Sa oled siin

Juunis toimub Tallinna harta 10. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents

Tallinnas toimub 13.-14. juunini rahvusvaheline konverents „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha,“ millega tähistatakse 10 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest.  Harta eesmärk suurendada investeeringuid tervisesüsteemidesse, et võimaldada kõigile inimestele vajalikke terviseteenuseid on endiselt aktuaalne ka aastal 2018, kinnitati täna, 11. aprillil sotsiaalministeeriumis konverentsi ettevalmistuseks toimunud kohtumisel WHO Euroopa regiooni tervisesüsteemide juhi Hans Klugega.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Kaija Kasekampi sõnul on Euroopa vahepealse kümne aasta jooksul palju muutunud, kuid 2008. aastal vastu võetud ja 53 WHO Euroopa regiooni riigi poolt allkirjastatud Tallinna hartas sõnastatud eesmärgid ja väärtused on endiselt aktuaalsed. „Terviseministrid rõhutasid toona, et tervisesse investeerimine aitab vähendada tervise ebavõrdsust ning ühiskonna jõukust tervikuna suurendada. Eestis tehtud muudatused tervishoiu rahastamises ja selle tulemusena tervishoidu suunatav lisaraha võimaldab pakkuda rohkem teenuseid ja seeläbi ka võrdsemat ligipääsu vajalikule abile,“ ütles Kaija Kasekamp. „Sellega liigume hartas seatud eesmärkide saavutamise poole. Samas on meil endiselt osa elanikkonnast, kelleni ravikindlustuskaitse ei ulatu ja kes võivad seetõttu jääda ilma õigeaegsest ja vajalikust abist. Seepärast peame jätkuvalt otsima võimalusi, kuidas teha terviseteenused kättesaadavaks kõigile Eesti inimestele, kes abi vajavad.“

WHO Euroopa regiooni tervisesüsteemide juhi Hans Kluge sõnul on Tallinna harta tervisevaldkonnas Euroopas oluliseks teetähiseks. „Tallina harta eesmärk liikuda kõikjal Euroopas võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja taskukohane oli tähelepanuväärne juba dokumendi vastuvõtmisel, kuid omandas veelgi suurema tähtsuse järgnenud majanduskriisi aastatel,“ ütles Hans Kluge. „Konverentsil tehakse kokkuvõtteid seni saavutatust, kuid vaadatakse ka tulevikku, et otsida võimalusi veelgi inimesekesksemate, ent samas jätkusuutlike tervisesüsteemide poole liikumiseks. Eesti on Euroopas teerajaja ja siin tehtud põhimõttelised muudatused tervishoiu rahastamises, mis võtavad arvesse ka elanikkonna vananemist, on eeskujuks terves Euroopas,“ lisas Kluge.

Tallinna harta 10. aastapäevale pühendatud konverentsil „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha“ on kolm peateemat:
• kaasamine – kuidas tagada terviseteenustega hõlmatus kõigile, parandada ligipääsu tervishoiuteenustele ning suurendada kaitset suurte ravikulude eest?
• investeerimine – kuidas investeerida tervishoidu targalt, et see tooks endaga kaasa ühiskonna jõukuse?
• innovatsioon – kuidas tervishoidu innovatsiooni tuua ja seda inimeste tervise heaks paremini ära kasutada?

Konverentsile oodatakse enam kui 200 osalejat ning delegatsioone kõikidest WHO Euroopa regiooni 53 liikmesriigist, tervise- ja rahandusministreid, tervisevaldkonna juhte ja eksperte, patsientide esindajaid ning teadlasi.

Konverentsi korraldavad sotsiaalministeerium, WHO Euroopa Regionaalbüroo ning Euroopa Tervisesüsteemide ja –poliitika Vaatluskeskus. Konverents toimub 13. ja 14. juunil 2018 Tallinnas.

 

11. aprill 2018