Sa oled siin

Euroopa terviseministrid kiitsid heaks nõukogu järeldused piiriülese alkoholipoliitika kohta

minister
„Euroopas tarbitakse kõige enam alkoholi ning ka alkoholist tingitud kahjud on siin suurimad maailmas. Alkoholi liigtarbimine on tõsine rahvatervise probleem, mis puudutab inimesi igas vanuses üle Euroopa,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Foto: Tauno Tõhk

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid täna, 8. detsembril Brüsselis toimunud kohtumisel heaks Eesti eestvedamisel koostatud ministrite nõukogu järeldused alkoholipoliitika piiriüleste küsimuste – alkohoolsete jookide märgistamise, piiriülese reklaami ja piirikaubanduse kohta. Ministrid kutsuvad nii liikmesriike kui Euroopa Komisjoni suuremale koostööle, et vähendada alkoholist tingitud kahjusid Euroopa Liidus. Vajadust ühise alkoholipoliitika järele rõhutati ka täna allkirja saanud kolme Balti riigi ühismemorandumis.
 
„Euroopas tarbitakse kõige enam alkoholi ning ka alkoholist tingitud kahjud on siin suurimad maailmas. Alkoholi liigtarbimine on tõsine rahvatervise probleem, mis puudutab inimesi igas vanuses üle Euroopa,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Tervisepoliitika on küll põhiliselt liikmesriikide pädevuses, ent tõhusaimad alkoholipoliitika hoovad on teistes poliitikavaldkondades, millest mitmed on reguleeritud Euroopa Liidu üleselt. Need eriregulatsioonid piiravad liikmesriikide võimalusi kaitsta rahva tervist,“ lisas minister.
 
Tugevama Euroopa Liidu alkoholipoliitika vajadust on oma eesistumise ajal rõhutanud varem mitmed liikmesriigid – Luksemburg (2015), Läti (2015), Poola (2011), Rootsi (2009), Soome (2006), Iirimaa (2004). 
 
„Eesti on neid arutelusid edasi viinud, keskendudes piiriülestele küsimustele, mida on tõhusamalt võimalik lahendada liikmesriikide koostöös, nagu alkohoolsetele jookide märgistamine ja piiriülene reklaam,“ ütles minister. Näiteks on toidumärgistamine olnud Euroopa Liidus harmoneeritud valdkond juba aastast 1979, kuid alkohoolsetele jookidele on antud märgistamise osas erisus. „Terviseministrid andsid teada, et soovivad sellele erisusele lõppu. Tööstusele on antud küll märtsini aega, et pakkuda välja eneseregulatsiooni ettepanekud, kuid juhul, kui need on ebapiisavad, peab Euroopa Komisjon kiiresti pakkuma seadusandliku lahenduse, et tarbijad saaksid vajaliku info alkohoolsete jookide koostise ja energiasisalduse kohta.“
 
Teise olulise punktina käsitletakse järeldustes piiriülest alkoholireklaami, sh uues meedias. Terviseministrid on seisukohal, et sellise reklaami mahtu ja tervisemõju tuleb Euroopa Liidus täiendavalt hinnata. „Uus meedia loob uusi võimalusi piiriüleseks reklaamiks, kuid peame jälgima, et kasu, mida me sellest saame, ei tuleks meie laste ja noorte tervise arvelt,“ ütles minister Ossinovski. „Seetõttu tuleb jätkata uue meedia arengute jälgimist, et hinnata, kas meie olemasolevad meetmed kaitsevad piisavalt meie lapsi ja noori reklaami negatiivse mõju eest.“
 
Kolmandaks keskendutakse nõukogu järeldustes alkoholi piiriülesele liikumisele. Piirikaubanduse arutelud on viimase poole aasta jooksul toimunud paralleelselt nii maksu ja tolli kui tervise valdkonna töörühmades. Teema olulisuse on tõstatanud ka rahandusministrid, kes leiavad, et senine piiriülene alkoholikaubanduse reeglistik vajab üle vaatamist ning on kutsunud Euroopa Komisjoni vaatama üle isiklikuks tarbeks lubatud piirkoguseid nii tubakale kui alkoholile.
 
Nõukogu järeldustes korratakse teiste liikmesriikide varasemat üleskutset Euroopa Komisjonile koostada Euroopa Liidu strateegia alkoholikahjude vähendamise kohta. Ühtlasi soovivad terviseministrid, et Euroopa Komisjon jätkaks omapoolset toetust, sh rahalist toetust Euroopa Liidu ülestele alkoholikahjude vähendamisele suunatud ühistegevustele ja algatustele.
 
Ühistele tegevustele alkoholipoliitika kujundamisel keskendus teiste küsimuste seas ka täna Brüsselis allkirjastatud kolme Balti riigi koostöömemorandum, milles Eesti, Läti ja Leedu leppisid kokku ühistes kavatsustes alkoholi-, tubaka- ja tervislikku toitumist edendava poliitika kujundamisel. Selleks nähakse ette teabe ja kogemuste vahetamist riikide vahel, riigisiseste piirangute seadmist alkoholireklaamile ja kättesaadavusele, kõikide tubakatoodete võrdsustamist ning tõhusamat koostööd toidutööstusega, et vähendada suhkru- ja soolatarbimist ja muuta toidukoostis tervislikumaks. Ühe olulisema kokkuleppena rõhutavad Eesti, Läti ja Leedu vajadust Euroopa Liidu alkoholipoliitika raamistiku uuendamiseks seoses eelmise strateegia lõppemisega 2012. aastal. Kokku lepitud poliitikad aitavad vähendada suremust Balti riikides, mis on jätkuvalt üks Euroopa Liidu kõrgemaid.

Veel uudiseid samal teemal

allkirjastamine
19.03.2019|Sotsiaalministeerium

Koostöölepe: perearstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik prioriteet

Eesti Perearstide Selts, terviseamet, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeerium allkirjastasid täna, 19. märtsil koostöökokkuleppe perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lepingu osalised rõhutavad, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet.

DNA
08.03.2019|Sotsiaalministeerium

Tervise Arengu Instituudile eraldatakse personaalmeditsiini arendamiseks neljaks aastaks 5 miljonit eurot

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitas Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimused, millega eraldatakse Tervise Arengu Instituudile 5 miljonit eurot personaalmeditsiini arendamiseks. Toetusega on kavas järgmise nelja aasta jooksul töötada välja IT-lahendused geeniinfo integreerimiseks igapäevameditsiini.