Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Haiglate taristuinvesteeringuteks suunatakse ligi 25 miljonit eurot

haiglainvesteeringud
REACT-EU rahastust toetatakse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla B-korpuse ja verekeskuse rekonstrueerimist, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi A-korpuse rekonstrueerimist, AS Järvamaa Haigla ja SA Hiiumaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimist ja juurdeehitust, Kuressaare Haigla SA psühhiaatriaosakonna rekonstrueerimist, magnetresonantstomograafi soetamist ja selle kasutamiseks vajalike ruumide väljaehitamist ning AS Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimist.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile toetuse andmise tingimused, millega eraldatakse tervishoiukriisideks valmisoleku tõstmiseks haiglavõrgu arengukava haiglate taristuinvesteeringuteks kokku ligi 25 miljonit eurot. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise rahastust REACT-EU.

„Investeerime haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri kaasajastamisse, et suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust kriisidele reageerida ning tagada tervisesüsteemi toimepidevus nii nakkuspuhangute ajal kui laiemalt,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Toetuse andmise eesmärk on tugevdada haiglavõrgu arengukava haiglate vastupidavust, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning tagada tervishoiusüsteemi valmisolek võimalikeks tulevasteks kriisideks.“

REACT-EU rahastust toetatakse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla B-korpuse ja verekeskuse rekonstrueerimist, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi A-korpuse rekonstrueerimist, AS Järvamaa Haigla ja SA Hiiumaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimist ja juurdeehitust, Kuressaare Haigla SA psühhiaatriaosakonna rekonstrueerimist, magnetresonantstomograafi soetamist ja selle kasutamiseks vajalike ruumide väljaehitamist ning AS Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimist. Projektide kogueelarvest panustatakse ca 38% energiasäästu saavutamisega seotud tegevuste elluviimiseks.

„Regionaalhaiglates on kavas kaasajastada amortiseerunud palatiosakondi, et parandada patsientide ravi- ja olmetingimusi ning luua tänapäevased isoleerimisvõimalused. Üldhaiglates investeeritakse muuhulgas erakorralise meditsiini osakondade kaasajastamisse,“ ütles minister Tanel Kiik. „Haiglasiseste nakatumiste vähendamiseks on kavas praeguseks vananenud funktsionaalsusega haiglahoonetes korraldada ümber patsientide raviteekonnad, et need vastaksid nüüdisaja infektsioonikontrolli nõuetele. Samuti kaasajastatakse palatiosakondi ning luuakse uusi isolatsioonipalateid.“

Lisaks on kavas investeerida haiglahoonete energiatõhususe parandamisse, et vähendada amortiseerunud hoonete ja palatiosakondade kasutusest tingitud negatiivset mõju keskkonnale, pikendada haiglahoonete eluiga ja hoida kokku haiglate püsikulusid.

Vabariigi Valitsus kinnitas 29. aprillil REACT-EU rahade jaotuse, millega suunatakse tervishoidu enam kui 88 miljonit eurot. REACT-EU rahastusest finantseeritakse muuhulgas suures osas COVID-19 vaktsineerimist, koroonaviiruse testimist, üldhooldekodude kohandamist nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, haiglate toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku tõstmist ning koroonaviiruse leviku seireuuringuid. 

REACT-EU on loodud COVID-kriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks, toetades tervishoiusektori võimekuse suurendamist, elavdades majandust, pakkudes tööturu ja sotsiaalse kaasatuse meetmeid ning puuduse kannatajatele toiduabi ja muud materiaalset abi. REACT-EU vahendeid saab kasutada aastatel 2020-2023. Need lisanduvad 2014-2020 eelarveperioodi struktuuritoetustele.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Eksperdid arutasid, kas gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiini tohib üheaegselt manustada või tuleks kahe vaktsiini tegemise vahele aega jätta. Komisjon leidis, et COVID-19 vaktsiini ja gripivaktsiini võib manustada ükskõik millise intervalliga ning neid võib teha ka samal päeval, kui vaktsineeritavale nii sobib,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst dr Marje Oona. „Küll aga tuleks silmas pidada, et kui erinevad vaktsiinid tehakse samal päeval, siis tuleks kahe vaktsiini võimali
22.09.2021|Sotsiaalministeerium

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon: COVID-19 ja gripi vaktsiini võib manustada samal päeval

Eile, 21. septembril sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas COVID-19 vaktsiini ning gripivaktsiini üheaegset manustamist. Eksperdid leidsid, et gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiini tegemise vahele pole vaja kindlat ajavahemikku jätta ning need võib teha ka samal päeval.

minister Tanel Kiik
21.09.2021|Sotsiaalministeerium

Minister Kiik: COVID-19 vaktsiini lisadoose juba tehakse, tõhustusdoosidega alustame oktoobris

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas täna valitsuskabineti liikmetele COVID-19 vastase vaktsineerimise plaane lähikuudeks, sh lisadooside ja tõhustusdooside tegemise korraldust. Vaktsineerimise prioriteetne sihtrühm on endiselt veel vaktsineerimata inimesed, kuid riik ootab ka Euroopa Ravimiameti hinnangut tõhustusdooside müügiloa taotlustele.