Sa oled siin

Heaolu arengukava seminarid algasid elava aruteluga

Tartus juhatati täna sisse Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aruteluseminaride sari. Ürituste eesmärgiks on tutvustada arengukava koostamise protsessi ja anda ülevaade hetkeolukorrast.
 

Aruteluseminaridele on osalema oodatud omavalitsuste juhid, sotsiaaltöötajad ja valdkonnas toimetavate ühenduste ning asutuste esindajad. Osalejatel on võimalik välja pakkuda lahendusi erinevate väljakutsetega toime tulemiseks. Tänasest arutelupäevast tuli selgelt välja kohalolnute soov keskenduda hoolduskoormuse küsimusele ja tagada sotsiaalteenuste parem kättesaadavus. Nende probleemide praktiliste lahendustena tõstatati vajadus tagada teenuste kättesaadavuse suurenemine ja leppida kokku hoolekandeteenuste standardites ning rahastamisskeemis. Soolise võrdõiguslikkuse teemalistes aruteludes toodi ühe väljakutsena välja vajadus suurendada isade osalust vanemapuhkuse võtmisel, mis leevendaks ühelt poolt naiste kui peamiste hooldajate kuvandit ja selle kaudu panustada ka palgalõhe vähendamisse. 
 
Järgmised aruteluseminarid on toimumas Viljandis (25.02), Jõhvis (12.03) ja Tallinnas (27.03)