Sa oled siin

Järelepärimine kinnitas lünki abivahendite kompenseerimises

Abivahendite saajate osas on arvete kontrollimine ja lepinguliste ettevõtete järelvalve olnud kohati puudulik ning seetõttu on riigiosalust tasutud ka surnud inimeste eest. Samas esines ka juhtumeid, mis ei leidnud kinnitust, kuna tegemist oli inimliku eksimusega, selgus maavalitsuste vastustest sotsiaalministeeriumi järelepärimisele.

Seoses uue abivahendite määruse rakendumisega 1. jaanuarist kerkis üles küsimus, kas maavalitsused olid möödunud aasta lõpuni kompenseerinud abivahendeid ka surnud inimestele. Maavalitsuste info kohaselt tasuti abivahendi eest riigiosalust 51 surnud isiku eest, nelja isiku osas ei pidanud kahtlus paika ning kahe isiku kohta ei olnud võimalik infot saada. Kokku kasutati rahalisi vahendeid mittesihtotstarbeliselt summas 7024 eurot.

Käesoleva aasta alguses pöördus sotsiaalministeerium maavanemate poole, et viimased selgitaksid, kuidas oli korraldatud maakonna varustamine proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega. Järelepärimisega analüüsiti 2016. aastal jätkunud abivahendi rendilepingute täitmist. Olukorra tegeliku ulatuse väljaselgitamiseks tegi sotsiaalministeerium ettepaneku rahandusministeeriumile viia läbi põhjalik audit, mis uuriks ka mullu lõppenud lepinguid. 

25.04.2016