Sa oled siin

Küsitlus: Maskikandjate osakaal kasvas novembri keskpaigaks võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda

küsitlus
„Võrreldes novembri algusega on hüppeliselt kasvanud kaitsemaski kandvate elanike osatähtsus, tõustes 25%-lt 62%-le," ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Vaike Vainu.

Inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on tõusnud viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele. Elanike toetus viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmetega jätkamiseks on kõrge, meetmete karmistamist toetavate inimeste osakaal suureneb. Novembri keskpaigaks kasvas maskikandjate osakaal võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda (25% → 62%), valmisolek COVID-19 vastu vaktsineerida püsib 60% juures, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel novembri keskel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest.

„Koos koroonaviiruse kasvava levikuga on ka elanike ohutunne viiruse leviku suhtes alates augustist kasvanud. Novembri keskel peab olukorda kriitiliseks 70% Eesti elanikest, mis on viimase kuue kuu kõrgeim näitaja,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Vaike Vainu. „Eestlaste seas on olukorda kriitiliseks hindavate inimeste osakaal võrreldes novembri algusega kasvanud 69%-lt 75%-ni, muust rahvusest elanike seas aga püsib see näitaja 60% piirimail.“

Eesti elanike toetus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks juba seatud meetmetele on endiselt suur. Võrreldes novembri algusega on novembri keskpaigaks pisut kasvanud meetmete karmistamist soovivate elanike osatähtsus (39%→43%). Seejuures on tõusnud noorte toetus alkoholimüügi piiramisele. Kui novembri alguses toetas 15-24-aastastest elanikest alkoholimüügi piiranguga jätkamist 37%, siis novembri keskel 50%.

Samuti on kasvanud inimeste hoolsus koroonaviiruse tõkestamiseks antud suuniste järgimisel – kui novembri alguses märkis 54% küsitletutest, et peab meeles ja järgib kõiki ametlikke juhiseid, siis novembri keskpaigaks on nende osakaal tõusnud 59%-le.

„Võrreldes novembri algusega on hüppeliselt kasvanud kaitsemaski kandvate elanike osatähtsus, tõustes 25%-lt 62%-le. Selline muutus on ootuspärane, arvestades et novembri teisel nädalal andis valitsus tungiva soovituse maskide kandmiseks,“ ütles Vaike Vainu. „Maskikandmise põhjustena nimetati kõige sagedamini soovi kaitsta ennast ja oma lähedasi COVID-19 haiguse eest ning soovi aidata kaasa viiruse leviku piiramisele. Maski mittekandmist põhjendati peamiselt selle ebamugavusega ning arvamusega, et maskide kandmine ei aita piirata viiruse levikut ega kaitse kandja tervist.“

Samas tõi maske mittekandvatest elanikest 5% maski mittekandmise ühe peamise põhjusena välja, et nende tervislik olukord ei võimalda neil maski kanda: keskmisest enam (17%) on neid 65-aastaste ja vanemate inimeste seas, kes maske ei kanna. Keskmisest levinum on maskide kandmine naiste, 75-aastaste ja eakamate ning kõrgharidusega inimeste seas. Võrreldes eestlastega on maskide kandmine muust rahvusest Eesti inimeste seas pisut vähem levinud.

HOIA rakenduse on enda sõnul oma telefoni laadinud 27% küsitluses osalenutest, rakenduse kasutajate arv kasvab. Rakenduse kasutajaid on seda enam, mida noorema vanuserühmaga on tegu.

Võrreldes oktoobriga pole valmidus COVID-19 vastu vaktsineerida muutunud. Elanikest 59% oleks vaktsiini kättesaadavaks muutumise korral valmis laskma end vaktsineerida, sealjuures 36% ka juhul, kui vaktsiin on tasuline. 24% elanikest ei plaani lasta end vaktsineerida ning 17%-l puudub seisukoht. Elanikud, kes ei soovi lasta end vaktsineerida, põhjendasid seda kõige sagedamini usalduse puudumisega uue vaktsiini suhtes (vaktsineerida mittesoovivatest inimestest 61%, kogu elanikkonnast ca 15%). Peamiste põhjustena vaktsineerimiseks nimetati soovi pöörduda tagasi tavaelu juurde (32% vaktsineerida soovijatest) ning kuulumist COVID-19 riskirühma (28%).

Eesti elanikest 45% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid, nende inimeste osakaal pole võrreldes varasemaga oluliselt suurenenud. Kõrgeim oli vastav näitaja eriolukorra ajal, mil see küündis üle 50%-i. Suvekuudel sissetulekute vähenemisest puudutatud inimeste osatähtsus langes ning pole uuele tõusule pööranud ka sügisel. Sissetulekute vähenemine puudutab endiselt sagedamini muust rahvusest Eesti inimesi (55%) kui eestlasi (39%).

Töötavatest elanikest 53%-l pole koroonaviiruse levik töökoormust mõjutanud, 24%-l on koormus vähenenud ning 20%-l suurenenud. Kui suveperioodil paljudel inimestel kevadel langenud töökoormus taastus, siis novembrikuus on taas kergelt suurenenud töökoormuse vähenemist märkinud vastajate osatähtsus.

Viimase 30 päeva jooksul on suurel või väga suurel määral stressi või pinget tundnud 25% elanikest. Kõige enam esineb stressi ja pinget õpilaste/üliõpilaste seas, kellest on viimase 30 päeva jooksul suurel või väga suurel määral stressi ja pinget kogenud 55%.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Pfizer/BioNTech vaktsiin
16.01.2021|Sotsiaalministeerium

COVID-19 vaktsineerimine jätkub uuel nädalal plaanitust mõnevõrra vähendatud mahus, 2. vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud

Tänahommikuse seisuga on Eestis esimese doosiga vaktsineeritud ligi 18 000 inimest. Pfizer/BioNTech vaktsiini tarnete ootamatu vähendamise tõttu toimub COVID-19 vaktsineerimine Eestis tuleval nädalal mõnevõrra väiksemas mahus plaanitust. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi.

elanikkonna küsitlus
16.01.2021|Sotsiaalministeerium

Uuring: COVID-19 vastu on valmis ennast vaktsineerima pea kaks kolmandikku Eesti inimestest

Eesti inimesed peavad koroonaviiruse levikut jätkuvalt kriitiliseks ning 63 protsenti elanikkonnast on valmis ennast COVID-19 vastu vaktsineerima, selgub Riigikantselei tellimusel tehtud Turu-uuringute AS-i jaanuari teisel nädalal tehtud elanikkonna küsitlusest.