Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kiik: kriisiga paremaks toimetulekuks peame tõhustama tööturuteenuste pakkumist ning katma töötuskindlustusega ka uued töövormid

„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Valitsus leppis kokku, et tegevusprogrammis jätkatakse töövormide ja -suhete regulatsioonide kaasajastamisega. Samuti esitatakse ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks, et see kohanduks majandustsüklitega ning kindlustuskaitse saaksid ka FIE-d ja võlaõiguslepingu alusel töötajad.

„Eesti tööturu taastumiseks COVID-19 kriisist tuleb tööturuteenuste pakkumist tõhustada ning hakata tööturutoetuste ja hüvitiste maksmisel järgima vastutsüklilisuse põhimõtet – kui majanduses on rasked ajad ning töötuse perioodid on pikemad, makstakse hüvitisi pikemat aega ja heldemalt ning headel aegadel jällegi lühemat aega. Samuti tuleb kriisist väljumiseks laiendada ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi, mis võimaldaks töö kaotanud või madalapalgalistel töötajatel liikuda edasi uutele ja parematele töökohtadele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Osaajaga töötamine, platvormi töö ning kaugtöö suurem levik kriisi ajal on esitanud uusi väljakutseid ka tööturuteenuste pakkumisele ning regulatsioonidele. Koostöös tööturu osapooltega tuleb kaaluda ka kollektiivsete töösuhete regulatsiooni ja töölepingu seaduse muutmist. „Samuti soovime pakkuda tööampsude tegijatele võimalust sõlmida järjestikku lühikesi tähtajalisi töölepinguid ilma, et need muutuksid tähtajatuteks. Euroopa Liidu tasandil on oluline rääkida kaasa platvormitöö regulatsiooni osas,“ kommenteeris muudatuste vajadusi tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Jätkuvalt toetab sotsiaalministeerium vähenenud töövõimega inimeste suuremat kaasamist tööturule, selleks on plaanis analüüsida töövõimereformi tulemuslikkust ning teha sellest lähtuvalt ka ettepanekud Vabariigi Valitsusele.

Ühiskonna sidususe ja majandusliku heaolu tõstmiseks tuleb liikuda edasi meetmetega soolise palgalõhe vähendamiseks ning samuti regionaalsete tööturumeetmetega neis piirkondades, kus on kõrgem tööpuudus.

Vabariigi Valitsus kinnitas tegevusplaani aastateks 2021-2023. Selle kohaselt on valitsuse eesmärk jätkata COVID-19 kriisi tulemusliku lahendamise ja kriisist väljumisega ning töötada selle nimel, et meil oleksid terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja tasakaalus riik ning kaitstud, avatud ja turvaline õigusriik.

Pressiteade eesti viipekeeles

 

Veel uudiseid samal teemal

„Kuigi tegemist on olnud siiski sõjategevusest tingitud lisaeelarvega, on mul hea meel, et ka Riigikogu kinnitas täna tunduvalt pikema perspektiiviga otsuse, nagu selleks on toimetulekupiiri tõstmise,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
19.05.2022|Sotsiaalministeerium

Lisaeelarvega toetatakse Eesti inimeste toimetulekut ja sõjapõgenike abistamist

Riigikogu kiitis täna heaks lisaeelarve, millega eraldatakse sotsiaalministeeriumi haldusalale kokku 192,8 miljonit eurot.

"Järjest olulisemaks on muutumas psühholoogilise esmaabi andmise oskused kriisiolukordades, mistõttu loodame vahetada kogemusi ka Ukraina sõjapõgenikele psühholoogise toe korraldamise osas,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
13.05.2022

Balti riikide vaimse tervise koostöökohtumisel vahetatakse kogemusi abi kättesaadavuse parandamiseks

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub täna Riias Läti tervishoiuministri Daniels Pavlutsiga, ning osaleb vaimse tervise sümpoosionil, et vahetada kogemusi vaimse tervise abi pakkumisega seotud küsimustes. Olulisemate teemadena on arutlusel vaimse tervise teenuste osutamine kogukonna tasandil ja tervisekeskustes.