Sa oled siin

Järgmisest aastast uuendatakse teatud hoolekandeteenuste nõudeid

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse 2020. aasta algusest tuua hoolekandeteenustesse rohkem paindlikkust ja täpsustada, missugused on valdkonnas töötamiseks vajalikud eeldused. Ootusi töötajate ettevalmistusele ja oskustele täpsustatakse nii erihoolekande- kui ka laste turvakoduteenusel. Muu hulgas täiendatakse nõudeid asendus- ja järelhooldusteenusele.
 
„Teenuste kvaliteedist sõltub otseselt abisaajate elu ja heaolu,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Ühelt poolt soovime ühtlustada erialaseid ootusi inimestele, kes puutuvad abivajajatega vahetult kokku. Teiselt poolt tahame tuua senistesse nõuetesse rohkem paindlikkust, et teenusepakkujatel oleks võimalik kohaneda vastavalt abivajaja olukorrale ja eripäradele. Näiteks asendus- ja perekodus on  laste maksimaalsest arvust erandite tegemine põhjendatud olukorras, kus asendushooldust vajavad näiteks ühe bioloogilise perekonna lapsed.“ 
 
Eelnõuga tuuakse laste turvakoduteenuse töötajate ettevalmistusse rohkem paindlikkust – inimene peab täiendkoolituse läbima aasta jooksul tööle asumisest. Erihoolekandeteenuste puhul saab teenust inimesele edaspidi osutada tegevusjuhendaja, kellel on vähemalt keskharidus ja kes on läbinud vastava baas- ja osade teenuste puhul ka täiendkoolituse. Töötajal on vaja koolitus läbida kahe aasta jooksul tööle asumisest. 
 
Muu hulgas täpsustatakse nõudeid ja tuuakse senisest enam paindlikkust näiteks asendus- ja järelhoolduse ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusesse. Asendushooldusteenuse puhul tehakse muudatus, mille kohaselt on võimalik asendus- ja perekodus erandjuhtudel osutada teenust suuremas kui 6-liikmelises peres. Nii asendushooldusteenuse puhul hooldusperes, asendus- kui perekodus peab edaspidi erandite tegemise kooskõlastama sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse muudatused puudutavad esmasesse psühhoosi haigestunud inimesi, kelle toetamisel on oluline, et tööd oleks võimalik alustada enne, kui inimene on ise valmis taotlust puude määramiseks või teenuse saamiseks esitama. Sotsiaalkindlustusametil on ravimeeskonna hinnangu alusel õigus esmasesse psühhoosi haigestunud inimene suunata aegsasti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele – seda ka paralleelselt haiglaraviga, et tekiks sujuvam üleminek järgmisele teenusele.