Sa oled siin

Ka mees võib olla lähisuhtevägivalla ohver

Sotsiaalministeerium korraldab täna Kultuurikatlas konverentsi „Kui mees on mees?“. Üritus keskendub lähisuhetes esinevale vägivallale, soorollidele ja seekord mitte naisele, vaid mehele kui võimalikule vägivallaohvrile.

2014. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud uuring soopõhisest vägivallast (PDF) näitas, et perevägivalla, sealhulgas vaimse vägivalla ohvriteks võivad sattuda nii naised kui mehed. Ühiskondlike hoiakute tõttu on meestel oma ohvrirolli raskem avalikustada. Kolmveerand uuringus osalenud inimestest pidasid perevägivalda pere siseasjaks ja nõustusid sellega, et ohvritele võib vägivaldse suhte lõpetamine üle jõu käia. Põhjuseks võivad olla näiteks probleemid enesehinnanguga, sõltuvus partnerist või häbi abi küsida.

Lähisuhtevägivalla tõkestamiseks ei piisa ainult sellest, et ohvrile pakutakse abi. Vägivald jääb kestma, kui selle toimepanija hoiakud ei muutu ja ta ei suuda mõista oma väärtegu. Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuringu andmetel on vanemate meeste seas noorematega võrreldes märgatavalt rohkem neid, kes on lapsepõlves kogenud füüsilist vägivalda. Uuringust tuli välja, et ka mehed ja poisid võivad sattuda seksuaalvägivalla ohvriteks. 

Konverentsi saab jälgida Postimehe otseülekandest.