Sa oled siin

Kruuse: Soovime pikendada raske haigusega laste vanemate hooldushüvitise maksmise perioodi

Sotsiaalministeeriumil on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu ettepanekul plaanis muuta ravikindlustuse seadust, et raske haigusega laste vanemate hooldushüvitis oleks 14 päeva asemel 60 päeva.

Kehtiva seaduse kohaselt makstakse hüvitist alla 12-aastase lapse põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest. „Lapsevanemale tuleks tagada hüvitis kogu lapsega haiglas oldud aktiivse raviperioodi ning ka lapsega kodus oldud järelravi ajaks. Raske haigusega lastel nagu seda on pahaloomuline kasvaja, neuroloogiline või mõni muu pikaajaline haigus, võib ravi kesta tunduvalt kauem kui 14 päeva,“ ütles tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. „Mida kauem on lapsevanem haige lapsega tööturult eemal ilma, et seda talle hüvitatakse, seda suurem on pere oht sattuda toimetulekuraskusesse. Soovime, et niigi emotsionaalselt raskes situatsioonis olevate lastevanemate olukord paraneks,“ lisas minister Kruuse.

Seaduse sõnastust planeeritakse muuta järgnevalt:
Hoolduslehe alusel oleks muudatuse jõustumisel kindlustatud isikul õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse pikaajalise raske haigusega põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui lapse ravi algab haiglas ja jätkub kodus. Hoolduslehe väljakirjutamise otsustaks planeeritava muudatuse kohaselt last raviv arst.

Ravikindlustuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus esitati täna ministri allkirjaga ministeeriumidele kooskõlastamiseks ja Eesti Haigekassale, Lastearstide Seltsile, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule, Haiglate Liidule, Perearstide Seltsile, Arstide Liidule, Eesti Puuetega Inimeste Kojale, Patsientide Esindusühingule ning Patsientide Nõukojale arvamuse avaldamiseks.

30. detsember 2014