Sa oled siin

Euroopa Liidu ministrid allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks

19 Euroopa Liidu ministrit allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks
19 Euroopa Liidu ministrit allkirjastasid ühisavalduse diskrimineerimise vähendamiseks

Täna allkirjastasid 19 ELi ministrit, sealhulgas tervise- ja tööminister Riina Sikkut ühisavalduse, et ELi tasandil jätkataks tegevustega inimeste diskrimineerimise ennetamiseks ja vähendamiseks seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ning sootunnuste alusel.

60% Euroopa liidu kodanikest näeb diskrimineerimist nimetatud alustel probleemina ning 72% toetab võrdsete õiguste tagamist seksuaalse sättumuse alusel.  2016. aastal võeti esmakordselt vastu Euroopa Liidu Nõukogu järeldused, mille eesmärk on tagada nende tunnuste alusel parem õiguskaitse, andmete kättesaadavus ning suurendada teadlikkust.

Diskrimineerimise vähendamine on nii ELi ühisvastutus kui iga liikmesriigi pädevuses eraldi. Ühisavaldusega kutsuvad liikmesriigid Euroopa Komisjoni üles senisest süsteemsemalt sihtgrupi võrdse kohtlemise edendamisega tegelema ja vähendama erinevusi liikmesriikide vahel.

Samuti on oluline tagada kõigile, sealhulgas haavatavatesse gruppidesse kuuluvatele inimestele, põhiõiguste parem kaitse ja võrdsed võimalused. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb teha jõupingutusi Euroopa Liidus tervikuna.

Veel uudiseid samal teemal

Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu 113,6 miljonit eurot (2018.a 97,6 mln eurot). Pensione indekseeritakse 349 600 pensionäril (2018.a 375 649).
12.02.2019|Sotsiaalministeerium

Tänavune pensionitõus tuleb keskmiselt 8,4%

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele riikliku pensioni 2019. aasta indeksi väärtuse kinnitamise eelnõu, millega saab uueks indeksi väärtuseks 1,084. See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 8,4%.

9–17-aastastest Eesti lastest kasutab internetti igapäevaselt 97% ning kaheksa aastaga on pea kolmekordistunud mobiiltelefoniga internetti kasutavate laste osakaal (86%).
05.02.2019|Sotsiaalministeerium

UURING: Lapsed ei julge veebis tekkinud muredest sageli kellelegi rääkida

9–17-aastastest Eesti lastest kasutab internetti igapäevaselt 97% ning kaheksa aastaga on pea kolmekordistunud mobiiltelefoniga internetti kasutavate laste osakaal (86%). Seejuures tunneb enamik Eesti lastest end internetis enesekindlalt ja turvaliselt, selgub äsja valminud EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringust. Küsitluses osales üle 1000 lapse koos ühe oma vanemaga.