Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kogumiku „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ virtuaalesitlus 1. detsembril kell 9.15 kuni 13.30

1. detsembril kell 9.15 kuni 13.30 toimub sotsiaalministeeriumi Youtube kanalis ning Facebookis kogumiku „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ virtuaalesitlus. Esitluse ülekannet on võimalik jälgida ka Postimehe veebis.

Kogumiku 22 autori vaagivad soolise võrdõiguslikkuse valupunkte peamistes ühiskonnaelu valdkondades, sealhulgas naiste ja meeste positsiooni tööelus, muutunud pereelu, naiste ja meeste rolli poliitikas, hariduse ja soo seoseid, kodanikuühiskonna arengut, tervist ja vananemist, naistevastast vägivalda ning meedia rolli. Samas on kogumikku lisandunud mitmed olulised uued ja päevakajalised teemakäsitlused, nagu seksuaalne ahistamine, keskkonnaprobleemide kokkupuutepunktid soo ning soolise ebavõrdsusega, rändeküsimuse sooline dimensioon ning naiste osalemine idufirmade tegevuses.

Pärast sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Norra Kuningriigi suursaadiku Else Berit Eikeland avasõnu ning Kilden genderresearch.no direktor Linda Marie Rustadi ettekannet toimuvad vestlusringid, kus osalevad Riina Sikkut, Rainer Kattel, Barbi Pilvre, Mari-Liis Sepper, Ülle-Marike Papp, Marion Pajumets, Helen Biin, Piret Karro, Helen Talalaev ja Pirjo Turk. Vestlusringe juhivad Rait Kuuse ja Raili Marling

Vestlusringis arutletakse soolise võrdõiguslikkuse olukorra üle erinevates valdkondades viimase 10 aasta jooksul ning kindlasti pööratakse ka pilk tulevikku, et hinnata, millised ühiskondlikud või valdkondlikud arengud nii Eestis kui mujal maailmas võivad naiste ja meeste olukorda tulevikus mõjutada.    

Kogumuk antakse välja veebikogumikuna ning alates 1. detsembrist on see kättesaadav sotsiaalministeeriumi hallataval võrdsuskeskuse lehel (vordsuskeskus.ee). Ürituse täpsem päevakava.

Kogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ on sisuline jätk 2000. a ÜRO Arenguprogrammi eestvõttel ja 2010. a sotsiaalministeeriumi vedamisel välja antud samanimelistele kogumikele.

 

Veel uudiseid samal teemal

„On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov.
24.01.2022|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleriks saab Hanna Vseviov

Tänasest on sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina ametis Hanna Vseviov, kes juhtis viimased kuus aastat sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonda.

„Töötingimuste läbipaistvus ja prognoositavus töösuhte algusest peale on olulised, et töötaja saaks ennast töösuhtes kindlamalt tunda. Nii on ka lihtsam töölepingut sõlmides teha teadlik valik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samas ei soovi riik tekitada olulist lisakoormust tööandjatele. Kõiki kehtivaid töölepinguid ei pea hakkama ümber vormistama – meeskonnale info andmiseks sobivad ka muud mõistlikud võimalused, mis on paljudes organisatsioonides juba olemas.“
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

Tööandjatel tuleb edaspidi jagada töötingimuste kohta rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse seadusemuudatused, mis suurendavad töötajate kaitset töösuhetes. Edaspidi tuleb juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest.