Sa oled siin

Ida-Virumaa sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel oodatakse kaasa mõtlema kõiki sotsiaalvaldkonna huvilisi

"Programmi eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi koostöös partneritega looma uusi ja edendama olemasolevaid sotsiaalhoolekande valdkonna koostöövõrgustikke, samuti julgustada omavalitsusi rakendama sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
"Programmi eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi koostöös partneritega looma uusi ja edendama olemasolevaid sotsiaalhoolekande valdkonna koostöövõrgustikke, samuti julgustada omavalitsusi rakendama sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi arendusprogrammi pilootprojekti, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Pilootprojekti tutvustavatele infopäevale oodatakse kaasa mõtlema kõiki sotsiaalvaldkonna huvilisi.

Ida-Virumaa arendusprogramm on riigi esimene katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Programmi tulemusena peaks paranema Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, samuti suurenema koostöö ja kogemuste vahetamine erinevate omavalitsuste ning erinevate partnerite vahel.

“Programmi eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi koostöös partneritega looma uusi ja edendama olemasolevaid sotsiaalhoolekande valdkonna koostöövõrgustikke, samuti julgustada omavalitsusi rakendama sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. “Oluline on suurendada ka Ida-Virumaa omavalitsuste osalust ESF-i meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ rahastatavas avatud taotlusvoorus sotsiaalteenuste arendamiseks ja uute teenuste osutamiseks.”

Arendusprogrammi infopäevad toimuvad 25. augustil Jõhvi Kontserdimajas ja 26. augustil Narvas Vaba Laval kell 11-17. Infopäevadele on oodatud kohalikud omavalitsused ja nende partnerid, kellel on huvi uue programmi vastu ning kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna arengus. Programm kestab 31. märtsini 2021 ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Infopäevadel esitab sotsiaalministeerium ettekande riiklikust sotsiaalvaldkonna tulevikuvisioonist, sotsiaalkindlustusamet annab ülevaate Ida-Virumaa sotsiaalhoolekande 2020 aasta arvudest, päästeameti esindaja jagab kogemusi strateegilisest ennetusest ning Grete Kvernland-Berg’i (PA Consulting Group) kogemuslugu Norrast toob meieni reaalsed kogemused tulemuslikest näidetest innovaatiliste kaugteenuste kasutamisel. Programmi eestvedaja OÜ Invicta esindaja Anu-Mall Naarits tutvustab programmi ja eelkaardistuse tulemusi ning viib läbi koosmõtlemise töötuba.

"Loodame, et programmi nimetus “Pöördepunkt” peegeldab suunda koos liikumisele sotsiaalteenuste arendamise poole. Seda nii sisuliselt kliendikeskse teenuste disaini rakendamise kui ka strateegilisemalt koostegutsemise suunas." ütles OÜ Invicta esindaja ja projekti koordinaator Anu-Mall Naarits.

Arendusprogramm sisaldab nõustamisi, koolitusi ja teenusedisaini metoodika rakendamist.

Sotsiaalministeerium teeb pärast katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada. 

Infopäevadel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 21. augustiks https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-f3xdm-eovVnMq-E3tIHKIy6yOUPg...

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
26.02.2021

Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peame tõhustama tööturuteenuste pakkumist ning katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“
25.02.2021|Sotsiaalministeerium

Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.