Sa oled siin

Ida-Virumaale luuakse lähitulevikus enam kui tuhat töökohta

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevi kohtumisel Kohtla-Järve linnavalitsuses olid arutluse all võimalikud lahendused Kohta-Järve linnas asuva Nitroferdi sügiseste koondamiste kontekstis. Nitroferdi 426-st koondatavast on 340 inimest Kohtla-Järve elanikud ning kohtumisel linnapeaga oli eesmärgiks arutada võimaliku mõju sotsiaalsele olukorrale linnas ning eelarvele.

Kohtumisel tõdeti, et linnavalitsus on alustanud lahenduste otsimist, et reageerida võimalikule eelarve tulude vähenemisele. Samas tõdeti töötukassa osalusel, et enamuse tänaste Nitroferdi töötajate kvalifikatsioon lubab piirkonnas kiiresti tööd leida. Need inimesed, kellel koheselt uut töökohta leida ei õnnestu, saavad töötuskindlustushüvitist ja tasuvad sellelt ka üksikisiku tulumaksu, mis on kohaliku omavalitsuse tuluallikas.

Minister Vassiljevi sõnul oli kohtumine sõbralik ja konstruktiivne. „Positiivne oli kuulda linnapea Solovjovi väidet, et sotsiaalset katastroofi ei ole Kohtla-Järvel nende koondamiste tulemusel karta, kuigi olukord iseenesest ei ole kindlasti meeldivate killast, eriti nendele inimestele, kes peavad oma harjunud tööst loobuma ja uues olukorras rakendust leidma,“ ütles Vassiljev. Ministri sõnul on töötukassas olemas erinevad teenused ning rahalised vahendid seesuguste olukordade lahendamiseks ning positiivne on ka kohaliku omavalitsuse aktiivne hoiak.

Ida-Viru tööturu olukorrast laiemalt kõneledes on tuleviku perspektiivis oluline roll piirkonda rajatavatel logistika- ja tööstusparkidel ning töötukassa poolt pakutavate meetmete aktiivses kasutamises. Hetkel on töötukassal pakkuda ligi 600 vaba töökohta Ida-Virumaal.

Samuti on Ida-Virumaale lähitulevikus loomisel enam kui tuhat töökohta. Narva Logistika- ja Tööstuspargis alustavates ettevõtetes peaks selle aasta lõpuks tööd saama ligi 310 inimest, aastatel 2016-2017 täiendavalt ligikaudu 400 inimest. Viru Keemia Grupil on plaanis aasta lõpuks luua 300 uut töökohta. Aastaks 2021 tuleb tööstusparkidesse Ida-Virumaale 4400 töökohta, Jõhvi on plaanitud ligi 400 ja Kohtla-Järvele – ligi 300 uut töökohta.