Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Helmen Kütt: koostöö omavalitsuste, kohaliku kogukonna ja riigi vahel loob inimestele paremaid võimalusi

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt kohtub täna Võru vallavalitsuse ja Võrumaa kohalike omavalitsuste esindajate ning sotsiaaltöötajatega. Kohtumise läbivaks teemaks on töövõimereform ja erivajadustega inimestele mõeldud teenuste arendamine Võrumaal. 
 
Võrumaa sotsiaalvaldkonna muresid arutati Helmen Küti sõnul juba eelmise visiidi ajal ja siis lepiti kokku ka uus kohtumine. „Tunnustan Võru linna, selle linnapead Anti Allast ja volikogu, kes on lühikese aja jooksul suutnud leida võimalusi erivajadustega lastele mõeldud teenuste arendamiseks. Usun siiralt, et hea koostöö omavalitsuse, kohapealse kogukonna ning riigi vahel aitab luua paremaid võimalusi eluks vajalike teenuste saamiseks,“ ütles minister. „Kõigile on selge, et sotsiaalvaldkonnas peavad toimuma muutused ning elukohast olenemata peavad inimesed saama sotsiaalset tuge, abi ja teenuseid võrdsel tasemel,“ lisas Kütt. 
 
Tänasel kohtumisel tutvustavad oma käimasolevaid projekte Toetuskeskuse Meiela MTÜ esindajad ja intellektipuudega noorte kogukonnas elamis- ja töökeskuse loomise eest kõnelejad Silja Suija ja Tatjana Panichkina. Sotsiaalministeeriumi esindajad räägivad töövõimereformist ning sellest, kuidas plaanitakse tulevikus ümber kujundada rehabilitatsiooniteenuse korraldus ning kaasajastada abivahendite süsteemi. Töötukassa esindaja tutvustab kassa poolt pakutavaid teenuseid. Samuti jagab ministeerium teavet europrojektide kohta, tutvustab Euroopa Sotsiaalfondi meetmeid, uue finantsperioodi plaane ning kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonide võimalusi erinevate projektide elluviimiseks.
 
Töövõimereformist saab lugeda lisaks kodulehelt toovoime.sm.ee