Sa oled siin

Laieneb Euroopa Liidu tugi mitteõppivatele või -töötavatele noortele

Reedel vastu võetud Euroopa Komisjoni soovitus noortegarantii tugevdamise kohta võimaldab edaspidi pakkuda Euroopa Sotsiaalfondi abil tööturuteenuseid alla 30-aastastele mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele. Noored peavad saama kvaliteetse töö-, praktika-, täiendkoolituse või õpipoisiõppe pakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridustee katkemist. Samuti on võimalik pakkuda noortele jätkutuge tööturul püsimiseks.
Reedel vastu võetud Euroopa Komisjoni soovitus noortegarantii tugevdamise kohta võimaldab edaspidi pakkuda Euroopa Sotsiaalfondi abil tööturuteenuseid alla 30-aastastele mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele. Noored peavad saama kvaliteetse töö-, praktika-, täiendkoolituse või õpipoisiõppe pakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridustee katkemist. Samuti on võimalik pakkuda noortele jätkutuge tööturul püsimiseks.

Reedel vastu võetud Euroopa Komisjoni soovitus noortegarantii tugevdamise kohta võimaldab edaspidi pakkuda Euroopa Sotsiaalfondi abil tööturuteenuseid alla 30-aastastele mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele. Noored peavad saama kvaliteetse töö-, praktika-, täiendkoolituse või õpipoisiõppe pakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridustee katkemist. Samuti on võimalik pakkuda noortele jätkutuge tööturul püsimiseks.

„Praeguses keerulises tööturu olukorras on oluline toetada noori, kes on sageli leidnud rakendust neis sektorites, mis on koroonaviiruse leviku piiramiseks seatud meetmete tõttu enam kannatada saanud. Noortegarantii tugevdamine annab kindlasti selleks lisavõimalusi. Eriti oluline on, et saame senisest enam pakkuda jätkutuge tagasi kooli või tööle jõudnud noorele. Jätkutugi aitab noorel paremini raskusi ületada näiteks juhtumikorraldaja abiga, ning oma valitud teed kindlamini jätkata,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Eestis viiakse noortegarantii tegevusi ellu sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös. Näiteks on ellu kutsutud programmid Noorte Tugila ja Hoog Sisse, mille abil on jõutud enam kui 10 000 õppest ja tööturult eemale jäänud nooreni ning toetatud noori nende potentsiaali avamisel noorsootöö abil. Käivitatud on töötukassa meede „Minu esimene töökoht“, tööturgu tutvustavad töötoad ning tööturule sisenemiseks ettevalmistavad koolitused erialase ettevalmistuseta noortele. Üheks noortegarantii tegevuskava osaks on olnud ka kohalike omavalitsuste ja riigi koostöös toimiv tugisüsteem. Omavalitsuste pöördumistega noorte poole on tööturule või õppesse aidatud kolme aasta jooksul üle 1000 noore.

Noortegarantii on osa tegevustest, millega Euroopa Komisjon soovib toetada noorte haridust, koolitust ja tööhõivet. Noortegarantii soovituse rakendamiseks töötavad liikmesriigid välja tegevuskava, mis arvestab noorte vajaduste ja riigi võimalustega. Noorte olukorra parandamiseks on  võimalik kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. Eesti on kasutanud noortegarantii võimalusi alates 2014. aastast.

2019. aastal oli Eestis 15-24-aastaste töötuse määr 11,1%, mis on alla EL keskmise (15,1%). 25-29-aastaste töötuse määr oli 4,7%, mis on ligi poole väiksem EL keskmisest (9,1%). Kuigi muu Euroopaga võrreldes on Eesti näitajad head, võib kestev majanduskriis taas suurendada märkimisväärselt noorte töötust.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Algavad koolitus- ja nõustamisprojektid 55+ vanuses inimeste tööle aitamiseks
01.12.2020

Algavad koolitus- ja nõustamisprojektid 55+ vanuses inimeste tööle aitamiseks

Algasid personaalse lähenemisega koolitus- ja nõustamisprojektid, millega aidatakse tööle 55-aastaseid ja vanemaid inimesi Järva-, Võru-, Põlva-, Ida-Viru ja Harjumaal. Projekte veavad kohalikud vabaühendused, kes tunnevad hästi nii oma piirkonna inimesi kui tööandjaid. Uudsena saavad ühendused projekti eest lõpliku tasu alles siis, kui programmi läbinu on läinud reaalselt tööle ning saanud palka.

„Tööturuteenuseid ja -toetusi planeerides peame arvestama kiiresti muutunud olukorraga tööturul,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
19.11.2020

Valitsuse kinnitatud tööhõiveprogramm leevendab COVID-19 negatiivseid mõjusid

Tänasel istungil kinnitas valitsus uue tööhõiveprogrammi, mis aitab leevendada COVID-19 levikuga seotud negatiivseid tööturumõjusid. Tööhõiveprogramm võimaldab Eesti Töötukassal jätkata ka paindlikult tööturuteenuste ja -toetuste pakkumist.