulikku pühade aega ja palun kasutada hooldekodudel kõiki vahendeid ja võimalusi, et kontakt ja suhtlemine lähedastega oleks eakatel tagatud ka siis, kui asutus tuleb külastusteks sulgeda.“

Iga täielikult vaktsineeritud töötaja kohta on plaanis maksta 120 euro suurust toetust juhul, kui asutuse töötajatest on kahe doosiga vaktsineeritud vähemalt 90 protsenti. Hooldekodul on võimalik toetussummat 50 kuni 90 protsendi võrra suurendada, kui nad täidavad ka klientide tõhustusdoosiga vaktsineerimise soovitava sihttaseme. Sel juhul on hooldekodul võimalik saada toetust kokku 180 kuni 228 eurot töötaja kohta. Toetuse minimaalne suurus ühe asutuse kohta on 1200 eurot. Toetusmeetme maksumus kokku on 823 728 eurot.

Toetuse kasutusotstarve jääb toetuse saaja ehk hoolekandeasutuse otsustada vastavalt kohapealsele olukorrale ja vajadustele. Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, alates 1. detsembrist. Taotlus tuleb esitada ettenähtud ajavahemiku jooksul asutuse juhi digitaalse allkirjaga sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee

50. nädalal nakatus hoolekandeasutustes kokku 24 klienti ning surmajuhtumeid ei esinenud.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Töötingimuste läbipaistvus ja prognoositavus töösuhte algusest peale on olulised, et töötaja saaks ennast töösuhtes kindlamalt tunda. Nii on ka lihtsam töölepingut sõlmides teha teadlik valik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samas ei soovi riik tekitada olulist lisakoormust tööandjatele. Kõiki kehtivaid töölepinguid ei pea hakkama ümber vormistama – meeskonnale info andmiseks sobivad ka muud mõistlikud võimalused, mis on paljudes organisatsioonides juba olemas.“
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

Tööandjatel tuleb edaspidi jagada töötingimuste kohta rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse seadusemuudatused, mis suurendavad töötajate kaitset töösuhetes. Edaspidi tuleb juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest.

„Tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud üle 90% hooldekodude elanikest, kelle puhul on tõhustusdoos immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste järgi näidustatud. Neid arve on saatnud ka madalad haigestumiste ja haiglasse sattumise näitajad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

66 hooldekodu on saanud kõrge vaktsineerituse eest toetust

Sotsiaalministeerium on tänaseks toetanud rahaliselt 66 hoolekandeasutust, kes on täitnud tingimused kõrge vaktsineerituse saavutamiseks. Toetuse saamiseks peab vähemalt 90 protsenti töötajatest olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.