Sa oled siin

Kruuse: Soovin ILO soovitusi arutada sotsiaalpartneritega

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO esitas kuus soovitust kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõusse. Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse soovib ettepanekuid sotsiaalpartneritega ühise laua taga arutada.
 
Eestit külastas septembri keskel Eesti Ametiühingute Keskliidu palvel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) nõuandev missioon. Eesti külastamise põhjuseks oli Riigikogu menetluses olev kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu, mille sisuga ametiühingud täielikult rahul ei ole. Eestis viibides kohtusid ILO eksperdid tervise- ja tööministriga, ametiühingute, tööandjate, Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning riikliku lepitaja kantselei esindajatega. Lisaks kohtuti Riigikogu esimehega hr Eiki Nestoriga.
 
Külastuse tulemusena koostasid eksperdid kuus soovitust, mida kaaluda kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu edasisel menetlemisel. Soovitused käsitlevad eelnõu eesmärgi sõnastamist, sotsiaal- majanduslikke protestiaktsioone, minimaalse teenuse määramist streigi korral, kollektiivlepingute laiendamist, streigi murdmist ning kollektiivseid töösuhteid avalikus teenistuses.
 
Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse kinnitusel on tegemist soovitustega, mida kindlasti tuleb kaaluda ning sotsiaalpartnerite ja teiste teemast huvitatutega käsitleda. „Tegin eelnõud menetlevale Riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku korraldada kohtumine, kus sotsiaalpartneritega ILO ekspertide soovitusi arutada,“ sõnas Kruuse.
 
Kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu kiitis Vabariigi Valitsus heaks ning saatis menetlemiseks Riigikogule käesoleva aasta märtsis. Tänaseks on eelnõu läbinud Riigikogus esimese lugemise. Tegemist on eelnõuga, mis käsitleb kollektiivlepingute sõlmimise ning kollektiivsete töötülidega (näiteks streik) seonduvat.